LAATST GEWIJZIGD: DONDERDAG 21 MEI 2020 21.00 uur

Het coronavirus (COVID-19) leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland en de Universiteit Twente.

Momenteel is de drempel voor persoonlijke aandacht wellicht wat groter, doordat we elkaar niet fysiek ontmoeten. Tegelijkertijd is het misschien wel nog belangrijker dat we goed op elkaar en op onszelf passen. Bespreek met elkaar als er wat is. Studenten met problemen kunnen terecht bij hun studieadviseur, die hen op verschillende wijzen kan ondersteunen.

De Universiteit Twente houdt de actuele situatie rondom het nieuw corona virus, ook wel COVID-19 genoemd, goed in de gaten en staat zo goed als mogelijk in contact met studenten en medewerkers. We ondersteunen onze studenten (onder wie nieuwkomers en studenten in het buitenland), medewerkers, bezoekers en gasten, en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de adviezen en aanbevelingen vanuit de officiële instanties, zoals het RIVM, de GGD, het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), de Rijksoverheid en de World Health Organisation (WHO).

VEELGESTELDE VRAGEN

Updates

Nieuwe of herziene items zijn gekenmerkt met het woord "UPDATE", inclusief een datum.

Algemene onderwerpen

UPDATE (20/5): Maatregelen
UPDATE (20/5) Een voorzichtige start van activiteiten op de campus tot 1 september

We zijn trots om te zien dat het aanbieden en volgen van ons onderwijs in digitale vorm goed verloopt, en dat het niveau goed is. Daarom zullen we dit voortzetten tot het eind van dit academisch jaar. Dat geldt ook voor online toetsen. Het is tevens een compliment aan de vele medewerkers die hard hebben gewerkt aan het vinden van creatieve en werkende oplossingen om hun onderwijs aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden.

De Universiteit Twente wil de ruimte die nu ontstaat door versoepeling van de maatregelen inzetten voor activiteiten die het meest bijdragen aan het versterken van de UT-gemeenschap. We zullen de komende weken benutten voor de herstart hiervan (vanaf 16 juni), uiteraard in lijn met de richtlijnen van het Rijk omtrent veiligheid en gezondheid.

In de eerste plaats willen we waar mogelijk de activiteiten gericht op afstudeeronderzoek verder faciliteren, werkruimtes beschikbaar stellen aan studenten die thuis of op hun studentenkamer daar niet de geschikte plek voor hebben, en het samenwerken van kleine groepen studenten in teamverband accommoderen. Ook kijken we nadrukkelijk naar activiteiten die bijdragen aan studentenwelzijn en aan persoonlijk en direct contact tussen en met studenten.

De procedure voor verdere ingebruikname van de faciliteiten zal vergelijkbaar zijn met eerdere procedures voor het heropenen en gebruik van de lab-faciliteiten voor onderzoek en onderwijs. Er kunnen specifieke randvoorwaarden worden gesteld, denk daarbij aan op welk tijdstip van de dag of niet-gebruik mogen maken van openbaar vervoer in de spits.

UPDATE (8/5) Geen bijeenkomsten meer

In de nieuwe richtlijnen van het Kabinet krijgen ook sportaccommodaties, cultuurvoorzieningen en bibliotheken de mogelijkheid weer open te gaan voor een groter publiek, onder strenge voorwaarden. Op dit moment vertalen we deze voorwaarden naar de situatie van de UT, zodat we ook weer een aantal activiteiten kunnen laten doorgaan op de sportvelden, in de Vrijhof en de bibliotheek.

De Rijksoverheid heeft een algeheel verbod op bijeenkomsten met meer dan drie personen afgekondigd tot 1 juni 2020. De lokale overheid heeft de bevoegdheid om waar nodig gebieden te sluiten en boetes uit te delen als mensen zich niet aan de maatregel houden.

UPDATE (1/4): Groepsvorming op de campus: verboden

Groepsvorming is ook op de campus geheel verboden. Houd je daaraan!

We roepen je ook nadrukkelijk op om niet naar de campus te komen wanneer dit niet strikt noodzakelijk is.

Voor incidentele en strikt noodzakelijke toegang kan je, via je leidinggevende, contact opnemen met de Arbo-, Milieu-, en Huisvestings- (AMH) coördinator in de faculteit (voor de diensten de dienstdirecteur, voor BMS de portefeuillehouder bedrijfsvoering). De volledige procedure vind je hier.

UPDATE (9/4): Gezondheid
UPDATE (7/4): Ik maak mij heel veel zorgen over het Corona-virus

Natuurlijk is het begrijpelijk dat je je zorgen maakt om het Corona-virus. Wanneer je echter merkt dat je je wel erg gespannen of angstig voelt, dan is het goed om hier iets mee te doen. Je zorgen delen met anderen, telefonisch of via Social media, kan je helpen. Wanneer je je zorgen deelt met anderen, lucht dit vaak op. Ook is er dan ruimte om samen te kijken naar wat je kan doen, om je minder zorgen te maken. Verder is het goed om jezelf te begrenzen, wanneer je merkt dat je ieder nieuwtje over Corona op de voet probeert te volgen en hier veel tijd mee kwijt bent per dag. Spreek met jezelf af dat je bijvoorbeeld eens per dag het journaal kijkt en dat je daarnaast eens per dag via een vaste nieuwswebsite kijkt.  Probeer je niet alleen op het Corona virus en de beperkingen te focussen, maar kijk ook naar jouw mogelijkheden. Misschien is het mogelijk voor je om bijvoorbeeld een nieuwe hobby op te pakken of online een taal te leren. Tot slot kan het je ook helpen om te kijken naar wat je wél zelf kunt doen op dit moment. Voor tips/advies zie deze website over welzijn

We verwijzen graag naar een video met tips

Ik heb last van psychische klachten. Wat als deze verergeren in deze omstandigheden?

In het algemeen geldt dat het voor mensen met psychische klachten raadzaam is om je zoveel mogelijk vast te houden aan je normale structuur. Komende tijd vallen waarschijnlijk veel dingen uit je normale leven weg. Probeer daarom op dezelfde tijden op te staan en naar bed te gaan, ontbijt/lunch/diner rond dezelfde tijden en houd op dezelfde tijden als eerst pauzes. Blijf daarnaast (online) in contact met mensen en ga bij jezelf na of je dit bespreekbaar kunt maken met mensen uit je omgeving. Ook is fysiek gezond blijven nu belangrijk; zorg voor voldoende slaap, gezond eten, maar ook voor voldoende beweging. Dit laatste kan nu lastig zijn, er zijn echter genoeg creatieve oplossingen te vinden in de vorm van online workouts om voldoende in beweging te blijven.

Daarnaast geldt; als je al ergens in behandeling bent; bespreek je zorgen met jouw behandelaar en kijk hoe jullie samen tot een plan van aanpak kunnen komen. Het kan zijn dat een aantal psychologen of instellingen voorlopig gesloten zijn, kijk dan of het mogelijk is om een online afspraak in te plannen. De meeste behandelaren zullen via e-mail, telefoon, of andere middelen bereikbaar zijn. Als je geen behandelaar hebt; weet dan dat het mogelijk is om psychische hulp in te schakelen. Je hebt hiervoor een aantal opties. Je kunt contact opnemen met Student Affairs Coaching & Counselling, of je kunt contact opnemen met je huisarts om doorverwezen te worden naar de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Vanuit Student Affairs Coaching & Counselling werken de studentenpsychologen vanuit huis en afspraken gaan door via Skype of telefoon. Ons secretariaat is telefonisch bereikbaar en kan een afspraak voor je inplannen.

UPDATE (1/4): Loop ik meer risico als ik andere (onderliggende) gezondheidsproblemen heb, zoals COPD, suikerziekte etc?

Het risico om besmet te worden met het coronavirus is voor iedereen gelijk. De gevolgen kunnen echter ernstiger zijn, als je een van de volgende gezondheidsproblemen hebt:

 • Chronische luchtweg- of longklachten (zoals COPD)
 • Chronische hartklachten
 • Suikerziekte
 • Ernstige nierziekten
 • Verminderde weerstand door medicatiegebruik (zoals cytostatica) of aandoeningen.

De overheid adviseert hen om contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden, geen gebruik te maken van het openbaar vervoer, algemene hygiëne maatregelen te volgen en zeker uit de buurt te blijven van mensen die ziek zijn.

Medewerkers met deze klachten verzoeken wij contact op te nemen met de bedrijfsarts wanneer zij vragen hebben. Bijvoorbeeld of zij (thuis) kunnen werken. Je kunt telefonisch contact opnemen met Arbo Unie (088 272 68 00).

