Bereik je binnen 5 jaar de AOW-leeftijd en zou je wel minder willen gaan werken? Dan is het Vitaliteitspact mogelijk een optie. Met deelname aan het Vitaliteitspact breng je de uren in jouw werkweek terug, met behoud van pensioenopbouw. Je leest hier meer over de regeling.  

 • Over het Vitaliteitspact

  Het Vitaliteitspact is een onderdeel van de nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. In deze cao is vastgelegd dat alle universiteiten per 1 januari 2019 een Vitaliteitspact invoeren.

  WAT HOUDT DE REGELING IN?

  Universiteit Twente biedt je de mogelijkheid om vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd 0,2 fte of 0,4 fte minder te gaan werken (als je nu voltijds werkt) tegen een beloning van 85% resp. 70% van het oorspronkelijke salaris, met behoud van de volledige pensioenopbouw. Werk je in deeltijd? Dan geldt de regeling naar rato. Universiteit Twente compenseert een deel van jouw inkomen en jouw pensioenopbouw blijft onaangetast.

  Variant

  % dat je werkt

  % salaris dat je ontvangt

  Pensioenopbouw

  Variant A

  80%

  85%

  100%

  Variant B

  60%

  70%

  100%

  WANNEER KUN JE MEEDOEN AAN HET VITALITEITSPACT? 

  Je kunt deelnemen aan het Vitaliteitspact als je:

  • binnen 5 jaar de AOW-leeftijd bereikt;
  • minimaal 10 jaar in dienst bent bij de universiteit;
  • minimaal 16 werkuren overhoudt na gebruikmaking van het Vitaliteitspact;
  • niet deelneemt aan een seniorenregeling.

  WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VAN HET VITALITEITSPACT? 

  • De regeling wordt, vooralsnog, voor een beperkte periode ingevoerd: van 1 januari 2019 t/m 31 december 2021. In deze periode kun je instappen in het Vitaliteitspact.  
  • Maak je op 31 december 2021 gebruik van de regeling? Dan loopt de regeling door totdat je de AOW-leeftijd bereikt. Als jouw aanstelling om andere redenen wordt beëindigd, dan stopt het Vitaliteitspact eerder.
  • Heb je gekozen voor het Vitaliteitspact met een omvang van 80% van jouw uren? Dan kun je na een jaar besluiten om de regeling uit te breiden tot 60% van jouw uren. Je moet dan wel minimaal 16 werkuren overhouden.
  • Als je gebruik maakt van het Vitaliteitspact, krijg je de uren niet meer terug. De vrijgevallen gelden worden namelijk ingezet voor de in- en doorstroom binnen de universiteit.

  Een overzicht van alle bindende voorwaarden vind je in de cao Nederlandse Universiteiten

  HOE VRAAG IK HET VITALITEITSPACT AAN?

  Als je wilt deelnemen moet je jouw aanvraag 3 maanden voordat je wilt starten indienen. Klik daarvoor op onderstaande knop.

  Binnen een maand krijg je een reactie. Een verzoek wordt goedgekeurd, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn of als er sprake is van een onaanvaardbare toename van werkdruk bij collega’s. Het is ook mogelijk dat je op een later moment kunt deelnemen, bijvoorbeeld met ingang van een nieuw collegejaar.

  HOE DRAAG IK MIJN TAKEN OVER?

  We willen voorkomen dat jij of collega’s extra werkdruk ervaren doordat je gaat deelnemen aan het Vitaliteitspact. Daarom zorgen we ervoor dat jouw taken evenredig worden verminderd met de uren die je minder gaat werken. De invulling van de nieuwe werkweek en de overdracht van een deel van jouw taken vindt daarom in overleg tussen jou en je leidinggevende plaats. De gemaakte afspraken leggen jullie vast. Gebruik hiervoor bovenstaand formulier. Het ingevulde formulier lever je met het aanmeldformulier in bij de HR-afdeling van je faculteit of dienst.

  MEER INFORMATIE

  Wil je meer weten? Kijk ook eens op de pagina met meer uitleg over financiële aspecten en bij de veelgestelde vragen hieronder. Wordt je vraag niet beantwoord, of wil je nog iets overleggen? Neem dan contact op met je leidinggevende of je HR-adviseur

 • Financiële aspecten

  Op deze pagina geven we je graag een overzicht van de financiële aspecten in relatie tot deelname aan het vitaliteitspact voor je salaris, pensioen en verlof. 

