Zie Op onderwerp vinden

Marketingstrategie & cijfers

Het meten van effectiviteit is een essentieel onderdeel van marketing. Om marketingactiviteiten goed te kunnen evalueren en tijdig bij te kunnen sturen is het van belang om resultaten meetbaar te maken. Managementrapportages en marktonderzoeken geven inzicht in de resultaten van onze marketingactiviteiten. De inzichten uit deze bronnen worden verwerkt in de marketingstrategie voor de UT en de verschillende doelgroepen en opleidingen.

Marketingstrategie

De marketing- en communicatiestrategie wordt vastgelegd in verschillende plannen. Op basis van deze plannen worden vervolgens de marketingactiviteiten per doelgroep, doelland en opleiding bepaald.

Deze zijn op aanvraag beschikbaar via het secretariaat:

Mevr. Richtersi.m.richters@utwente.nl

Marketing-onderzoeken

Onderzoeken uitgevoerd door de afdeling Marketing (intranet).

Om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van de consument en het effect hierop van de marketingactiviteiten laat de marketingafdeling ieder jaar verschillende marktonderzoeken uitvoeren. Periodiek worden de volgende onderzoeken uitgevoerd:


Wat

Doelgroep

Wanneer

Instroomonderzoek BSc

BSc

Even jaren

Instroomonderzoek MSc

MSc

Oneven jaren

Evaluatie bezoekers open dagen

BSc / MSc

Maart & November

Daarnaast worden er ad-hoc onderzoeken uitgevoerd.

Cijfers (instroom, wervingsactiviteiten)

Presentaties ten behoeve van scholenvoorlichtingen voor Nederlandse en Duitse studiezoekers

De marketingactiviteiten worden geëvalueerd en bijgestuurd aan de hand van verschillende rapportages, die o.a. inzicht geven in de aantallen (voor)aanmeldingen, bezoekers van de website, brochureaanvragen en deelnemers aan door de UT georganiseerde evenementen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • (Voor)aanmelders
  • Marketinginformatie
  • Dashboard(s)


Rankings

Rankings geven inzicht in de kwaliteit van universiteiten wereldwijd en spelen een belangrijke rol in het keuzeproces van internationale studenten. Hoewel de positie in een ranking moeilijk te beïnvloeden is, vormen de rankings toch een belangrijke factor in de internationale werving.

Doellanden voorlichting

Voor werving geldt dat voor BSc-werving hoofdzakelijk binnen Europa geworven wordt. Voor MSc is dit zowel binnen als ook buiten Europa waarbij BSc-werving meelift op de marketinginspanningen die hier uitgezet worden.