In de richtlijn “Veiligheid voor derden” worden de specifieke regels en voorschriften voor derden (niet-UT-medewerkers op het UT-terrein) besproken. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen derden.