Zie Op onderwerp vinden

Centrale goederen ontvangst

Alle non-food goederen die op de Universiteit door verschillende medewerkers zijn besteld, worden centraal in ontvangst genomen. Na het controleren van het aantal colli en uiterlijke beschadiging wordt er een handtekening voor ontvangst gezet.

Registratie

Alle binnengekomen goederen worden geregistreerd in CEGOON (CEntraal GOederen ONtvangst). De volgende gegevens worden hierin opgenomen:

  • Bestelnummer
  • Naam van de ontvanger
  • Afdeling/gebouw
  • Aantal colli
  • Leverancier
  • Omschrijving van de zending
  • Eventuele bijzonderheden

Distributie van goederen

Samen met de containerlijst, worden de containers dagelijks bij de betreffende gebouwen bezorgd. De containerlijst is een verzamelstaat afkomstig uit CEGOON, van alle pakketten die dagelijks binnen komen voor een gebouw. Per gebouw worden alle containerlijsten uitgedraaid en aan de chauffeur meegegeven. De containerlijst wordt door de interne dienst van uw gebouw gecontroleerd op het aantal geleverde colli en voor ontvangst getekend. Vervolgens worden de lijsten door Bestel & Logistiek opgeborgen en leveren zij dienst als back-up informatie bij zoekgeraakte of niet afgeleverde goederen.

Levertijd

De pakketten worden na registratie gedeponeerd in de containers van de betreffende gebouwen. Behalve dat uw goederen op correcte wijze geregistreerd worden, heeft CEGOON ook als voordeel dat u zelf de mogelijkheid heeft uw zending te checken op binnenkomst. Iedereen met een computer en een internet aansluiting kan op CEGOON bekijken of de verwachte zending is binnen gekomen. Dit kan met behulp van een bestelnummer, de leverancier of de datum.

Kosten

De kosten van deze transporten worden per container in rekening gebracht bij de desbetreffende faculteit of dienst.

Verantwoordelijkheid

Deze dienst wordt uitgevoerd door Centrale Goederen Ontvangst (Bestel & Logitiek). De medewerkers van de Centrale Goederen Ontvangst zijn te bereiken via telefoonnummer +31 (0)53 489 2132 of per e-mail: logistics@utwente.nl

Links

  • Servicedesk