  SALARIS

  Je ontvangt minder salaris. Ook toelagen worden berekend over het verlaagde salaris, met uitzondering van een gratificatie voor een ambts- of universiteitsjubileum. De aanstellingsomvang blijft onaangetast. Voor het gedeelte dat je minder gaat werken, krijg je bijzonder verlof.

  PENSIOEN

  Je bouwt volledig pensioen op over de oude arbeidsuren. Ook de pensioenpremie verandert niet en we blijven de premie samen betalen. Jouw bijdrage voor de pensioenpremie blijft dus gelijk. Wil je jouw inkomen aanvullen, gedurende de periode dat je gebruik maakt van het Vitaliteitspact? Dan kun je ervoor kiezen om (gedeeltelijk) met ABP Keuzepensioen te gaan. Je vult het inkomen aan met een deel van het pensioen. Zelf bepaal je of en hoeveel pensioen je opneemt (minimaal 10%). Dit is echter geen verplichting. Als je Keuzepensioen wilt opnemen dan zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden vind je op www.abp.nl.

  VERLOF

  Het aantal vakantie-uren per jaar wordt teruggebracht naar het wettelijk minimum over het resterend aantal werkdagen. Daarnaast bouw je wekelijks extra verlof op doordat je iets meer werkt dan de deeltijdfactor van jouw nieuwe werkweek.

  In de tabel hieronder kun je jouw jaarlijkse vakantietegoed zien bij deelname en het aantal uur dat je in de nieuwe situatie werkt.

  Variant A

  20% buitengewoon verlof

  Omvang huidig dienstverband

  Werkweek oud

  Omvang nieuwe werkweek

  Werkweek

  nieuw

  Jaarlijks vakantietegoed

  1,00

  38

  0,80

  32

  199

  0,95

  36

  0,76

  30

  188

  0,84

  32

  0,67

  26,5

  168

  0,79

  30

  0,63

  25

  157

  0,74

  28

  0,59

  23,5

  147

  0,63

  24

  0,51

  20

  126

  0,53

  20

  0,42

  16,5

  105

  0,50

  19

  0,40

  16

  100

   

   

   

   

   

   

  Variant B

  40% buitengewoon verlof

  1,00

  38

  0,60

  24

  149

  0,95

  36

  0,57

  22,5

  141

  0,84

  32

  0,51

  20

  126

  0,79

  30

  0,47

  18,5

  118

  0,74

  28

  0,44

  17,5

  110

  NEVENINKOMSTEN

  Als je deelneemt aan het Vitaliteitspact mag je geen nieuwe betaalde nevenwerkzaamheden verrichten of je nevenwerkzaamheden uitbreiden. Als je nu al, naast jouw dienstverband bij de universiteit, betaalde neveninkomsten hebt, kun je dit blijven doen. We moeten dan, voordat je deelneemt aan het Vitaliteitspact, al toestemming gegeven hebben voor deze neveninkomsten, via de webapplicatie nevenwerkzaamheden.

  INKOMENSADVIES  

  Wij vinden het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de persoonlijke gevolgen van deelname aan het Vitaliteitspact, eventueel in combinatie met opname van ABP Keuzepensioen. Als je in aanmerking komt voor het vitaliteitspact, bieden we je daarom de mogelijkheid om voor deelname aan het vitaliteitspact meer financieel inzicht te verkrijgen. Je krijgt hiervoor toegang tot een financieel dashboard (MijnGeldzaken) en een workshop. Via de website van het bureau Finbase dat deze workshops verzorgt kun je je aanmelden voor de workshops. Na aanmelding krijg je ook toegang tot MijnGeldzaken. 

  WAT GEBEURT ER ALS IK NA DEELNAME LANGDURIG ZIEK WORD?

  Word je, na deelname aan het Vitaliteitspact, langdurig ziek? Dan wordt na 9 maanden arbeidsongeschiktheid de deelname aan het Vitaliteitspact beëindigd. De korting wegens arbeidsongeschiktheid wordt dan gebaseerd op het salaris vóór deelname aan het Vitaliteitspact.

