Zie Op onderwerp vinden

Webapplicaties voor medewerkers

Onderstaande lijst met webapplicaties voor medewerkers komt overeen met de lijst die je ook in de (met login afgeschermde) medewerkersportal (employees.utwente.nl) vindt. Voor betere vindbaarheid van de applicaties tonen we hier de lijst nogmaals. Ook onderstaande lijst is afgeschermd en alleen na login voor medewerkers bereikbaar.

In de volgende versies van de Service Portal, als deze steeds meer functies van de medewerkersportal over gaat nemen, kun je ook inviduele webapplicaties met een klik aan je Service Portal favoriten toevoegen. Op dit moment kan dit alleen nog maar in de medewerkersportal.

Volledige lijst webapplicaties

Uitsluitend zichtbaar voor medewerkers na login:

ADMINISTRATIEVE APPLICATIES

MIJN AANSTELLING

MIJN AGENDA & URENREGISTRATIE

MIJN DECLARATIES & DIENSTREIZEN

MIJN ICT-VOORZIENINGEN 

MIJN PERSOONSGEGEVENS

ONDERWIJS & ONDERZOEK