Voor zwangeren zijn er geen aanwijzingen dat er een verhoogde kans is op een miskraam of aangeboren afwijking wanneer je het coronavirus hebt opgelopen. Net als andere virale luchtweginfecties kan het wel ernstiger verlopen, bijvoorbeeld door hoge koorts of door de kleinere longcapaciteit wanneer de buik groter wordt. Volg deze link voor meer informatie van het RIVM (info zwangeren) en bespreek dit bij zorgen met je verloskundige of huisarts.

Ik heb geen klachten, maar moet wel sociaal contact vermijden, wat moet ik precies doen?

Ook als je geen klachten hebt, moet je meewerken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en daarmee kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) te beschermen.

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Wanneer heb ik kans op het coronavirus?

Zowel wereldwijd als in Nederland is er een kans het nieuwe coronavirus op te lopen. Vandaar dat voor iedereen in Nederland, ook wanneer je niet uit een risicogebied komt, geldt dat je thuisblijft bij milde klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts (tot 38⁰ Celsius). Vermijd sociaal contact. Bij milde klachten hoef je geen contact op te nemen met de huisarts. 

Nemen je klachten toe (meer dan 38⁰ koorts en hoesten of moeite met ademen) of heb je medische hulp nodig, neem dan wel telefonisch contact op met de huisarts.

Kijk voor de actuele informatie over de risicogebieden op de RIVM-site of zoek per land naar betreffende gebieden.

UPDATE (9/4): Ik denk dat ik besmet ben met het coronavirus, wat moet ik nu doen?

Heb je milde klachten (verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest plus een lichte koorts tot 38 graden): Blijf dan thuis en vermijd sociaal contact. Je hoeft geen contact op te nemen met de huisarts.

Heb je erge klachten (meer dan 38⁰ koorts en moeite met ademen). Neem telefonisch contact op met de huisarts. Medewerkers en studenten die reeds zijn aangemeld bij een huisartsenpraktijk kunnen direct met hun eigen huisarts contact opnemen via mail of telefoon;

De campushuisarts voert momenteel alleen spoed- en vervolgafspraken uit. Heb je vragen over corona of denk je hiermee besmet te zijn? Neem dan contact op via het landelijk informatienummer 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 - 22:00 uur).

Woon je in Enschede maar je hebt nog geen huisarts en je wilt wel een arts spreken? Neem dan contact op met de Stichting Dagwaarneming Enschede, telefonisch 0900-4313333; 

Woon je buiten Enschede maar heb je nog geen huisarts? Neem dan contact op met de dichtstbijzijnde huisarts via mail of telefoon. Het is in alle gevallen raadzaam om te zorgen dat je staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk.

UT studenten die op dit moment geen huisarts hebben, wordt aangeraden zich in te schrijven bij de Campus Huisarts. ITC studenten wordt aangeraden zich te registreren bij Gezondheidscentrum Veldpoort.

Studenten: Ben je ziek en niet in staat je online colleges te volgen of heb je hulp nodig omdat je in quarantaine bent, informeer dan je studieadviseur.

Medewerkers: Kun je hierdoor niet (thuis)werken dan meld je dit via de standaard ziekmeldprocedure.

Mijn huisgenoot heeft gezondheidsklachten, wat moet ik doen?

Heeft je huisgenoot koorts, blijf dan thuis. Zolang je zelf geen klachten hebt, en je huisgenoot heeft geen koorts, hoef je niet thuis te blijven. Krijg je zelf milde gezondheidsklachten, zoals hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts tot 38⁰ Celsius blijf je wel thuis. Ziek goed uit en zorg dat je anderen niet besmet. Vermijd sociaal contact. Je hoeft de huisarts niet te bellen.

Nemen je klachten toe (meer dan 38⁰ koorts en hoesten of moeite met ademen) of heb je medische hulp nodig, neem dan wel telefonisch contact op met de huisarts.

Ik heb gezondheidsklachten, mag ik komen werken op de UT?

We volgen de richtlijn vanuit het Rijk om zoveel mogelijk thuis te werken. Dat hanteren we voor alle UT-medewerkers, zowel de wetenschappelijke staf als medewerkers in een ondersteunende functie. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wanneer aanwezigheid gewenst is. Het is belangrijk om daar met je leidinggevende en collega’s goede afspraken over te maken, op het niveau de afdeling, vakgroep of project. 

Heb je milde klachten, zoals hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts tot 38⁰ Celsius dan blijf je echter thuis. Ziek goed uit en zorg dat je anderen niet besmet. Vermijd sociaal contact. Je hoeft de huisarts niet te bellen.

Nemen de klachten toe (meer dan 38⁰ koorts en hoesten of moeite met ademen) of heb je medische hulp nodig, neem dan wel telefonisch contact op met de huisarts.

Gaat mijn afspraak met de bedrijfsarts wel door?

Ja, afspraken gaan door, maar op aangepaste wijze. Om iedereen op verantwoorde wijze te spreken worden medewerkers niet meer gevraagd naar de Arbo Unie te komen. Alle spreekuren zullen door de Arbo Unie worden omgezet in telefonische afspraken.

Verdere medische ondersteuning nodig?

De Universiteit Twente heeft de beschikking over diverse medische faciliteiten op de campus, waaronder noodhulpverlening, een huisartstandarts en fysiotherapeut. In Nederland gelden een aantal regels voor het gebruik van medische diensten:

 • Voor het gebruik maken van gespecialiseerde artsen in het ziekenhuis is een verwijzing van een huisarts nodig. Dat geldt voor bijvoorbeeld chirurgie, oogartsen, gynaecologen en orthopedici. Het is daarom belangrijk je zo snel mogelijk in te schrijven bij een huisarts. Dan kan vaak snel en eenvoudig via de website;
 • Voor veel medicatie is een recept van een huisarts nodig. Ook hiervoor geldt dat je moet staan ingeschreven bij een huisarts;
 • Als je gebruik maakt van een zorgverzekering is het belangrijk om na te gaan of deze de kosten dekt in zowel Nederland als het buitenland. Daarmee voorkom je dat je voor onverwachte kosten komt te staan;
 • Medewerkers kunnen gebruik maken van het preventiespreekuur van de bedrijfsarts.
UPDATE (8/5): Preventie
Wat kan ik doen om het risico op het coronavirus te verkleinen?

De maatregelen die je zelf kunt nemen om te voorkomen dat je het virus draagt of kan over geven, zijn algemeen. Ze gelden ook voor andere vormen van verkoudheid of griep. Het is altijd belangrijk deze basis-hygiëneregels te volgen waar je ook bent:

 • Was je handen regelmatig met zeep;
  • Voor het (klaarmaken van) eten;
  • Na een toiletbezoek;
  • Na hoesten, niezen in de handen;
  • Na het snuiten van de neus;
 • Voor het (klaarmaken van) eten;
 • Na een toiletbezoek;
 • Na hoesten, niezen in de handen;
 • Na het snuiten van de neus;
 • Bij voorkeur was je je handen met stromend water en vloeibare zeep. Handalcohol of alcoholgel gebruik je als er geen handenwasgelegenheid is en je handen niet zichtbaar of niet voelbaar vuil zijn. Dus bijvoorbeeld als je je neus gesnoten hebt en je hebt geen water, zeep en handdoek in de buurt;
 • Als je moet hoesten of niezen, doe dat aan de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg direct na gebruik;
 • Gebruik papieren handdoeken om je handen te drogen of een schone droge doek;
 • Raak je gezicht zo min mogelijk aan met je handen.
 • Schud geen handen.

In deze korte video wordt uitgelegd hoe je goed je handen wast.

UPDATE (31/3): Wat doet de Universiteit Twente om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Alle medewerkers en studenten werken thuis en worden dringend geadviseerd om de algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen van de overheid in acht te nemen.

UPDATE (8/5): Heeft het zin om een mondkapje te dragen om je te beschermen tegen COVID-19?

De Universiteit Twente volgt de richtlijnen hierover van het RIVM. De eigen verantwoordelijkheid van mensen is hier heel belangrijk. Vermijd drukte. Wanneer je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, ga dan weg.

Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Omdat deze afstand in trein, bus en metro niet altijd haalbaar is, en een mogelijke check vooraf op de gezondheid van passagiers onmogelijk is, wordt het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer per 1 juni verplicht.

UPDATE (24/3): Reizen
Mag ik op reis gaan?

