Omschrijving

Archive heeft meerdere archiefruimten in beheer in de gebouwen van de UT. Deze ruimten zijn in eerste instantie bedoeld voor de opslag van te bewaren archiefstukken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Indien een organisatieonderdeel archieven wil stallen die op termijn vernietigbaar zijn, kan dit in de verklaring van overdracht worden aangeven. Stalling kan plaatsvinden in één van de gebouwen op de campus, of bij een externe aanbieder. Kosten zullen voor rekening van de aanbieder zijn en worden vooraf in een offerte inzichtelijk gemaakt.

Kwaliteitskader

Archieven worden bewaard volgens eisen die gesteld worden aan archiefruimten conform de Ministeriele regeling Archiefregeling 2009.

Contact

Neem voor het gebruik van deze dienst contact op met Homme Martinus.

Voorwaarden

Er zijn geen voorwaarden aan deze dienst verbonden.