Zie Op onderwerp vinden

RSI/KANS en beeldschermwerk voor medewerkers

DE RSI-BROCHURE OP DEZE PAGINA GEEFT NAAST ALGEMENE INFORMATIE OVER AANSCHAF BEELDSCHERMBRIL, RSI, INFORMATIE OVER BEELDSCHERMWERKZAAMHEDEN EN MANIEREN OM KLACHTEN TE VOORKOMEN.

Daarnaast tref je een programma aan met aanwijzingen om je werkplek optimaal in te richten (digitaal zelfhulp instrument) of om je op te geven voor een ontspannende stoelmassage. Overige onderwerpen zijn het gebruik van het anti-RSI-programma Workrave, de aanschaf van een beeldschermbril en de risico’s van het gebruik van een laptop en/of tablet.

DIGITAAL ZELFHULPTEST KANS

Met deze KANS test kunnen medewerkers en studenten zelf zien of hun werkplek goed is ingesteld en of ze kans hebben op KANS/RSI. Indien je een werkplekonderzoek aanvraagt ontvangt de VGM-C graag de resultaten van deze KANS-test. Dit gaat als volgt.

  1. Na het beantwoorden van de laatste vraag klik je op: Bekijk de resultaten.
  2. Vervolgens rechter muisknop “Select all”, rechter muisknop “Copy”, open een nieuw document in Word, rechter muisknop “Paste options/keep source formatting” en sla dit document als pdf document op een door jou gewenste plaats op.
  3. Daarna kun je het als bijlage/attachment bij je e-mail naar de VGM-C sturen.

ANTI-RSI PROGRAMMA WORKRAVE

In het kader van de RSI-preventie is binnen de UT het anti-RSI programma Workrave beschikbaar. Het programma Workrave attendeert gebruikers naast het gebruik van een micropauze ook op rustpauzes. Daarnaast geeft Workrave oefeningen en kan het programma je een dagelijkse limiet opleggen. Zo wordt de kans om klachten te ontwikkelen aan nek, schouders, armen en handen tot het minimum beperkt. Het programma kan gedownload en geïnstalleerd worden via www.workrave.org.

PROCEDURE AANSCHAF BEELDSCHERMBRIL

Met het stijgen van de leeftijd vermindert het functioneren van de ooglens zodat het steeds moeilijker wordt om op korte afstand details scherp te zien. Na verloop van tijd komt er een moment waarop een leesbril noodzakelijk is om goed te kunnen lezen. Dit probleem ontstaat zo rond het 40e levensjaar. Enige tijd na het in gebruik nemen van de eerste leesbril ontstaat veelal de behoefte aan een aparte brilsterkte voor het werken met een beeldscherm: de beeldschermbril. Dit komt doordat de reguliere leesafstand afwijkt van de leesafstand achter een beeldscherm. Het beeldscherm staat, afhankelijk van de afmetingen, normaliter op meer dan 50 cm afstand terwijl een normale leesbril slechts geschikt is voor een leesafstand van 30 tot 35 cm. 

LAPTOPS, TABLETS EN RSI

Steeds meer mensen maken gebruik van mobiele middelen als tablets en laptops. Dit is vooral praktisch voor mensen die veel onderweg zijn, verschillende werkplekken hebben of veel overleggen. Echter, het gebruik van laptop en tablet brengt een groter risico op RSI met zich mee. Hieronder vind je informatie over het juiste gebruik van laptop en tablet om op die manier gezondheidsklachten zo goed mogelijk te voorkomen

LAPTOPS

Het gebruik van een laptop wordt afgeraden omdat het leidt tot een ongunstige werkhouding waarbij, door de laagte van het beeldscherm, het hoofd veelal naar het scherm toe wordt bewogen. Dit belast hoofd en nek. Door de kleine afmetingen van de laptop is bovendien er sprake van een meer gefixeerde lichaamshouding, waardoor sneller gezondheidsklachten kunnen ontstaan.

Laptops voldoen daarom niet aan de eisen van een beeldschermwerkplek zoals opgenomen in de arbowetgeving. Er bestaat wel een alternatief, namelijk het gebruik van een laptopstation. Hiermee kan het beeldscherm van de laptop snel en gemakkelijk op elke gewenste hoogte worden geplaatst, waardoor een verantwoorde werkhouding ontstaat. In combinatie met een extern toetsenbord en een externe muis beschikt men op deze manier over een volwaardige werkplek (zie onderstaande foto).

TABLETS

In toenemende mate zien we dat zowel medewerkers als studenten gebruik maken van een tablet als aanvulling op andere devices zoals een laptop of desktop. Het blijkt o.a. een handig apparaat voor papierloos vergaderen. Er kleven echter ook nadelen aan. De tablet is niet comfortabel en productief wanneer er langdurig op wordt gewerkt of wanneer er veel teksten worden geschreven. Door het vooroverbuigen boven de tablet ontstaat extra belasting op de nek en schouders, wat op den duur kan leiden tot klachten.

Om fysieke problemen door het gebruik van een tablet tot een minimum te beperken, is het van belang een tablet niet te zien en te gebruiken als vervanger van een desktop of laptop (inclusief laptopstation).

Een tablet kan echter wel goed gebruikt worden voor kortdurende activiteiten, zoals bv. het opzoeken en lezen van informatie en (vergader)documenten en het maken van korte aantekeningen.

Om gezondheidsklachten te voorkomen staan hieronder een aantal tips:

  1. Leg de tablet op tafel. Houd hem nooit op schoot of in de hand (de pincetgreep);
  2. Koop een tablethouder of -hoes die ook als standaard dienst kan doen. Dat zorgt voor een betere kijkhoek en voorkomt extreme buigingen van de nek;
  3. Werk niet te intensief en te langdurig met de tablet. Gebruik, wanneer je veel moet typen, een computer waarmee een ergonomisch verantwoorde werkplek kan worden gecreëerd;
  4. Werk op verschillende plekken, zodat je varieert in houding en beweging; zo voorkom je overbelasting.

Voor meer informatie over het gebruik van tablets en laptops kun je contact opnemen met de VGM-coördinator van je faculteit en/of dienst. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur. Bekijk de verschillende Gezond en Welzijn activiteiten die op de UT georganiseerd worden om je te helpen meer inzicht te krijgen in jouw levensstijl en waar wenselijk deze te verbeteren.