Het is vanaf heden tot nader order niet toegestaan een internationale dienstreis namens de UT te maken. Er is op dit moment grote onzekerheid of reizen wel mogelijk is. Als je op dit moment op reis bent, vragen we je zo spoedig mogelijk terug te keren. Mocht je onverhoopt in het buitenland zijn en het is niet mogelijk terug te keren, neem dan contact op met de hr-adviseur van je faculteit of dienst.

UPDATE (24/3): Ik (student of medewerker) zit in het buitenland, en nu?

Studenten en medewerkers in het buitenland die terug willen naar Nederland worden dringend verzocht zich te registreren op BijzondereBijstandBuitenland.nl.

De Rijksoverheid zorgt samen met de Nederlandse reisbranche voor repatriëring van gestrande reizigers.

Voor de terugreis wordt achteraf een eigen bijdrage geïnd. Die bedraagt binnen Europa €300 en buiten Europa €900 per persoon. Hiervoor moeten reizigers akkoord geven tijdens het registratieproces.

Uitgebreide informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid. Voor vragen kan gebeld worden met: +31247247247.

UPDATE (28/4): Evenementen
UPDATE (28/4): Ik heb mij aangemeld voor een congres/ evenement bij de UT. Gaat deze door?

Alle evenementen tot en met 1 september gaan niet door. Gekeken kan worden naar uitstellen, afgelasting of evenementen zodanig organiseren (bijvoorbeeld door splitsen), zodat aan deze lijn voldaan kan worden. De beperking geldt in ieder geval tot 1 september; we hopen snel duidelijk te hebben over de daaropvolgende periode.

De organisatie van elk event communiceert zelf met bezoeken/deelnemers over het wel of niet plaatsvinden van het event. 

UPDATE (24/3): Ik heb mij aangemeld voor een congres/evenement in Nederland en/of buitenland. Kan ik wel gaan?

Voor alle evenementen in Nederland geldt dat deze niet meer gehouden kunnen worden.

Het is vanaf heden (17 maart) tot nader order niet toegestaan een internationale dienstreis namens de UT te maken. Er is op dit moment grote onzekerheid of reizen wel mogelijk is. Als je op dit moment op reis bent, vragen we je zo spoedig mogelijk terug te keren. Mocht je onverhoopt in het buitenland zijn en het is niet mogelijk terug te keren, neem dan contact op met de hr-adviseur van je faculteit of dienst.

UPDATE (28/4): Namens de Universiteit Twente organiseer ik een bijeenkomst. Kan deze doorgaan?

Alle evenementen tot en met 1 september gaan niet door. Gekeken kan worden naar uitstellen, afgelasting of evenementen zodanig organiseren (bijvoorbeeld door splitsen), zodat aan deze lijn voldaan kan worden. De beperking geldt in ieder geval tot 1 september; we hopen snel duidelijk te hebben over de daaropvolgende periode.

Kunnen geplande promoties nog doorgaan, en hoe zit het met personen die niet kunnen reizen?

Ja, geplande PHd verdedigingen kunnen doorgaan, maar zonder publiek en volledig digitaal. Wanneer een doctoraatsverdediging volledig digitaal is, verbinden alle deelnemers (inclusief promovendus, voorzitter, commissieleden en promotoren) zich via een videoverbinding, komen ze niet naar de Universiteit Twente maar sluiten zich aan via hun laptop of computer. Er zal helemaal geen publiek zijn.

 1. Het College voor Promoties geeft de promovendi de keuze om ofwel (a) door te gaan met de promotieplechtigheid, maar volledig digitaal, of (b) de ceremonie uit te stellen en zo snel mogelijk te verzetten nadat we vrij zijn van COVID-19 maatregelen.
 2. Het College voor Promoties heeft tevens besloten de handtekeningverplichting voor commissieleden op het doctoraatsdiploma tijdelijk op te heffen. Deze maatregelen blijven geldig tot ze worden herroepen door de rector.

Promovendi die de komende weken gaan verdedigen, worden individueel gecontacteerd door de decaan TGS (a.need@utwente.nl).

Onverwachte uitgaven en declaraties
Wat als ik kosten maak als gevolg van coronavirus(-maatregelen)?

Er kunnen zich situaties voor doen waarbij het coronavirus, of de maatregelen die daarvoor genomen worden, leiden tot onverwachtse kosten. Het CvB onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor compensatie. 

Informatie voor UT gemeenschap

UPDATE (7/4): Gezond thuiswerken
UPDATE (7/4): Een gezonde thuiswerkplek

Of je een vaste, flexibele of een thuiswerkplek hebt, het is belangrijk dat je werkplek aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo is bijvoorbeeld uw werkhouding en afwisseling zeer belangrijk. Je kunt hierover veel informatie vinden op de website van HR.

UPDATE (20/5): Beperking voorzieningen
UPDATE (20/5): Welke gebouwen en services zijn gesloten?

De openstelling van UT-gebouwen blijft ten minste tot en met 15 juni hetzelfde: de gebouwen zijn gesloten en medewerkers en studenten werken thuis. De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Vanuit het oogpunt van beheersbaarheid en veiligheid worden bestaande autorisaties op toegangspassen voor de gebouwen ingetrokken. Voor incidentele en strikt noodzakelijke toegang kan je, via je leidinggevende, contact opnemen met de Arbo-, Milieu-, en Huisvestings- (AMH) coördinator in de faculteit (voor de diensten de dienstdirecteur, voor BMS de portefeuillehouder bedrijfsvoering). De volledige procedure vind je hier.

Voor studenten is een ruimte ingericht in de Spiegel waar zij kunnen werken, indien zij thuis of op hun studentenkamer daartoe niet de gelegenheid hebben.

Er is reeds op beperkte schaal gebruik van de lab-faciliteiten op de campus mogelijk. Zo faciliteren we kritisch en urgent onderzoek, maar is bijvoorbeeld nog geen onderzoek ten behoeve van bachelor- en masteronderwijs mogelijk. In de loop van de komende weken en maanden streven we ernaar het gebruik geleidelijk uit te breiden.

Dat is een complexe puzzel: het veilig gebruik maken van de laboratoria is een breed vraagstuk, waarbij gebruik van het ene lab van invloed is op wat er kan en mag in een ander lab, en waarbij onderzoek wordt geprioriteerd. Bovendien moet een aantal vraagstukken in samenhang worden bezien, bijvoorbeeld de totale hoeveelheid aanwezige personen en de beschikbaarheid van voldoende bhv’ers.

De servicedesks voor de diverse interne diensten zijn op de reguliere wijze telefonisch en per email bereikbaar, tenzij anders staat vermeld op hun producten- en diensten-pagina.

Vanaf maandag 18 mei worden een aantal buitensportfaciliteiten geopend en activiteiten aangeboden. Kijk op de website welke sportactiviteiten weer starten en hoe je kunt reserveren voor een van de activiteiten.

De postkamer is geopend tot 11.00 uur. Wel verzoeken we je zo min mogelijk te bestellen.

De COOP is geopend.

Het U Parkhotel is vanaf 20 mei weer (beperkt) open.

UPDATE (15/5): Kan ik wel gewoon sporten in het sportcentrum?

Vanaf maandag 18 mei worden een aantal buitensportfaciliteiten geopend en activiteiten aangeboden. Kijk op de website welke sportactiviteiten weer starten en hoe je kunt reserveren voor een van de activiteiten.

We vragen iedereen rekening te houden met het volgende: 

 • Reservering is verplicht.
 • Kleedkamers, douches en lockers zijn gesloten. De servicedesk van het Sport Centre is bereikbaar voor vragen, noodsituaties en toiletgebruik (alleen wanneer dit echt noodzakelijk is).
 • Maak geen gebruik van het openbaar vervoer om naar de campus te komen.
 • Indien er teveel mensen op de campus aanwezig zijn, bestaat de mogelijkheid dat we de roosters moeten aanpassen.

We hopen de binnensportactiviteiten op 1 september 2020 te kunnen hervatten.

Via social media, mailing en website van het sportcentrum worden workouts, live sessies aangeboden. Kijk hier voor het aanbod voor thuis sporten.

