Gevaarlijke stoffen moeten volgens bepaalde normen en richtlijnen veilig gebruikt, getransporteerd, geëtiketteerd en opgeslagen worden. De UT richtlijnen voor het gebruik van verschillende categorieën gevaarlijke stoffen zijn hier weergegeven.  Er is een nieuwe afspraak gemaakt om wereldwijd chemische stoffen op dezelfde manier te gaan indelen en etiketteren. Deze afspraak wordt het Globally Harmonized System genoemd, afgekort tot GHS. Op deze pagina vind je ook informatie over de ‘oude’ etikettering (WMS) in relatie tot de nieuwe etikettering (GHS).
Tevens kan je hier toegang krijgen tot ChemWatch. Dit is een database met info over gevaarlijke stoffen.

Daarnaast vind je hier verwijzingen naar bestanden met specifieke veiligheidsinformatie van chemicaliën.