Verslag Ontwerpsessie Technology 1

Onderwijsdag OT1

Wat moet er echt terug komen in de nieuwe opleiding en wat voor kansen zie je hierin?

·

Logisch redeneren & structureren: belangrijk voor alle studenten.

·

Systematisch analyseren & functioneel ontwerpen/modelleren: ontwerpvaardigheid

·

programmeervaardigheden

Domeinspecifiek

·

Basiskennis CiT: water, verkeer en bouw. Deze peilers zijn belangrijk om te behouden en passen waarschijnlijk wel in 45 EC

·

Basisvaardigheden, voor Electrotechniek past dit waarschijnlijk ook in 45 EC,.

Projectomgeving

·

Projecten kost veel manuren (meer dan regulier/ouderwets onderwijs? Dat is de vraag; wel ander soort uren; docenten ervaren 2 uur (verspreid) projectgroepen begeleiden mogelijk wel als meer belastend dan 2 uur afgebakend hoor- of werkcollege geven)

·

Geef vragen, niet informatie; daarna informatie in hoorcollege. à problembased learning

·

In contact komen met studenten van andere studies

Algemeen

·

Het moet bewerkstelligen dat studenten ook kunnen doorstromen.

·

Niet te groot, minder studenten, we moeten geen massa-universiteit worden.

Terugkoppeling curriculum opdracht

·

Vragen: waarom wil de UT breed beginnen?

·

Kiezen de studenten de UT omdat ze interesse hebben in de Major of willen ze breed beginnen?

·

Keuze major moet bevestigd kunnen worden door vakken in het niet specifieke deel

·

Multidisciplinair project

·

Geen gemeenschappelijke basis ten koste van alles. Bij niet disciplinespecifieke vakken worden studenten waarschijnlijk niet aangesproken omdat ze gekozen hebben voor een bepaalde studie.

·

Wanneer ga je verdiepen en verbreden?

o

Multidisciplinair project heeft niet zoveel zin als studenten aan het begin die disciplines nog niet hebben.

o

Is eerst verdiepen en daarna verbreden, door veel verbreding