UPDATE (26/3): Online faciliteiten
UPDATE (26/3): Security Updates Windows 10 werkplek (UT managed)

LISA werkt voortdurend aan het veilig houden van onze digitale omgeving. Ook nu iedereen vanuit huis werkt, is het essentieel dat werkplekken voorzien blijven van de laatste security updates. LISA vraagt daarom iedereen het volgende: 

 • Maak minimaal éénmaal per week een verbinding met het UT netwerk via een VPN verbinding, zodat security updates blijven binnenkomen. Zolang de updates lopen zie je dat onderin je scherm. Let daarbij op of er om een eventuele herstart van je pc gevraagd wordt.
 • Sluit minimaal éénmaal per week je PC volledig af, zodat eventuele security updates van Microsoft opgehaald en bijgewerkt kunnen worden.
 • Controleer daarnaast minimaal éénmaal per maand of de Windows updates wel worden bijgewerkt. Hoe je dat kunt doen is hier te vinden

Werk je niet met een UT beheerde werkplek, zorg dan ook dat deze regelmatig wordt bijgewerkt met de laatste updates.

Voor meer info over hoe je een VPN verbinding maakt en hoe je security updates kunt controleren, zie ook de FAQ over thuiswerken

Cybersecurity

Voor veel cybercriminelen vormt Covid-19 een nieuwe kans om slachtoffers te maken. We vragen je om daar alert op te zijn. In onze communicatie gebruiken we email als ons primaire kanaal voor UT-brede berichten. De belangrijkste berichten vind je ook terug op onze website. Als je een bericht ontvangt van de UT waarin je gevraagd wordt om via een link in te loggen, dan is dit een phishing-poging. Om ons te helpen ons te weren tegen dergelijke pogingen, vragen we je deze via email te melden bij de CERT-UT: cert@utwente.nl.

Veilig werken op afstand
 • Maak geen gebruik van publieke wifi-punten.
 • Zorg dat de laatste updates geïnstalleerd zijn voor zowel je besturingssysteem en (antivirus) programma’s.
 • Maak gebruik van het Virtual Private Network (VPN) van de UT.
Gebruik van VPN

Vanaf 17 maart is er extra capaciteit beschikbaar op het Virtual Private Network (VPN) van de Universiteit Twente, zodat een ieder deze kan gebruiken voor een veilige verbinding.

Voor sommige applicaties kan het gebruik van VPN verstorend werken: het zou kunnen dat de audio- en video-kwaliteit bij het gebruik van bijvoorbeeld Skype for Business of Microsoft Team beperkt is. Het is beter je VPN uit te schakelen als je van deze diensten gebruikt maakt.

Niet in alle gevallen is het verbinden via een VPN noodzakelijk bijvoorbeeld:

 • Bij het op afstand verbinding maken met UT-applicaties. Deze verbinding is altijd versleuteld.
 • Bij toegang krijgen tot de M: en P:-schijven. Deze kan je ook gebruiken via webdrive. De handleiding daarvoor vind je hier.
 • Bij het gebruik van alle Microsoft-programma's. Deze werken gewoon zonder VPN-verbinding.
 • Bij gebruik van de digitale omgeving van de bibliotheek. We gebruiken EZproxy om je daartoe toegang te geven.

Voor diverse online diensten van HR of Finance is wel een VPN vereist.

UPDATE (7/4): ZZP, UT-flex en oproepkrachten
UPDATE (7/4): Waar kan ik terecht nu mijn werkzaamheden als ZZP’er, oproepkracht of UTflex’er wegvallen.

Erg vervelend dat de maatregelen rondom het Coronavirus ook invloed hebben op jouw werkzaamheden. Mochten je werkzaamheden (deels) zijn weggevallen, dan is het allereerst belangrijk dat je hierover contact opneemt met je opdrachtgever. Aanvullend heeft de UT een richtlijn opgesteld omdat we ons kunnen voorstellen dat dit gevolgen kan hebben voor je financiële situatie. Meer informatie hierover vind je op de HR pagina met tijdelijke regelingen omtrent Corona.

UPDATE (19/3): Communicatie
Waar kan ik de mails inzien die naar studenten en medewerkers zijn gestuurd?

Een overzicht van alle mails vind je hier.
Indien je niet op het campusnetwerk bent, word je gevraagd in te loggen.  

UPDATE (19/3): Hoe verloopt communicatie richting medewerkers, docenten en studenten?

Indien er nieuws is, ontvangen medewerkers en studenten een corporate nieuwsbrief. Ook is er decentraal communicatie ingericht. Voor studenten wordt ook Canvas ingezet en wordt er gecommuniceerd via Student Union. E-mail is de belangrijkste informatiebron op dit moment, houd deze dus goed in de gaten.

Studenten

Hier vind je informatie over stages en opdrachten, afstuderen, regels en voorschriften, BSA, studievertraging

UPDATE (20/5) Online toesten
UPDATE (20/5): Hoe gaat de UT om met online toetsen tijdens de Coronacrisis?

In dit document lees je hoe de Universiteit Twente omgaat met schriftelijke toetsen tijdens de Coronacrisis. Het uitgangspunt is dat we een werkmethode aanbieden die het dichtst bij de volledige betrouwbaarheid van de toetsen komt. De opleidingen zijn geadviseerd over hoe zij dit het beste kunnen inrichten en bepalen zelf in hoeverre ze dit advies opvolgen. De beoordeling over de betrouwbaarheid van een online toets ligt volgens het advies bij de docenten in plaats van bij de Examencommissie.

We zijn trots om te zien dat het aanbieden en volgen van ons onderwijs in digitale vorm goed verloopt, en dat het niveau goed is. Daarom zullen we dit voortzetten tot het eind van dit academisch jaar. Dat geldt ook voor online toetsen.

De UT gaat proberen na de zomer zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan te bieden op de campus. We zijn realistisch in wat er mogelijk is en houden rekening met het feit dat beperkingen nog wel even kunnen voortduren.

We gebruiken de ervaringen van de afgelopen maanden waarin we veel onderwijs digitaal hebben aangeboden. In het bepalen wat we op de campus doen, stellen we prioriteiten. Voor sommige activiteiten is gebruik van de campusfaciliteiten zelfs essentieel; wij zijn immers een technische universiteit. Deze zullen prioriteit krijgen. Denk daarbij aan (onderzoeks-)practica en verschillende toetsvormen.

Wanneer zijn de nieuwe toets momenten voor reeds afgelaste?

Om de verstoring van ons onderwijs te beperken is er voor nu voor gekozen om het onderwijsrooster niet aan te passen. Daarmee eindigt het derde kwartiel zoals pre-Corona was gepland. We zijn nu hard bezig om te kijken of, hoe en wanneer de afgelaste toetsen worden ingehaald. Zodra we hierover meer weten, komen we er op terug.

UPDATE (20/5)Hoe kan ik gebruik maken van het recht om mijn tentamen in te zien?

Het recht om je tentamen in te zien, is niet veranderd. De docent moet een mogelijkheid bieden hiervoor. Als dit niet wordt gedaan, kan je contact opnemen met de coördinator van de module of je programma. In sommige gevallen is het echter nog niet mogelijk om de tentamens in te zien. Dit is het geval voor tentamens die zijn afgenomen voor 17 maart 2020, de inzage hiervoor is nog niet georganiseerd want de docenten hebben nog geen toegang tot de tentamens. Dit is een situatie van overmacht die we de komende weken willen oplossen.

UPDATE (20/5) Waarom krijgen we soms alleen informatie over een tentamen 1-2 dagen voordat deze wordt afgenomen?

In kwartiel 3 was de informatie over de organisatie van tentamens vaak laat geweest. Dit kwam vanwege de abrupte overgang van fysiek onderwijs naar online. Natuurlijk wordt dit niet standaard de manier van communiceren over tentamens en gaan docenten jou hier eerder over informeren. Neem op tijd contact op met je docent indien er nog geen informatie vrij is gegeven. Als de docent niet reageert, kun je contact opnemen met de module- of programmacoördinator.

UPDATE (20/5) Moet ik mijn telefoonnummer afgeven als onderdeel van de procedure om fraude te voorkomen?

Docenten kunnen sinds 12 mei 2020 studenten benaderen via Microsoft Teams, dus het is niet (meer) nodig om je telefoonnummer af te geven.

UPDATE (20/5)Waarom verschilt de examenprocedure voor verschillende programma’s? Dit is erg verwarrend voor studenten die cursussen volgen in verschillende programma’s.

We zijn ons ervan bewust dat dit frustrerend en verwarrend kan zijn. In de korte tijd dat we overgestapt zijn naar online onderwijs is er niet veel tijd geweest om algemene procedures uit te lijnen. Bovendien hebben docenten en examencommissies een grote mate van autonomie. Dit is niet veranderd sinds de overgang naar online onderwijs. Als student kan je dit onderwerp laten bespreken via de opleidingscommissie.

UPDATE (20/5) Moet ik op Nederlandse tijd tentamens op afstand maken?

