Voor informatie over (wetenschappelijke) integriteit, zieĀ www.utwente.nl/integriteit.