Regiodeal voor MKB

De technologische ontwikkelingen gaan sneller dan bedrijven ze kunnen implementeren. Met name het midden- en kleinbedrijf in Twente en de Achterhoek is niet altijd in staat zelf de transformatie te initiëren. Er is een tekort aan hoogwaardig geschoold personeel dat deze nieuwe en vaak complexe innovaties in een onderneming kan ontwikkelen en implementeren.
De Rijksoverheid trekt middels de Regiodeal 30 miljoen uit voor onderzoek en innovatie omdat zij ziet dat Nederland alles in huis heeft om de beste oplossingen te vinden voor digitalisering en globalisering. Het doel van de Regiodeal op langere termijn is:

  • Het genereren van een extra kennisimpuls voor het Twentse hightech bedrijfsleven dat daarmee de internationale concurrentie aankan
  • Het ontwikkelen van nieuwe technologie en oplossingen voorproducten, processen en systemen voor bedrijven.

De co-financiering van het rijk fungeert daarmee als stimulans voor de digitale transformatie binnen het bedrijfsleven en stimulans voor de transitie van het bedrijfsleven naar nieuwegeneratie productietechnologie en productieketens.

De cofinanciering van het rijk fungeert daarmee als stimulans voor de digitale transformatie binnen het bedrijfsleven en stimulans voor de transitie van het bedrijfsleven naar nieuwegeneratie productietechnologie en productieketens.
Een mogelijkheid voor het overbrengen van kennis, technologie en oplossingen op het gebied van Digitale Transformatie en Advanced Manufacturing en het opleiden van de technologisch ontwerpers voor de toekomst is de PDEng.

Lees hieronder of hier over wat een PDEng opleiding voor u kan bijdragen

Wat kan de Regiodeal op het gebied van PDEng voor uw MKB betekenen?

Middels de Regiodeal kan de Universiteit Twente 19 PDEng trajecten aanbieden tegen een sterk gereduceerde prijs. Voorwaarden voor deze korting zijn dat het technologisch ontwerpvraagstuk raakvlakken heeft op het gebied van Digitale Transformatie en Advanced Manufacturing en uw onderneming is gevestigd in Twente of de Achterhoek.

In plaats van het standaard PDEng tarief van EUR 75.000 kan de Universiteit Twente het MKB middels de Regiodeal PDEng een traject aanbieden voor EUR 43.000 (EUR 21.500 per jaar).
Dit tarief is exclusief BTW, en inclusief salariskosten van de trainee, opleiding en begeleiding.

Wat is PDEng?

Een PDEng programma is een Post-Master technologisch ontwerpprogramma met een duur van twee jaar. In deze twee jaar spendeert een PDEng trainee 50% van zijn tijd aan het verkrijgen van verdiepende en verbredende kennis om in de andere 50% van zijn tijd te laten zien hoe de opgedane kennis wordt omgezet in innovatieve bedrijfsoplossingen. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om een technologische ontwerper in te huren; een professional die complexe nieuwe producten en processen kan ontwerpen en ontwikkelen en innovatieve oplossingen kan bieden voor technologische ontwerpvraagstukken.

Werving en selectie

Uitgangspunt bij het PDEng traject is dat de trainee, het opleidingsprogramma en de expertbegeleiding op maat gesneden worden met maar één gedachte: de best mogelijke oplossing voor uw ontwerpvraagstuk. Daarom wordt de keuze van de trainee, de samenstelling van het vakkenpakket en de keuze van de begeleidende hoogleraar in nauw overleg met u als opdrachtgever gemaakt.

Contact

Om te zien of u aanspraak kan maken op een PDEng positie middels de Regiodeal, neem dan contact op met Mariska de Roo:

M. de Roo (Mariska)
Business Relations Manager PDEng & Life Long Learning