Om fraude te voorkomen moet je alle opdrachten inleveren en alle tentamens afleggen op Nederlandse tijd ook al kan dat erg lastig voor je zijn in een andere tijdzone. Als je een individueel of groepstentamen hebt zonder een vaste datum/tijd, kun je de docent vragen om je in te plannen in een tijdslot dat handig is voor jou. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat dit verzoek kan worden gehonoreerd.

UPDATE (20/5): Onderwijs
UPDATE (20/5): Hoe ziet het onderwijs er uit in kwartaal drie en vier?

We zijn trots om te zien dat het aanbieden en volgen van ons onderwijs in digitale vorm goed verloopt, en dat het niveau goed is. Daarom zullen we dit voortzetten tot het eind van dit academisch jaar. Dat geldt ook voor online toetsen. Het is tevens een compliment aan de vele medewerkers die hard hebben gewerkt aan het vinden van creatieve en werkende oplossingen om hun onderwijs aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden.

De Universiteit Twente wil de ruimte die nu ontstaat door versoepeling van de maatregelen inzetten voor activiteiten die het meest bijdragen aan het versterken van de UT-gemeenschap. We zullen de komende weken benutten voor de herstart hiervan (vanaf 16 juni), uiteraard in lijn met de richtlijnen van het Rijk omtrent veiligheid en gezondheid.

In de eerste plaats willen we waar mogelijk de activiteiten gericht op afstudeeronderzoek verder faciliteren, werkruimtes beschikbaar stellen aan studenten die thuis of op hun studentenkamer daar niet de geschikte plek voor hebben, en het samenwerken van kleine groepen studenten in teamverband accommoderen.

De procedure voor verdere ingebruikname van de faciliteiten zal vergelijkbaar zijn met eerdere procedures voor het heropenen en gebruik van de lab-faciliteiten voor onderzoek en onderwijs. Er kunnen specifieke randvoorwaarden worden gesteld, denk daarbij aan op welk tijdstip van de dag of niet-gebruik mogen maken van openbaar vervoer in de spits.

Voor wat betreft onderzoek ten behoeve van de bachelor- of masterthesis studenten individuele afspraken maken met hun studiebegeleider over wat mogelijk en haalbaar is. Wat er mogelijk is, is mede afhankelijk van beschikbaarheid van begeleiding van studenten en mogelijkheden om veilig van de onderzoeksfaciliteiten gebruik te maken (dit betekent dat elk verzoek voor gebruik van de faciliteiten de beoordelingsprocedure volgt die geldt voor de geleidelijke en gedeeltelijke openstelling onderzoeksinfrastructuur, waarin wordt bepaald welk onderzoek kan plaatsvinden en onder welke condities. Op dit moment is er nog geen gebruik t.b.v. bachelor- of masteronderzoek mogelijk.

UPDATE (20/5): Hoe ziet het onderwijs er uit vanaf 1 september?

De UT probeert na de zomer zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan te bieden op de campus. We zijn realistisch in wat er mogelijk is en houden rekening met het feit dat beperkingen nog wel even kunnen voortduren.

Diverse groepen buigen zich op dit moment over het vraagstuk hoe we onze activiteiten vanaf 1 september goed kunnen organiseren. Wij streven ernaar zoveel mogelijk onderwijs weer op de campus aan te kunnen bieden. Daarbij houden we er rekening mee dat een aantal beperkingen gedurende een langere periode van kracht blijven. Vorige week publiceerden we op onze website onze visie op het onderwijs in het academisch jaar 2020-2021.

Een van de uitgangspunten in deze visie is dat we fysiek onderwijs belangrijk vinden omdat ons onderwijsconcept sterk leunt op veel samenwerken in kleine groepen en intensief contact tussen docenten en studenten. Daarom zullen we ook na de zomer juist ook online onderwijsvormen blijven aanbieden waar dat kan. Daarmee maken we namelijk ruimte voor activiteiten die we wel op de campus moeten of willen doen. We gebruiken de ervaringen van de afgelopen maanden waarin we veel onderwijs digitaal hebben aangeboden. In het bepalen wat we op de campus doen, stellen we prioriteiten. Voor sommige activiteiten is gebruik van de campusfaciliteiten zelfs essentieel; wij zijn immers een technische universiteit. Deze zullen prioriteit krijgen. Denk daarbij aan (onderzoeks-)practica en verschillende toetsvormen.

UPDATE: (8/5): Ik ben tweedejaars student en heb een uitgesteld advies

Voor tweedejaars met een uitgesteld advies is maatwerk noodzakelijk. Er is een aanvulling gemaakt op de Onderwijs- en Examenregeling. Je kan hier meer lezen over dit onderwerp.

Kan ik afstuderen en ontvang ik een diploma?

Dit gaat in overleg met jouw opleiding.

Jouw diploma krijg je vanwege praktische beperkingen mogelijk iets later. Wel kun je via BOZ  een bewijs van afstuderen ontvangen waarmee je bijv. kan aanmelden voor een vervolgopleiding. Voor een vervolgopleiding aan de UT heb je een dergelijke verklaring niet nodig.

Je kunt je, indien van toepassing, wel na je afstuderen via Studielink uitschrijven aan de UT. Doe dit op tijd (in de maand van afstuderen) dan wordt je per eerste van de volgende maand uitgeschreven.

UPDATE (20/5): Wat is het effect op mijn BSc of MSc eindopdracht?

Voor wat betreft onderzoek ten behoeve van de bachelor- of masterthesis maken studenten individuele afspraken met hun studiebegeleider over wat mogelijk en haalbaar is. Wat er mogelijk is, is mede afhankelijk van beschikbaarheid van begeleiding van studenten en mogelijkheden om veilig van de onderzoeksfaciliteiten gebruik te maken (dit betekent dat elk verzoek voor gebruik van de faciliteiten de beoordelingsprocedure volgt die geldt voor de geleidelijke en gedeeltelijke openstelling onderzoeksinfrastructuur, waarin wordt bepaald welk onderzoek kan plaatsvinden en onder welke condities. Op dit moment is er nog geen gebruik t.b.v. bachelor- of masteronderzoek mogelijk).

De Universiteit Twente wil de ruimte die ontstaat door de aangekondigde versoepeling van de maatregelen op 19 mei 2020 inzetten voor activiteiten die het meest bijdragen aan het versterken van de UT-gemeenschap. We zullen de komende weken benutten voor de herstart hiervan (vanaf 16 juni), uiteraard in lijn met de richtlijnen van het Rijk omtrent veiligheid en gezondheid. In de eerste plaats willen we waar mogelijk de activiteiten gericht op afstudeeronderzoek verder faciliteren. Zodra hier meer bekend over is, zal dit worden gecommuniceerd.

UPDATE (13/5): Hoe wordt er omgegaan met de BSc/MSc doorstroom (zogeheten ‘harde knip’) voor huidige UT studenten?

De harde knip is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) omgezet naar een tijdelijke, zachte knip. Deze geldt wettelijk voor collegejaar 2020-2021 en mogen we hanteren voor Q4 van dit collegejaar.

Deze tijdelijke, zachte knip geldt alleen  voor 3e jaars Bachelor- en Pre-masterstudenten die nu ingeschreven zijn bij de Universiteit Twente.

De uitgangspunten die de UT hanteert voor Bachelorstudenten zijn:

 • Bachelor studenten kunnen voorwaardelijk worden toegelaten tot de masteropleiding als nog maximaal 30 EC open staat van de bacheloropleiding;
 • De bacheloropleiding moet worden afgerond voor 1 september 2021;
 • De bachelorthesis moet afgerond zijn voordat er met de masterthesis wordt gestart (relevant voor 1-jarige masters);
 • Masteropleidingen kunnen extra eisen stellen aan de toelating, bijvoorbeeld B1 en B2 volledig afgerond of uitsluiting van bepaalde vakken);

De uitgangspunten die de UT hanteert voor Pre-masterstudenten zijn:

 • Pre-master-studenten kunnen voorwaardelijk worden toegelaten tot de masteropleiding als er nog maximaal 6 EC open staat van de pre-masteropleiding;
 • Masteropleidingen kunnen extra eisen stellen aan de toelating, bijvoorbeeld uitsluiting van bepaalde vakken;
 • De pre-master opleiding moet worden afgerond voor 1 maart 2021.
Ik loop stage, gaat dat door?

Een aantal studenten loopt op dit moment stage bij een organisatie buiten de universiteit. Voor wat betreft het voortzetten van de stage-opdracht, volgen we de richtlijnen van de organisatie waar je stage loopt. Mocht dit tot complicaties leiden, neem dan contact op met je stagebegeleider bij de UT. Ook als je tijdelijk je stage (moet) stoppen, neem dan even contact op.

