HTSM Steunplan

De Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) wijst 150 k€ toe aan de publiek-private samenwerking ter ondersteuning van PDEng-projecten van Universiteit Twente. Vanaf 1 juli kunnen negen PDEng-eindprojecten profiteren van extra financiële steun (€ 16.666 per project). Met hun bijdrage wil HTSM de PDEng-programma's en hun industriële partners ondersteunen in dit crisisjaar, zodat de gezamenlijke innovatie met de industrie kan worden voortgezet.
Als gevolg van de corona-crisis aarzelt de industrie om zich verbinden aan nieuwe PDEng-projecten. PDEng-trainingsprogramma's zijn echter van grote waarde voor de innovatie. PDEng-trainees zijn gewild in de industrie en de meesten worden direct geworven tijdens hun traineeship. De HTSM-steun is een stimulans voor samenwerking tussen kennisinstituten en industrie in onderzoek- en innovatieprojecten.

De PDEng-opleidingen aan de Universiteit Twente die vallen binnen de HTSM-scope:

  • Robotica
  • Business & IT
  • Maintenance

Met de HTSM-bijdrage kan de Universiteit Twente nieuwe samenwerkingsprojecten met het MKB en grotere bedrijven in Nederland ondersteunen. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe technologische ontwerpers op te leiden in 'systeemdenken' en 'systeemtechniek', essentiële vaardigheden voor alle ingenieurs van de toekomst.

Wat is PDEng?

Een PDEng programma is een Post-Master technologisch ontwerpprogramma met een duur van twee jaar. In deze twee jaar spendeert een PDEng trainee 50% van zijn tijd aan het verkrijgen van verdiepende en verbredende kennis om in de andere 50% van zijn tijd te laten zien hoe de opgedane kennis wordt omgezet in innovatieve bedrijfsoplossingen. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om een technologische ontwerper in te huren; een professional die complexe nieuwe producten en processen kan ontwerpen en ontwikkelen en innovatieve oplossingen kan bieden voor technologische ontwerpvraagstukken.

 HTSM-steunplan in het kort

  • Ontwerpprojecten op het gebied van High Tech systemen en materialen
  • Voor bedrijven in Nederland
  • Bedrijfsbijdrage: € 60.834 (in plaats van € 77.500)
    Dit tarief is exclusief BTW, en inclusief salariskosten van de trainee voor 2 jaar, opleiding en begeleiding.

Meer informatie

Voor meer informatie over het subsidieprogramma kunt u contact opnemen met Timo Meinders via v.t.meinders@utwente.nl of 053 489 4360

Voor meer information over de PDEng programma’s op de Universiteit Twente kunt u contact opnemen met Peter Jansen via p.jansen@utwente.nl of 053 489 3780