Zie Op onderwerp vinden

Good-practices nanomaterialen

Door SoFoKleS is een handreiking Veilig werken met nanomaterialen voor onderzoeksinstellingen opgesteld. Een onderdeel van deze handreiking is een deelrapport met 17 goede praktijken, ontleend aan de (internationale) literatuur over (veilig) werken met nanomaterialen, waar mogelijk specifiek voor wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. 
De onderwerpen die hier aan de orde komen zijn onder meer:

  • risicobeoordeling en risico-inschatting van het gebruik van nanomaterialen;
  • planning van onderzoek;
  • schoonmaak in laboratoria;
  • voorlichting en training;
  • het gebruik van standard operating procedures (SOP's).