UPDATE (30/4): Hoe gaat de UT om met het Bindend Studie Advies (BSA)?

De Universiteit Twente volgt het verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) op, om dit studiejaar (2019-2020) geen negatief bindend studieadvies (BSA) te geven aan eerstejaars studenten.

Voor eerstejaars studenten die per 31 augustus 2020 niet aan de BSA-norm voldoen, zal het eindadvies worden uitgesteld. Dit uitgestelde advies houdt in dat deze studenten de mogelijkheid krijgen om in het studiejaar 2020-2021 de BSA-norm alsnog te behalen. Verder ontvangen zij een extra, niet-bindend, tussentijds advies en worden zij uitgenodigd door de studieadviseur voor een gesprek over de vraag of het voortzetten van de opleiding wel verstandig is.

De UT doet er alles aan om vanaf aanstaande maandag het onderwijs en de toetsing zo goed als mogelijk digitaal door te laten gaan. We verwachten daarmee voor de eerstejaars een programma te bieden waarmee zij in staat worden gesteld dit studiejaar module 3 en 4 tijdig af te ronden.

Voor details van de regeling kijk op de website.

UPDATE (21/4): Hoe wordt omgegaan met extra tijd en andere toetsvoorzieningen?

Voor online toetsen zullen docenten een extra-tijd versie van de toets aanbieden. Docenten zijn geïnformeerd over opties die daarvoor beschikbaar zijn.

Voor andere toetsvoorzieningen werken studieadviseurs, het tentamenbureau en docenten aan mogelijke oplossingen. Neem contact op met je studieadviseur om de status op te vragen als je nog niet bent geïnformeerd.

UPDATE (21/4): Het Notebook Service Centre is gesloten. Wat moet ik doen als ik een hardware probleem heb?

Het Notebook Service Centre is bereikbaar via email of telefoon. Indien noodzakelijk kan een afspraak worden gemaakt om de balie in de Citadel te bezoeken. De 1 uur-service is niet beschikbaar.

UPDATE (7/4): Is het Coronavirus dat leidt tot (mogelijke) studievertraging een reden voor uitzonderingen op regels en richtlijnen?

Vanwege het Coronavirus worstelen sommige studenten met (mogelijke) studievertraging. Er zijn vragen gesteld bijvoorbeeld: wordt Corona gezien als een gerechtvaardigde reden voor (mogelijke) studievertraging in relatie tot eisen voor voldoende studievoortgang? Of: kunnen alle verblijfsvergunningen worden verlengd? Landelijke antwoorden zijn hiervoor noodzakelijk voordat de UT kan besluiten over deze vragen. We verwachten midden april meer antwoorden te hebben.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met je studieadviseur. Als je wilt overleggen met een studentendecaan over studiegerelateerde vragen en/of UT-regelingen voor persoonlijke omstandigheden, dan kan je een (skype)afspraak regelen via het secretariaat van SACC (053-489 2035).

UPDATE (20/5): Ik ga een uitwisselingsminor doen in september. Gaat deze door?

Internationale uitwisseling is een belangrijke kans voor studenten om zich te ontplooien en ervaring op te doen. Tot 1 september is dat helaas sowieso niet mogelijk. Er is een kans dat dit ook geldt voor de situatie na 1 september. Dit vraagt om een alternatief plan. Zorg dus dat je ook ingeschreven staat voor een minor in Nederland. De inschrijving daarvan sluit op 27 mei en gebeurt via Osiris.

Ons streven is om studenten voor 27 mei te informeren of een uitwisselingsminor in het buitenland wel of niet kan. Dit laten we je weten via de Studentenportal en updaten deze FAQ en de website van CES. Ook laten we je dan weten welke actie je moet ondernemen en bij wie.

UPDATE (7/4): Medische zorg en verzekeringen
UPDATE (7/4): Wat als ik naar een Nederlands ziekenhuis moet?

Nederlandse zorgverzekeringen dekken behandelingen voor corona. Zorg dat je je pas/gegeven bij de hand hebt,

Studenten met een AON-verzekering zijn gedekt voor behandelingen gerelateerd aan corana. Voor meer informatie zie de AON-website.

Neem in noodgevallen altijd contact op met Aon Assistance via +31(0)10 44 88 260 (24/7 beschikbaar);  of kijk op deze website.

In geval van nood/gevaar voor de volksgezondheid wordt je altijd geholpen.

UPDATE (6/4): Geestelijke gezondheid / welzijn
UPDATE (6/4): Ondersteuning bij moeilijkheden

We begrijpen dat de huidige situatie kan leiden tot extra stress, omdat het een grote impact heeft op ons dagelijks leven. Als je ondersteuning wilt bij mentale problemen, kun je contact opnemen met je studieadviseur of met Student Affairs Coaching & Counselling (SACC). Je kunt hen telefonisch bereiken, +31 53 489 2035.

SACC heeft een FAQ gemaakt met tips en adviezen over geestelijke gezondheid en omgaan met Covid-19. 

UPDATE (29/4): Financiële zaken
UPDATE (29/4): Ik heb financiële problemen a.g.v. Covid-19. Wat kan ik doen?

We begrijpen dat de gevolgen van het verliezen van je baan, ouders die niet langer in je onderhoud kunnen voorzien of vertraging van je afstuderen, een extra belasting vormen in deze onzekere tijden. Er zijn echter meer mogelijkheden dan je misschien denkt. Onderstaand een aantal mogelijkheden die misschien voor jou beschikbaar zijn. Als je meer informatie nodig hebt of jouw situatie niet voorkomt in het overzicht, neem dan vooral contact op met je studieadviseur of een studentendecaan

UPDATE (29/4): Is het mogelijk je studiefinanciering van DUO op te hogen?

Alhoewel je misschien terughoudend bent om je studieschuld te verhogen, biedt DUO een aantal mogelijkheden om je studiefinanciering (tijdelijk of soms met terugwerkende kracht) te veranderen. Op de website beschrijft DUO een aantal mogelijkheden.

UPDATE (29/4): Kom je in aanmerking voor collegegeldkrediet?

Veel studenten kennen de mogelijkheid om collegegeldkrediet via DUO te krijgen niet. Deze mogelijkheid staat open voor alle studenten onder 30 jaar uit een EER-land of Zwitserland. Meer informatie.

UPDATE (29/4): Ben je een EU-student die wellicht zijn Nederlandse studiefinanciering verliest, omdat je op dit moment niet aan het minimale aantal van 56 werkuren per maand komt?

Als je in staat bent om aan te tonen dat er sprake is van overmacht, kan je wellicht je Nederlandse studiefinanciering behouden. Je hebt een verklaring van je werkgever nodig dat je niet mag werken of dat je minder kunt werken als gevolg van Corona. De verklaring moet duidelijk de periode aangeven waar het om gaat. Deze optie staat ook open voor EU-inwoners met een 0-urencontract.

UPDATE (29/4): Heb je inkomen verloren omdat je werkgever je op dit moment niet kan laten werken?

Heb je een bijbaan of (partime) baan en heeft je werkgever minder werk als gevolg van de coronacrisis dan kan je online de maatregelen die van toepassing zijn.

Heb je een oproepcontract of 0-urencontract en heeft je werkgever minder werk als gevolg van de coronacrisis? Online staat meer informatie over de manier waarop je werkgever met deze situatie kan omgaan en misschien jou kan doorbetalen.

Je kan je werkgever vragen een beroep te doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Op deze manier kan hij jouw inkomen gedeeltelijk doorbetalen.

UPDATE (29/4): Ben je op zoek naar een (andere) baan?

De UT kan niet bemiddelen voor studenten die op zoek zijn naar een baan. Studentassistentschappen worden aangeboden via UT-flex en je kunt ook zoeken via het platform Jobteaser  

Wanneer je op zoek bent naar een baan check dan of er restricties voor jou van toepassing zijn bijvoorbeeld vanwege verblijfsvergunning, beurs of verzekeringen.

UPDATE (29/4): Hoop je binnenkort af te studeren en maak je je zorgen of je een baan vindt?

Wanneer je als niet-EU-student wilt werken in Nederland na je afstuderen moet je een zoekjaar aanvragen. Je kunt hier meer informatie over vinden via de website van career services (English only)

Je kan je online aanmelden voor het zoekjaar. Voor meer informatie zie de website van de IND

Wanneer je advies nodig hebt of begeleiding wilt bij het maken van keuzes, kan je een afspraak maken met Career Services. Het grootste deel van ons aanbod loopt, ondanks corona, door. De afspraken met onze loopbaanadviseurs worden via skype, telefoon, e-mail of e-coaching afgehandeld.

