Meubilair opnieuw aanbesteed

De afgelopen maanden is door diverse CFM’ers en collega’s uit faculteiten en diensten gewerkt aan de nieuwe aanbesteding van de inkoop van meubilair op de UT. Het gaat om een contractduur van drie jaar, vanaf 1 oktober 2019 met daarna de mogelijkheid om twee (2) maal, twee (2) jaar te verlengen. Voorafgaand aan de aanbesteding hebben er interviews plaats gevonden met de vaste contactpersonen om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met de wensen en behoeften.  

De uitkomst van de gunning ziet er als volgt uit: 

Perceel / artikelen

Leverancier(s)


1 / Bureaustoelen


EromesMarko

 

 


2 / Kantoor-, Onderwijs- en Project meubilair

EromesMarko              

Gispen

SKO


De aanbesteding is opgedeeld in 2 percelen:

Perceel 1. Bureaustoelen. Met betrekking tot dit perceel ijn er 3 type stoelen geselecteerd voor de UT tegen een vast tarief. Vanzelfsprekend kunnen er bij EromesMarko ook andere bureaustoelen aangeschaft worden. 

Perceel 2. Kantoor-, onderwijs- en projectmeubilair.  Voor dit perceel geldt dat er een mini-competitie zal plaatsvinden tussen de 3 geselecteerde leveranciers bij bestedingen vanaf € 3.500,-. Onder een bedrag van € 3.500,- kan er bij een willekeurige gecontracteerde leverancier middels een opdracht tot aanschaf formulier (OTA) besteld worden. 

Waar is op beoordeeld?

De UT vindt duurzaamheid en met name circulariteit erg belangrijk, dit was dan ook één van de hoofd- criteria waarop de leveranciers zijn beoordeeld. Uiteraard is ook gekeken naar prijs. Om een idee te krijgen in hoeverre leveranciers in staat zijn zich te verplaatsen in het unieke karakter van de UT (en daarmee de functie en indeling van ruimten) hebben we tijdens de aanbesteding uitwerking van een fictief inrichtingsvoorstel gevraagd. Ook hier moest de leverancier de circulariteit toepassen. Door van hen een totaal voorstel te krijgen, kon dit goed beoordeeld worden.  

Hoe nu verder?

Per faculteit of dienst zal worden afgestemd hoe een en ander wordt ingericht en uitgerold. Hiervoor zal een overleg worden ingepland met alle VGM coördinatoren ter kennismaking. 

contactgegevens leveranciers

vragen

Wil je nadere informatie, neem dan contact op met een van onderstaande personen:

 Bert Kloppers, afdeling Inkoop (CFM)

-     Contractbeheer & overige zaken

Chantal Hilgeholt, Facility Services (CFM)