Doelgroepgerichte werving staat centraal bij vacature werving. De UT biedt een breed aanbod aan wervingsmogelijkheden voor wetenschappelijke en ondersteunende vacatures. HR biedt leidinggevenden en leden van wervings- en selectiecommissies handreikingen voor het professioneel werven en selecteren. Denk daarbij aan advies over: doelgroepgericht werven, het opstellen van een wervend kandidatenprofiel, competentiegericht selecteren, selectie gesprekstechnieken en hoe gebruik te maken van aanvullende methoden van selectie. Meer informatie kun je vinden onder recruitment en selectie.

Via het werving- en selectiesysteem AFAS wordt de vacature uitgezet voor werving en kunnen sollicitanten online solliciteren. Commissieleden kunnen sollicitanten gedurende het wervingsproces beoordelen.

EXTERNE VACATURES

Vacatures die extern open worden gesteld zijn beschikbaar via www.utwente.nl/vacatures.

INTERNE VACATURES

Interne vacatures, vacatures voor medewerkers met een dienstverband bij de UT, zijn te raadplegen op de interne vacature site. Via deze website kunnen medewerkers zich aanmelden voor een Jobalert zodat ze altijd per e-mail op de hoogte worden gesteld van de laatste interne vacatures.