UPDATE (7/4): Social contacts / online communities
UPDATE (7/4): Welke online initiatieven voor studenten zijn er?

Veel verenigingen hebben inmiddels een digitaal platform en/of activiteiten georganiseerd. Check hun website/social media. Een overzicht van alle verenigingen vind je hier.

UPDATE (7/4): Biedt de UT gratis online cursussen waar ik aan kan deelnemen?

De UT biedt studenten vanaf nu de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van GoodHabitz. Dit is een online leerplatform waarop je meer dan 100 online cursussen op allerlei gebieden vindt. Variërend van persoonlijke effectiviteit, tot Office, van Strategisch denken tot aan Sociale intelligentie. Er zijn cursussen beschikbaar in 5 verschillende talen en de cursussen zijn opgebouwd uit filmpjes, artikelen en testvragen.

Kijk op https://www.goodhabitz.com/utwente en log in met je UT studentaccount.

UPDATE (21/4): Studenten huisvesting
UPDATE (21/4): Ik heb de huur opgezegd vanwege Covid-19. Kan ik terug naar mijn kamer?

Als je huurt via UT housing is het mogelijk terug te keren naar een kamer, maar uiterlijk tot 15 augustus 2020 (na deze datum zijn kamers nodig voor nieuwe studenten). Om terug te keren, moet een student zich registeren in Roomspot en een kort bericht sturen naar student-housing@utwente.nl waarin je aangeeft te willen terugkeren nadat je vanwege Covid-19 was vertrokken. Je krijgt dan voorrang bij het zoeken naar een gemeubileerde kamer. De kamer moet gehuurd worden vanaf het moment dat het luchtruim weer open is.

NB Het staat studenten vrij een niet-gemeubileerde kamer te zoeken/vinden voor een langere periode (dus ook na 15 augustus 2020).

UPDATE (21/4): Ik ben vertrokken naar huis en heb alles nog in mijn kamer staan. Kan ik korting krijgen op de huur?

Dit is niet mogelijk omdat met een huurovereenkomst heeft en nog eigendommen in de kamer liggen en dus officieel nog huurder van deze accommodatie is. Neem contact op met de studieadviseur als er sprake is van financiële problemen.

UPDATE (21/4): Kan ik mijn doorlopende huurcontract eerder opzeggen?

Studenten die huren via UT Housing Office kunnen hun huur opzeggen door contact met hen op te nemen. Als je vanwege Covid-19 vertrekt hebben we afgesproken met ITC/Stadsweide en De Veste om soepeler te zijn en je contract te beëindigen per 31 maart 2020 of 15 april 2020 (afhankelijk van de datum waarop je contact hebt opgenomen met Housing Office).

Als je huurt via Camelot moet je met hen contact opnemen en zullen ze je situatie evalueren. XIOR heeft een opzegtermijn van 3 maanden plus een boete van € 125,00 fine wanneer je de huur eerder opzegt.

Studenten die niet huren via UT Housing Office moeten zelf contact opnemen met hun verhuurder.

UPDATE (21/4): Ik kan mijn huur niet betalen vanwege Covid-19 gerelateerde financiële problemen. Wat moet ik doen?

Zie onder Studenten-Financiële zaken.

UPDATE (21/4): Hoe moeten we met Covid-19 omgaan in ons studentenhuis?

De Student Union gaat meer informatie publiceren over dit onderwerp, houd de website in de gaten.

UPDATE (8/5): Waar kan ik terecht met vragen?
UPDATE (8/5): Openingstijden Student Services

Je kan telefonisch contact opnemen met Student Services via 053-4892124 als je vragen of zorgen hebt die je wilt bespreken of waar je advies over wilt. Je kunt Student Services bereiken tussen 10.00-16.00 uur. Student Services via email bereiken via studentservices@utwente.nl.

Als je vragen studie gerelateerd zijn of wanneer je ernstige financiële problemen hebt, neem dan contact op met je studieadviseur. ITC MSc-studenten kunnen met al hun vragen contact opnemen met Student Affairs via studentaffairs-itc@utwente.nl.

UPDATE (20/5): Internationale- en uitwisselingsstudenten
UPDATE (20/5) Uitwisseling
UPDATE (20/5): Ik ga een uitwisselingsminor in het buitenland doen in september. Gaat deze door?

Internationale uitwisseling is een belangrijke kans voor studenten om zich te ontplooien en ervaring op te doen. Tot 1 september kunnen we geen nieuwe inkomende exchange studenten verwelkomen.  Er is een kans dat dit ook de situatie is na 1 september. Ons streven is om alle studenten voor 27 mei te informeren of een uitwisselingsminor aan de UT mogelijk is. Dit laten we je weten via de Studentenportal en updaten deze FAQ en website van CES. Ook laten we je dan weten welke actie je moet ondernemen en bij wie.

UPDATE (12/5): Visa
UPDATE (8/5): Wat moet ik doen als ik het land wil verlaten of heb verlaten en niet-EU student ben (alle opleidingen BMS, EEMCS, ET of S&T en BSc-ATLAS)?

Wanneer je het land hebt verlaten en je kamer hebt opgezegd, neem dan contact op met visa office als je dat nog niet gedaan hebt. Visa office moet de IND melden dat je tijdelijk en niet definitief bent vertrokken. Als je geen contact opneemt met visa office kan je verblijfsvergunning worden ingetrokken.

Als je het land hebt verlaten en je verblijfsvergunning verloopt voor je terugkeer, neem dan contact op met visa office als je dat nog niet gedaan hebt.

Als je het land hebt verlaten en je kamer hebt opgezegd, kan je je opnieuw aanmelden via Roomspot. Eventueel beschikbare huisvesting kan alleen worden toegewezen tot 15 augustus 2020. Voor meer informatie/contact  student-housing@utwente.nl

UPDATE (8/5): Wat moet ik doen als ik het land wil verlaten of heb verlaten en niet-EU student ben (ITC MSc-student)?

Studenten faculteit ITC: Wanneer je het land hebt verlaten en je kamer hebt opgezegd, neem dan contact op met visa office als je dat nog niet gedaan hebt. ITC Student Affairs moet de IND melden dat je tijdelijk en niet definitief bent vertrokken. Als je geen contact opneemt met ITC Student Affairs kan je verblijfsvergunning worden ingetrokken.

Studenten faculteit ITC: Als je het land hebt verlaten en je verblijfsvergunning verloopt voor je terugkeer, neem dan contact op met visa office als je dat nog niet gedaan hebt.

Studenten faculteit ITC: Als je het land hebt verlaten en niet langer huisvesting hebt in Enschede adviseren we je contact op te nemen met ITC Student Affairs of met ITC Housing Committee.

UPDATE (7/4): Ik heb het land verlaten. Kan ik terugkeren gegeven het feit dat de grenzen gesloten zijn? Wat als ik niet de Nederlandse nationaliteit heb?

Wanneer je een geldige verblijfsvergunning hebt, kan je terugkeren. Lees hier meer.

Check up to date reisinformatie en medische restricties aangezien je beperkingen kan tegenkomen in het land dat je verlaat, landen waar je tussentijds landt en beperkingen bij binnenkomst in Nederland.

UPDATE (8/5): Wordt de MoMI-regeling aangepast vanwege Covid-19?

Vanwege het Coronavirus worstelen sommige studenten met (mogelijke) studievertraging. Er zijn vragen gesteld bijvoorbeeld: wordt Corona gezien als een gerechtvaardigde reden voor (mogelijke) studievertraging in relatie tot eisen voor voldoende studievoortgang? Of: kunnen alle verblijfsvergunningen worden verlengd? Landelijke antwoorden zijn hiervoor noodzakelijk voordat de UT kan besluiten over deze vragen. We verwachten meer informatie in de week van 11 mei en dan zal het proces worden aangepast. Als je vragen hebt, neem dan contact op met je studieadviseur.

UPDATE (12/5): MoMi: Verblijfsvergunning en studievoortgang

Voor non-EER studenten met een verblijfsvergunning voor studie aan onze universiteit, die studievertraging hebben opgelopen vanwege de Coronacrisis en daardoor niet voldoen aan de voortgangsnorm in relatie tot MoMi (50%) in studiejaar 2019-2020, verklaart de Universiteit Twente dat de Coronacrisis kan worden geclassificeerd als mogelijke verschoonbare reden voor studievertraging.

