Een duurproefkaart informeert over in bedrijf zijnde apparatuur na werktijd en wordt geplaatst bij de ingang van het laboratorium waarachter een duurproef is opgesteld. Een duurproefkaart is een informatiekaart die bestemd is voor de beveiliging en overige hulpverleners. Hieronder vind je meer informatie over het gebruik en invullen van deze kaart. 

Duurproefkaart

Een duurproefkaart is een informatiekaart die bestemd is voor de beveiliging en overige hulpverleners. De kaart informeert over in bedrijf zijnde apparatuur na werktijd en wordt geplaatst bij de ingang waarachter een duurproef (zie definitie) is opgesteld.

De kaart wordt ingevuld door de onderzoeker die verantwoordelijk is voor de duurproef en ter goedkeuring (parafering) voorgelegd aan de arbocontactpersoon (AMC-er, veiligheidscoördinator enz.) van het werkgebied.

De arbocontactpersoon zorgt ervoor dat :

  1. De kaart in overleg met de desbetreffende onderzoeker juist wordt ingevuld;
  2. De duurproefkaart op de deur van de betreffende ruimte wordt geplaatst;
  3. De kaart onmiddellijk wordt verwijderd na het beëindigen van de duurproef.

DEFINITIE DUURPROEF

Een duurproef is:

  1. Een experiment van meerdere dagen, deels onbeheerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van apparatuur die niet gebouwd is voor continu (en deels onbeheerd) gebruik in een proefopstelling. Bijv. een roermachine die gebruikt wordt om continu in een oplossing te roeren.
  2. Een experimentele opstelling, meestal samengebouwd uit meerdere componenten zoals vacuümpompen, verwarmingen, lasers, procesbewaking en meetapparatuur, bedoeld om meerdere dagen, deels onbeheerd, in bedrijf te zijn.

 Op de volgende bladzijde is de informatiekaart duurproeven opgenomen.

Voor het invullen van de duurproefkaart klik hieronder (dit is een invulbaar pdf bestand).