PhD

Promovendi voor de klas

Hoe werk je met een klas? Hoe leren leerlingen? En op welke wijze breng je een vak het beste over? Ben jij ook altijd benieuwd geweest naar het antwoord op bovenstaande vragen, dan is ‘Promovendi voor de klas’ misschien iets voor jou!

Voor de toekomst van Nederland als kennisintensieve samenleving is goed onderwijs van cruciaal belang. Doorslaggevend daarbij is de kwaliteit van de docent. Je kunt daar als promovendus nu en in de toekomst een rol in gaan spelen. Het werken met VWO-leerlingen in een belangrijke fase van hun persoonlijke ontwikkeling maakt docent zijn een uitdagend en waardevol beroep. Je kunt als promovendus kennismaken met het Voortgezet Onderwijs (VO). Bevalt deze kennismaking, dan heb je de mogelijkheid om tijdens je promotietraject (of aansluitend) een eerstegraads lesbevoegdheid te halen in de vakken Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Informatica. De perspectieven op de arbeidsmarkt voor docenten zijn in diverse schoolvakken gunstig tot zeer gunstig.

Kennismaken met Lesgeven

Hoe werk je met een klas, hoe leren leerlingen en op welke wijze breng je een vak het beste over? Deze aspecten komen aan de orde zodra jij tijdens een lessenserie onder begeleiding van een ervaren docent voor de klas staat. Concreet bestaat de kennismaking uit 15 credits vakken:

  • Inleiding Vakdidactiek (5 credits)
  • Vakdidactiek 1 (5 credits)
  • Schoolpracticum 1 (5 credits)

Heb je tijdens je studie de educatieve minor gevolgd, dan kun je 15 credits vervolgvakken kiezen.

Lesbevoegdheid halen tijdens je promotieperiode

Smaakt deze kennismaking naar meer? Kijk dan eens naar de mogelijkheid om al tijdens je promotie je eerstegraads lesbevoegdheid te behalen. Gedurende het promotietraject loop je dan een half jaar twee of drie dagdelen per week stage in het VO. Parallel worden de overige onderdelen afgerond behorend bij het behalen van de eerstegraads lesbevoegdheid. De omvang van het scholingstraject is afhankelijk van je vooropleiding en onderwijservaring.

Faciliteiten bij het behalen lesbevoegdheid

Voor promovendi wordt de aanstelling met maximal 3 maanden verlengd als compensatie voor het gelijktijdig behalen van de lesbevoegdheid. De kosten hiervoor komen voor het grootste deel voor de rekening van de Concerndirectie Human Resources. ELAN verzorgt het traject via de Twente Graduate School.

Starten

De kennismaking kan ieder jaar vanaf augustus worden gevolgd, uiteraard in overleg met je begeleider. Voor het behalen van de lesbevoegdheid geldt dat dit het beste past in het tweede en/of derde jaar. Een maatwerk planning maken we voor elk vervolgtraject en voor diegenen die de educatieve minor al hebben gevolgd.

Contact

Gerdy ten Bruggencate / Studieadviseur bij ELAN  g.c.tenbruggencate@utwente.nl