Voor het inhuren van een professionele tolk bij een congres, conferentie of een andere bijeenkomst kun je terecht bij:

Congrestolken
De Lairessestraat 156
1075 HL Amsterdam

E-mail: interpreters@conferenceinterpreters.com
Website: www.conferenceinterpreters.com
Telefoon: + 31 20 625 25 35

Met dit bedrijf werkt de Universiteit Twente vaak samen bij de jaarlijkse academische plechtigheden, zoals Opening Academisch Jaar en Dies Natalis. ‘Congrestolken’ is gespecialiseerd in het leveren van hoog gekwalificeerde tolken voor iedere taal. ‘Congrestolken’ kan ook zorgdragen voor alle gewenste technische voorzieningen.