Informatie over de huisstijl van de UT is beschikbaar via www.utwente.nl/huisstijl.