Voor gezinsleden die langer dan 90 dagen in Nederland willen verblijven en niet afkomstig zijn uit een land dat behoort tot de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland is een verblijfsvergunning nodig. Er gelden een aantal voorwaarden voor deze verblijfsvergunning.

Conform de rechten en plichten van het Modern Migratiebeleid is de hoofdaanvrager referent. Hetgeen betekent dat de hoofdaanvrager verantwoordelijk is voor zijn gezinsleden aangaande de verblijfsvergunning. Het HR International Service Team assisteert wel bij deze aanvragen.

Familie naar Nederland halen

e wilt jouw echtgeno(o)te en/of kind naar Nederland halen voor een verblijf van meer dan 3 maanden. Jij of je echtgeno(o)t(e) moet hiervoor een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf als familie- of gezinslid. Het is mogelijk de procedure voor Toegang en Verblijf voor jouw gezinslid via het HR International Service Team te laten lopen. Hiervoor kun je contact opnemen met een van de medewerkers.

De werknemer is referent voor zijn of haar gezinsleden. Dit brengt een aantal verplichtingen met zich mee. De rechten en plichten van het referent zijn liggen bij de werknemer bij wie de gezinsleden gaan verblijven. Voor meer informatie kun je de brochure 'familie en gezin' van de IND doorlezen.

Als de gezinsleden gelijktijdig met je inreizen zal de afdeling HR International Service Team altijd de procedure voor Toegang en Verblijf voor jou en jouw gezinsleden voeren.

Je wilt een familie- of gezinslid naar Nederland halen voor een periode korter dan 3 maanden. In dat geval dient het familielid zelf een kort verblijf visum aan te vragen bij de Nederlandse ambassade of Consulaat in het land van herkomst. 

Internationale school

Je bent op zoek naar een internationale school voor jouw kind(eren)?

In Enschede vind je zowel een basisschool als een school voor voortgezet onderwijs. Meer informatie over beide scholen vind je op de volgende site: International School Twente

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhgJ45L6cZUBifM0BNX4HuS2WPvWdho3b-xhY6eAZnIB4O4_UtaQ

Kinderbijslag

Je bent in Nederland komen werken en woon samen met jouw kind. Dan heeft je misschien recht op kinderbijslag. Via de website van de SVB kun je kijken of je in aanmerking komt voor kinderbijslag. Ook vind je hier uitleg over hoe je kinderbijslag kunt aanvragen.