Zie Op onderwerp vinden

Algemene Corona-voorschriften voor activiteiten in UT-gebouwen

Voor alle vormen van aanwezigheid in UT-gebouwen gelden gedurende de beperkende maatregelen in het kader van COVID-19 (het coronavirus) de volgende gedragsvoorschriften. Deze zijn gebaseerd op de algemene richtlijnen van het RIVM, het protocol van de VSNU en de algemene UT-richtlijnen.

 1. Kom alleen naar de campus of een UT-gebouw als je geen symptonen hebt van het COVID-19 virus. De symptonen zijn:
  1. Verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, niezen en/of een zere keel)
  2. Hoesten
  3. Kortademigheid of longontsteking
  4. Een verhoogde temperatuur (tot 38 graden)
  5. Koorts (boven 38 graden)
  6. Een plotseling verlies van reuk of smaak (zonder een verstopte neus)

   Maak een afspraak voor een test als je wel een last hebt van een van deze symptonen.
 2. Maak gebruik van de tool www.utwente.nl/can-i-come-to-campus. Het kan natuurlijk voorkomen dat je besmet raakt met COVID-19 of dat je in aanraking komt met iemand die besmet is. We hebben een handige tool ontwikkeld die je precies vertelt wat je in welke situatie moet doen.
 3. Was je handen regelmatig (min. 6x per dag) 20 seconden lang (bij voorkeur) met water en zeep of gebruik een desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol (niet op vuile handen). Reinigje handen in ieder geval als je een UT-gebouw binnenkomt, na niezen en/of snuiten, voor het (bereiden van) eten, na toiletbezoek, na gebruik van openbaar vervoer en na het schoonmaken.
 4. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 5. Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze daarna in de prullenbak en was je handen.
 6. Schud geen handen.
 7. Raak je gezicht niet of zo weinig mogelijk aan.
 8. Draag een mondkapje vanaf maandag 30 augustus in alle gebouwen op de campus bij verplaatsingen (uitgezonderd het U Parkhotel, High Tech Factory en The Gallery) en ook in het gebouw van de faculteit ITC.
 9.  Gebruik waar mogelijk eigen werkmiddelen (bv toetsenbord, muis, pen en (kop)telefoon) en maak gebruik van de aangeboden reinigingsmiddelen om deze schoon te houden.
 10.  Sluit (indien mogelijk) het toiletdeksel na toiletgebruik en vóór het spoelen.
 11.  In algemene verkeersruimten (o.a. hal, gang, trappenhuis) rechts houden en naar rechts kijken bij het passeren. 
 12. Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen in een zaal en 75 leerlingen (exclusief docenten en begeleiders) in een onderwijsruimte, mits de ventilatiecapaciteit dit toelaat. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de maximale groepsgrootte niet wordt overschreden.

Voor organiserende partijen:

 1. Stel een corona-verantwoordelijke aan die toeziet op naleving van de voorschriften en geef hem/haar de bevoegdheid om personen naar huis te sturen, als deze zich niet aan de voorschriften houden.
 2. Informeer alle aanwezigen over de taken en bevoegdheden van de corona-verantwoordelijke.
 3. Zorg dat alle aanwezigen (aantoonbaar) de voorschriften kennen en zich daaraan conformeren.
 4. Zorg voor goede ventilatie binnen je gebouw of afdeling (stem dit af met de Facilitair Teamleider van CFM).