Wat is een oratie?

Aan de Universiteit Twente is het een gebruik dat nieuwe hoogleraren middels een intreerede, de academische gemeenschap informeren over de aard van het vakgebied en over hun voorgenomen activiteiten rondom het betreffende vakgebied. De oratie wordt ook als publicatie gepubliceerd. Hoewel de publicatie de tekst van de oratie bevat, kan het boekwerk uitgebreider en wetenschappelijker van aard zijn.

De ondersteuning bij een oratie wordt verzorgd door de support office Doctorate Board van Twente Graduate School.

Meer informatie

Meer informatie over oraties vind je op de Engelse website Inaugural lectures