Medische vragen

Als je medische vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Studenten van opleidingen BMS, ET, EEMCS, TNW en BSc-Atlas

Studenten van alle opleidingen BMS, ET, EEMCS en TNW en BSc-ATLAS die vragen hebben over het coronavirus en de consequenties hiervan op hun studie, kunnen contact opnemen met Student Services. Het telefoonnummer van het Student Services Contact Centre is 053-489 2124 (beschikbaar van 10.00 uur tot 16.00 uur).

Als je studiegerelateerde vragen hebt of wanneer je ernstige financiële problemen hebt, neem dan contact op met jouw studieadviseur.

ITC MSC-studenten

ITC MSc-studenten kunnen met al hun vragen contact opnemen met Student Affairs via studentaffairs-itc@utwente.nl.

Twente Pathway studenten

Twente Pathway studenten kunnen contact opnemen met Student.Support@twentepathway.nl.

Medewerkers

Medewerkers met vragen kunnen contact opnemen met de HR-adviseur van de betreffende faculteit of dienst.

Specifieke vragen, tips of ergens melding van maken?

Heb je vragen specifiek over het coronavirus, tips over verbetering of ergens melding van wil maken, dan kan je gebruikmaken van het corona contactformulier of mail naar het centrale informatiepunt: info@utwente.nl.