  REKENVOORBEELDEN MAANDSALARIS

   

   

  Variant A

  80/85/100

  Variant B

  60/70/100

  Fulltime maandsalaris

  Schaal 7

   

   

  Bruto

  € 3.025

  € 2.571

  € 2.118

  Netto

  € 2.197

  € 1.943

  € 1.690

  Fulltime maandsalaris

  Schaal 10

   

   

  Bruto

  € 4.274

  € 3.633

  € 2.992

  Netto

  € 2.842

  € 2.483

  € 2.125

  Fulltime maandsalaris

  Schaal 13

   

   

  Bruto

  € 6.133 

  € 5.213

  € 4.293

  Netto

  € 3.675

  € 3.276

  € 2.763

  Dit betreft een standaardberekening gebaseerd op het salaris geldend per 1 februari 2019 en de belastingschijven en sociale premies 2019, voor zover bekend, en zonder toelages, extra inhoudingen zoals IPAP. Aan deze rekenvoorbeelden kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.  

 • Veelgestelde vragen

  Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen met betrekking tot het vitaliteitspact. Staat jouw vraag er niet tussen? Wil je nog even wat overleggen of jouw vraag voorleggen? Neem dan contact op met je leidinggevende of je HR-adviseur

  • Wat is het Vitaliteitspact?

   Het Vitaliteitspact is een regeling met het doel om bij te dragen aan voldoende werkenden op universiteiten die gezond, productief en met plezier aan het werk zijn tot aan de pensioenleeftijd.  Tegelijkertijd wordt de vrijgekomen formatie benut voor in- en doorstroom.
   Uitgangspunt van de regeling is dat deze budgettair neutraal wordt uitgevoerd en dat uitvoering van de regeling niet leidt tot een onevenredige toename van de werkdruk.

  • Wanneer gaat het Vitaliteitspact in?

   Je kunt vanaf 1 januari 2019 gebruik maken van de regeling.

  • Voor welke datum moet ik een besluit hebben genomen?

   Tot voor kort kon je tot 1 juli 2020 instromen in het Vitaliteitspact. Inmiddels is de pilot verlengd tot en met 31 december 2021.  De feitelijke deelname aan de regeling moet uiterlijk 31 december 2021 starten en duurt tot het bereiken van de AOW-leeftijd. 

  • Hoe lang geldt het Vitaliteitspact?

   Maak je op 31 december 2021 gebruik van de regeling? Dan loopt de regeling door totdat je de AOW-leeftijd bereikt. Als jouw aanstelling om andere redenen wordt beëindigd, dan stopt het Vitaliteitspact eerder. Dit is bijvoorbeeld als je volledig gebruik gaat maken van ABP KeuzePensioen. Het vitaliteitspact stopt ook bij langdurige volledige arbeidsongeschiktheid. De regeling stopt in dat geval na 9 maanden arbeidsongeschiktheid.

  • Vanaf welke leeftijd mag ik gebruik maken van het Vitaliteitspact?

   Als je op het moment van deelname 5 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd zit, mag je gebruik maken van het Vitaliteitspact.

  • Kan Universiteit Twente een verzoek weigeren?

   Ja, maar wij kunnen deelname aan de regeling alleen weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen of als er sprake is van een onaanvaardbare toename van werkdruk  bij jou of je collega’s. Het is ook mogelijk dat je op een later moment kunt deelnemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ernstige problemen in de bedrijfsvoering bij herbezetting. We kunnen dan de deelname uitstellen tot uiterlijk de start van het eerstvolgend collegejaar.

