Verslag ‘Selecteren & Matchen’

Notulen onderwijsdag: Workshop ‘Selecteren & Matchen’

Inleiding, sheets door Hans van den Berg (Onderwijskundige Dienst)

Selecteren versus matchen

Willen we überhaupt selecteren? Willen we mensen weigeren/niet toelaten? (buiten University College)

Wanneer vind er goede matching plaats tussen student en studie?

Veerman pleit voor profilering, realiseren van meer mensen met een hogeronderwijs-diploma. Veel studenten die nu universitair onderwijs volgen, zouden veel beter op het hbo zouden passen. Wij kiezen ervoor om een researchuniversiteit te zijn, waarbij wij veel vragen van studenten.

Veerman geeft aan dat er wellicht minder studenten moeten worden aan genomen, maar dat willen wij als UT niet!

Er moet een duidelijk verschil en een duidelijke scheiding blijven tussen bèta- en gamma-opleidingen.

Een capaciteitsrestrictie is vaak de basis voor je bekostiging. Als er meer aanmeldingen zijn dan de UT capaciteit heeft, dan volgt er een selectie.

Matching of selectie m.b.t. studiesucces:

Er zijn altijd veel studenten die zich niet in de studiekeuze verdiepen, maar op het laatste moment beslissen om te gaan studeren. Deze studenten staan vaak niet sterk in de schoenen; zij hebben vaak ook niet het doorzettingsvermogen om de beslissing te maken om te stoppen.

Selectiegesprek kan helpen om de echt geïnteresseerde studenten er uit vissen.