De studentenpsycholoog biedt kortdurende, oplossingsgerichte psychologische hulp zowel individueel als in groepsverband bij studieproblemen (onder andere faalangst, uitstelgedrag, concentratieproblemen) en persoonlijke problemen die het functioneren in studie en studentenleven beïnvloeden (bijvoorbeeld problemen binnen je familie, onvrede over sociale contacten, onzekerheid, angsten of somberheid, verslaving, spanningsklachten of rouw).
De studentenpsycholoog committeert zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP); alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.

Alle studenten aan Universiteit Twente kunnen gebruik maken van de diensten van de studentenpsycholoog. Er is geen doorverwijzing nodig. Je kunt zelf direct een afspraak maken. 

Meer informatie: www.utwente.nl/nl/ces/sacc/begeleiding-advies/begeleiders/studentenpsycholoog