  • Voor welke varianten kan ik kiezen?
   • Variant A: 80% werken - 85% salaris -  100% pensioenopbouw
   • Variant B: 60% werken -  70% salaris -  100% pensioenopbouw
  • Welke voorwaarden voor deelname gelden er?
   • Je moet minimaal 10 jaar in dienst zijn bij de universiteit;
   • Je moet minimaal 16 werkuren overhouden, na gebruikmaking van het Vitaliteitspact;
   • Je mag niet deelnemen aan een seniorenregeling.
   • De regeling wordt, vooralsnog, voor een beperkte periode ingevoerd, van 1 januari 2019 t/m 31 december 2021. In deze periode kun je instappen in het Vitaliteitspact.  
   • Maak je op 31 december 2021 gebruik van de regeling? Dan loopt de regeling door totdat je de AOW-leeftijd bereikt. Als jouw aanstelling om andere redenen wordt beëindigd, dan stopt het Vitaliteitspact eerder. Dit is bijvoorbeeld als je volledig gebruik gaat maken van ABP KeuzePensioen.
   • Heb je gekozen voor het Vitaliteitspact met een omvang van 80% van jouw uren? Dan kun je na een jaar besluiten om de regeling uit te breiden van 20% naar 40% verlof. Je moet dan wel minimaal 16 werkuren overhouden.
   • Als je gebruik maakt van het Vitaliteitspact, dan krijg je de uren niet meer terug. De vrijgevallen gelden worden namelijk ingezet voor de in- en doorstroom binnen de universiteit.
   Artikel 6.13 tot en met 6.16 van de cao Nederlandse Universiteiten
  • Is het mogelijk om tussentijds van variant te wisselen?

   Ja, als je deelneemt aan de 80-85-100 variant dan kun je na 1 jaar overstappen op de 60-70-100 variant. Je moet dan wel minimaal 16 werkuren overhouden. De vrijgevallen gelden worden namelijk ingezet voor de in- en doorstroom.

  • Heeft het Vitaliteitspact invloed op mijn toelagen?

   Ja. Omdat je minder salaris ontvangt, worden toelagen berekend over het verlaagde salaris (85 respectievelijk 70 procent).  Er is een uitzondering: de gratificatie voor een ambts- of universiteitsjubileum.

  • Ik werk parttime. Mag ik dan deelnemen aan de regeling?

   Ja, dit is mogelijk. Er geldt echter wel een ondergrens. Je moet tenminste 16 uur per week blijven werken.

  • Mag ik naast het Vitaliteitspact nog ergens anders werken?

   Als je deelneemt aan het Vitaliteitspact mag je geen nieuwe betaalde nevenwerkzaamheden verrichten of je nevenwerkzaamheden uitbreiden. Als je nu al, naast jouw dienstverband bij de universiteit, betaalde neveninkomsten hebt is dit wel mogelijk. We moeten dan, voor dat je deelneemt aan het Vitaliteitspact, al toestemming gegeven hebben voor deze neveninkomsten, via de webapplicatie nevenwerkzaamheden.

  • Heeft deelname aan het Vitaliteitspact gevolgen voor de pensioenopbouw? En hoe is de verdeling van de pensioenpremie?

   De verdeling van de pensioenpremie (30% werknemer en 70% werkgever) blijft intact en wordt berekend over 100% van het oorspronkelijke salaris en salaristoelagen. Jouw bijdrage voor de pensioenpremie blijft dus gelijk. Je bouwt dus volledig pensioen op.

  • Kan ik mijn inkomen aanvullen, gedurende de periode dat ik gebruik maak van het Vitaliteitspact?

   Je kunt ervoor kiezen om (gedeeltelijk) met ABP Keuzepensioen te gaan. Je vult het inkomen aan met een deel van het pensioen. Zelf bepaal je of en hoeveel pensioen je opneemt (minimaal 10%). Dit is echter geen verplichting. Als je Keuzepensioen wilt opnemen dan zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden vind je op www.abp.nl.

  • Is er een minimale deelname periode?

   Een ingegane deelname blijft gelden totdat de medewerker uit dienst gaat doch uiterlijk tot aan het bereiken van de AOW-leeftijd.

  • Hoe en waar kan ik me aanmelden?

   Als je wilt deelnemen moet je jouw aanvraag 3 maanden voordat je wilt starten indienen. Binnen een maand krijg je een reactie van je werkgever. Een verzoek wordt goedgekeurd, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn of als er sprake is van een onaanvaardbare toename van werkdruk bij collega’s. Het is ook mogelijk dat je op een later moment kunt deelnemen, bijvoorbeeld met ingang van een nieuw collegejaar.

   Het aanvraagformulier is hier te vinden
  • Ik maak gebruik van de seniorenregeling, kan ik dan gebruik maken van het Vitaliteitspact?

