Informatie over instellingstoets, NVAO-accreditaties en andere inspanningen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborden staat op de centrale UT-website: www.utwente.nl/onderwijs/over-ons-onderwijs/kwaliteit.