INTRODUCTIE

Deze handleiding laat zien hoe een studenten e-mailaccount te importeren is in de e-mail client Mozilla Thunderbird.

VOOR JE BEGINT

Bij het doorlopen van de handleiding zul je regelmatig handelingen moeten uitvoeren. Hierbij wordt een vaste schrijfwijze gehanteerd: referenties naar tekst en knoppen op schermen zijn cursief gedrukt, gegevens die je zelf moet invullen zijn vet gedrukt.

STAP 1: DOWNLOAD EN INSTALLEER THUNDERBIRD

STAP 2: MAAK EEN ACCOUNT AAN (BIJ EERSTE START THUNDERBIRD)

 • Start Thunderbird voor de eerste keer. Thunderbird zal nu vragen om een nieuw e-mailadres aan te maken. Klik hier op de knop Dit overslaan en mijn bestaande e-mailadres gebruiken.

STAP 3: MAAK EEN ACCOUNT AAN (BIJ LATERE START THUNDERBIRD)

 • Maak een nieuw account aan. Klik hiervoor op E-mail onder Nieuw account aanmaken:
 • Thunderbird zal nu vragen om een nieuw e-mailadres aan te maken. Klik hier op de knop Dit overslaan en mijn bestaande e-mailadres gebruiken.

STAP 4: E-MAILACCOUNTSET-UP

 • Vul je gegevens in: Naam en studenten e-mailadres. Laat het wachtwoord veld nog leeg.
 • Genereer een applicatie specifiek wachtwoord bij Google (volgens deze handleiding) en vul dit in bij Wachtwoord.
 • Klik op Doorgaan.

STAP 5: HANDMATIGE CONFIGURATIE

 • Thunderbird gaat nu zoeken naar de benodigde configuratie. De suggestie waar Thunderbird mee komt is NIET correct. Klik daarom op Handmatig configureren.

STAP 6: HANDMATIG INVOEREN GEGEVENS

Vul in achter Inkomend:

 • Kies IMAP
 • Serverhostnaam: imap.googlemail.com
 • Poort993
 • SSL: SSL/TLS
 • Authenticatie: Normaal wachtwoord

Vul in achter Uitgaand

 • Kies: SMTP
 • Serverhostnaam: smtp.googlemail.com
 • Poort: 587
 • SSL: STARTTLS
 • Authenticatie: Normaal wachtwoord

Achter Gebruikersnaam vul je je studenten e-mailadres in.

 • Klik op Gereed

Je studentenmailaccount is nu toegevoegd in Thunderbird.