   Nee, als je gebruik maakt van de “Overgangsregeling seniorenregeling 2006” (art B20 en B21, cao NU) dan kun je geen gebruik maken van het Vitaliteitpact.

  • Wat gebeurt er als ik na deelname langdurig ziek wordt?

   Word je, na deelname aan het Vitaliteitspact, langdurig ziek en ben je volledig arbeidsongeschikt? Dan wordt na 9 maanden arbeidsongeschiktheid de deelname aan het Vitaliteitspact beëindigd. De korting wegens arbeidsongeschiktheid wordt dan ook gebaseerd op het salaris vóór deelname aan het Vitaliteitspact.

  • Ik heb nog een spaarverlof voor een sabbatical, kan ik dit tijdens het Vitaliteitspact opnemen?

   Nee, alle spaarverlof moet voor de ingang van het Vitaliteitpact zijn opgenomen.

  • Ik heb nog een verlofstuwmeer, kan ik dit tijdens het Vitaliteitspact opnemen?

   Nee, een eventueel spaartegoed in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden moet voor de ingang van het vitaliteitpact zijn opgenomen. Ook mag het verlofsaldo bij start van het vitaliteitspact niet groter zijn dan een jaarsaldo in je oorspronkelijke dienstverband.

  • Kan ik tijdens Vitaliteitspact pensioen opnemen?

   Ja, je kunt als je binnen 5 jaar voor jouw AOW-leeftijd zit, naast het Vitaliteitspact pensioen opnemen. Voor meer informatie: www.abp.nl

  • Wat als ik eerder met pensioen wil?

   Je kunt op elk gewenst moment ontslag nemen, met inachtneming van de opzegtermijn, en pensioen opnemen.

  • Hoeveel vakantiedagen bouw ik tijdens het Vitaliteitspact op?

   Het aantal vakantie-uren per jaar wordt teruggebracht naar het wettelijk minimum over het resterend aantal werkdagen. Daarnaast bouw je wekelijks extra verlof op doordat je iets meer werkt dan de deeltijdfactor van jouw nieuwe werkweek. In de tabel hieronder kun je jouw jaarlijkse vakantietegoed zien bij deelname en het aantal uur dat je in de nieuwe situatie werkt.

   Variant A

   20% buitengewoon verlof

   Omvang huidig dienstverband

   Werkweek oud

   Omvang nieuwe werkweek

   Uren nieuwe werkweek

   Jaarlijks vakantietegoed

   1,00

   38

   0,80

   32

   199

   0,95

   36

   0,76

   30

   188

   0,84

   32

   0,67

   26,5

   168

   0,79

   30

   0,63

   25

   157

   0,74

   28

   0,59

   23,5

   147

   0,63

   24

   0,51

   20

   126

   0,53

   20

   0,42

   16,5

   105

   0,50

   19

   0,40

   16

   100

    

    

    

    

    

    

   Variant B

   40% buitengewoon verlof

    

   1,00

   38

   0,60

   24

   149

   0,95

   36

   0,57

   22,5

   141

   0,84

   32

   0,51

   20

   126

   0,79

   30

   0,47

   18,5

   118

   0,74

   28

   0,44

   17,5

   110

   0,68

   26

   0,41

   16

   102

  • Hoe komt de invulling van mijn nieuwe werkweek tot stand?

   Afspraken over je nieuwe takenpakket worden gemaakt i.o.m. je leidinggevende. Bij deelname aan het Vitaliteitspact is het belangrijk dat je taken evenredig worden verminderd met de uren die je minder gaat werken. Dit om te voorkomen dat deelname voor jou leidt tot extra werkdruk. Ook moet het geen extra werkdruk opleveren voor je collega’s. De invulling van de nieuwe werkweek vindt daarom in overleg tussen jou en je leidinggevende plaats. De vrijvallende gelden worden besteed op het niveau van de faculteit of dienst om de in- of doorstroom van medewerkers te bevorderen.

  • Is al duidelijk dat het Vitaliteitspact verlengd gaat worden?

   Oorspronkelijk duurde de pilot Vitaliteitspact tot 1 juli 2020. Inmiddels is de uiterste ingangsdatum van deelname verlengd naar 31 december 2021.