Zie Op onderwerp vinden

Instructie en regels gebruik kluisjes Oosthorst

Instructie gebruik kluisjes

De lockers in de Oosthorst kun je gebruiken door je studenten- of medewerkerspas voor de lezer te houden. Volg de instructies op het scherm en je krijgt een locker toegewezen die beschikbaar is. Let op: als je de locker na drie maanden niet hebt gebruikt dan wordt hij geblokkeerd en vervolgens vrijgegeven voor nieuw gebruik.

Regels gebruik

Als gebruiker van een kluisje in Oosthorst dien je je te houden aan onderstaande regels. 

  • Studenten kunnen de beschikking krijgen over één persoonlijk kluisje.
  • Studenten kunnen slechts één kluisje in gebruik hebben voor de tijdsduur van drie maand.
  • De kluisjes mogen uitsluitend worden gebruikt t.b.v. onderwijsdoeleinden.
  • Het lockersysteem maakt gebruik van gegevens die centraal zijn opgeslagen Bij het in gebruik nemen van een kluisje gaat de gebruiker hiermee akkoord.
  • De Universiteit Twente kan te allen tijde dit reglement aanpassen.
  • In de kluisjes is een stroomvoorziening aangebracht. Deze dient uitsluitend voor het opladen van een mobile device. Blijkt een student de stroomvoorziening anders te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld, dan vervalt daarmee automatisch het recht om een kluisje te gebruiken.
  • Het nieuwe systeem monitort het gebruik van de kluisjes. Wanneer een kluisje 3 maanden niet is gebruikt, wordt deze weer vrijgegeven en voor andere studenten beschikbaar gesteld.
  • Bij het voortijdig staken van de studie, dient de kluis te worden opgeheven en leeggehaald te worden. Volg de aanwijzingen op de terminal voor het opheffen van de locker.
  • Als je studentenkaart geblokkeerd is (omdat je bijvoorbeeld gestopt bent met je studie), dan werkt de app ook niet. Het kluisje dient daarom leeggehaald te zijn voor het beëindigen van je studie.
  • Als een kluisje door de gebruiker niet op tijd wordt leeggehaald, dan worden de waardevolle spullen (informatiedragers/portemonnees/e.d.) die zijn achtergebleven, een week bewaard bij de Servicedesk de Horst. Daarna gaan de informatiedragers (telefoons, etc.) naar LISA en de andere spullen (kleding, etc.) worden na 3 maanden naar de gemeente Enschede gebracht.

Onrechtmatig gebruik

Eventuele schade aangericht aan het gebouw, dan wel aan eigendommen van anderen zal worden verhaald op de gebruiker van het betreffende kluisje.

Vragen of problemen?

Problemen met een kluisje kunnen gemeld worden bij de Servicedesk de Horst.