De Hirsch-index (H-index) is een manier om de wetenschappelijke prestaties van een auteur te evalueren.

Bepalen van de H-index

De H-index van een auteur is N als minimaal N artikelen van die auteur N keer geciteerd zijn. De H-index kan alleen maar groter worden, ook als een auteur niet meer actief is. Een jonge wetenschapper zal ondanks wetenschappelijk voortreffelijk werk altijd een lage H-index hebben. H-indexen worden bepaald aan de hand van databases als Web of Science, Scopus of Google Scholar. Dit zal leiden tot verschillende waarden. Zelfcitatie kan hier eventueel bij worden uitgesloten. Verschillen in disciplines beïnvloeden de hoogte van een H-index.

Citatie-analyses

Wetenschappelijke artikelen zijn door referenties en citaties met elkaar verbonden. Door deze verbanden te volgen kan je interessante literatuur vinden. De ISI Citatie Indexen, nu bekend als Web of Science zijn ontwikkeld om te volgen wie een bepaald artikel heeft geciteerd. Tegenwoordig is op platforms als Scopus, en bij uitgevers is deze functie ook  aanwezig, in de vorm van “cited by” of “number of citations”.

Citatie-analyse is verder doorontwikkeld als een instrument om wetenschappelijke prestaties te evalueren. Hierbij neemt men aan dat een artikel dat een belangrijker artikel vaker geciteerd wordt. Deze aanname negeert dat er verschillen bestaan tussen vakgebieden bij het publiceren: hoe vaak (per jaar) men een artikel produceert, met hoeveel co-auteurs, met meer of minder referenties en of naar jezelf verwijzen geaccepteerd is. Door middel van normalisatie van de gegevens probeert men tussen disciplines te vergelijken.

Bij citatie-analyses worden recente artikelen altijd ondergewaardeerd.

Impactfactor

De Impact Factor van tijdschriften wordt bepaald met data uit Web of Science. Een Impact factor is het gemiddelde aantal citaties naar artikelen van een tijdschrift gedurende de afgelopen 2 jaar. Impact factoren zijn mede afhankelijk van de wetenschappelijke discipline. Organisaties als CWTS proberen door normalisatie van de gegevens toch tot vergelijkingen te komen. Een overzicht van Impact factoren is te vinden in de Journal Citation Reports.

De SCImago Journal Rank telt ook het prestige van het citerende tijdschrift mee, een beetje vergelijkbaar met Pagerank waarmee Google resultaten sorteert. SJR’s kunnen worden gevonden in Scopus Analytics.

Meer weten?

Vraag InfoUB:
Telefoon: 053-4892777
E-mail: InfoUB@utwente.nl
Whatsapp: 06-39458713