Het is belangrijk dat deze studenten op korte termijn contact opnemen met hun studieadviseur. Dan worden de vervolgstappen besproken en kunnen de omstandigheden worden beoordeeld. Informatie over MoMi is te vinden op deze pagina.

UPDATE (29/4): Mijn verblijfsvergunning is gecancelled en ik kan niet vertrekken vanwege het Coronavirus, kan ik langer blijven?

Zie de website van de IND voor het meest actuele antwoord op deze vraag.

Stuur een bericht naar student-visa@utwente.nl om hen te informeren over je situatie.

UPDATE (21/4): Ik wil naar mijn thuisland
Mijn uitwisselingsprogramma is afgelopen en ik wil graag terug naar huis, maar ik mag het land niet in.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met je faculteit/opleiding, voor algemene vragen met calamity-offcampus@utwente.nl

UPDATE (21/4): Waar moet ik rekening mee houden als ik als internationale student terugga naar mijn thuisland?
 • Er is (nog) niet besloten of er offline onderwijsactiviteiten plaats zullen vinden na 1 juni 2020. Ook de situatie in het academisch jaar 2020-2021 is niet duidelijk.
 • Wanneer je vanwege reisbeperkingen niet kunt reizen, neem dan contact op met de ambassade van je land van herkomst om aan te geven dat je wilt vertrekken. Vraag of/hoe ze je ondersteunen. Informeer je studieadviseur over de situatie.
 • Of onderwijs/toetsen worden gezien al noodzakelijke activiteiten die reizen rechtvaardigen hangt zowel af van het land dat je wilt verlaten als de regels in Nederland op reismoment. Check de informatie dus voor je vertrekt en ook als je terugkomt. Vergeet niet eventuele doorreislanden ook te checken. Voor Nederland geeft de website government.nl de meest actuele informatie. Er is een aparte sectie over onderwijs opgenomen.
 • Voor informatie over huisvesting zie de FAQ onder Studenten-Studenten huisvesting.
 • Als je een niet-EU student bent, check dan de info onder Internationale- en uitwisselingsstudenten-Visa.
UPDATE (21/4): Nederlands nieuws over Corona in het Engels

De volgende bronnen zijn wellicht behulpzaam:

Aankomend studenten (studiekeuze)

UPDATE (26/3): Studie orientatie
UPDATE (26/3): De Open Dagen in maart zijn gecanceld. Hoe kan ik me nu oriënteren op een bachelor of master?

Gelukkig zijn er meer mogelijkheden om te verkennen welke bachelor of master bij je past. Alle tips staan online voor je verzameld. Plan bijvoorbeeld een Skype afspraak in met een studieadviseur!

UPDATE (26/3): Welke alternatieven zijn er voor de Open Dagen, die afgezegd zijn?

Gelukkig zijn er meer mogelijkheden om te verkennen welke bachelor of master bij je past. Alle tips staan online voor je verzameld. Plan bijvoorbeeld een Skype afspraak in met een studieadviseur!

Betrokkenen zullen spoedig meer uitgebreid worden geïnformeerd. Studenten die zich hadden aangemeld zullen worden geïnformeerd via de gegevens die zij hebben opgegeven bij aanmelden. Er wordt naar manieren gekeken om aankomende studenten toch op passende wijze van informatie ten behoeve van hun studiekeuze te kunnen voorzien.

UPDATE (8/5): Aanmelddeadline
UPDATE (8/5): Zijn de aanmeldingsdeadlines nog steeds van toepassing?

Vanwege COVID-19 (corona), hebben we onze aanmeldingsdeadline voor instroom per 1 september 2020 uitgesteld. De aanmeldingsdeadline van 1 mei is uitgesteld tot 1 juni (met uitzondering voor bachelor-programma Psychologie) voor non-EU bachelor, master en uitwisselingsstudenten. De regeling m.b.t. de Engelse taaltoets is niet gewijzigd: uiterlijk 31 mei 2020 moeten aankomende niet-EU studenten het resultaat van een taaltoets inleveren. Onvolledige dossiers worden niet in behandeling genomen: je kunt in februari 2020 instromen in masterprogramma’s of in september 2021 in bachelorprogramma’s. Bekijk meer informatie (in het Engels).

UPDATE (13/5): BSc/Msc doorstroom
UPDATE (13/5): Hoe wordt er omgegaan met de BSc/MSc doorstroom (zogeheten ‘harde knip’) voor aankomende UT studenten?

De UT hanteert twee tijdelijke, zachtere maatregelen om belemmeringen in de doorstroom van bachelor naar master te beperken:

 1. Een behoorlijk aantal opleidingen kent een tweede instroommoment per 1 februari
 2. We hanteren een “zachte knip” tussen bachelor en master

Zachte knip

 • De maatregel “zachte knip” geldt alleen voor bekostigde masteropleidingen, studenten die zich willen aanmelden voor een niet-bekostigde master dienen derhalve wel in het bezit te zijn van een bachelorsdiploma.
 • De maatregel “zachte knip” geldt niet voor non-EER studenten. Deze studenten dienen wel in het bezit te zijn van een bachelorsdiploma.

Voor Bachelor studenten (NL en EER) geldt het volgende:

 • Zij kunnen voorwaardelijk worden toegelaten tot de masteropleiding als nog maximaal 30 EC open staat;
 • De bacheloropleiding moet worden afgerond voor 1-9-2021;
 • De bachelor moet zijn afgerond voordat met de masterthesis kan worden gestart.
 • Masteropleidingen kunnen extra eisen stellen aan de toelating voor de opleiding (niet zijnde een andere EC-eis dan de eis onder de eerste bullet) dan wel de toelating tot bepaalde vakken (bijvoorbeeld bepaalde voorkenniseisen).

Voor Pre-master studenten geldt het volgende:

 • Pre-master studenten kunnen voorwaardelijk worden toegelaten tot de masteropleiding als nog maximaal 6 EC van de premaster open staat;
 • De pre-master moet worden afgerond voor 1-3-2021.
 • De pre-master moet zijn afgerond voordat met de masterthesis kan worden gestart.
 • Masteropleidingen kunnen extra eisen stellen aan de toelating voor de opleiding (niet zijnde een andere EC-eis dan de eis onder de eerste bullet) dan wel de toelating tot bepaalde vakken (bijvoorbeeld bepaalde voorkenniseisen).
UPDATE (12/5): Toelating
UPDATE (12/5): Mijn schoolexamen is verplaatst of gaat niet door, wat kan ik doen?

Door COVID-19 zijn veel nationale middelbare schoolexamens verplaatst of gaan niet door. Op onze Engelse website is hierover informatie te vinden.

Kijk voor de UT richtlijnen en informatie hier.

Mijn eindexamen (middelbare school/bachelor) is verplaatst, wat betekent dit voor mij?

De Universiteit Twente kan niet om de wet heen die zegt dat wij de documenten voor 1 september binnen moeten hebben. Mocht je, je diploma door deze omstandigheden niet halen, kan je op 1 september helaas (nog) niet starten.

UPDATE (12/5): Ik kan mijn benodigde documenten voor mijn aanmelding niet verkrijgen omdat mijn school/universiteit dicht is.

De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden. Verschillende bachelor- en masteropleidingen kennen een afwijkende deadline of procedure voor specifieke groepen studiekiezers. Deze verschuiving geldt voor Nederlandse bachelorstudenten, voor internationale studenten en masterstudenten blijven de bestaande deadlines vooralsnog gehandhaafd. We hopen je snel te kunnen informeren over de geldende deadlines voor de diverse opleidingen aan de Universiteit Twente.

Meer informatie is te vinden online.

UPDATE (29/4): Ik kan mijn Engelse test (IELTS/TOEFL) niet doen, waardoor ik niet de benodigde documenten voor mijn aanmelding kan verkrijgen.

Een alternatieve Engelse toets is de TOEFL iBT Special Home Edition test (online toets).

Deze toets wordt door de UT geaccepteerd en is beschikbaar overal waar de TOEFL iBT toets normaal ook beschikbaar is, met uitzondering van het vasteland van China en Iran.

Andere  online English language tests (i.e.  IELTS Indicator test, Cambridge online test, etc.) worden niet geaccepteerd.

UPDATE (20/3): Ik kan mijn Wiskunde toets niet doen, waardoor ik niet de benodigde documenten voor mijn aanmelding kan verkrijgen.

De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden. Verschillende bachelor- en masteropleidingen kennen een afwijkende deadline of procedure voor specifieke groepen studiekiezers. Deze verschuiving geldt voor Nederlandse bachelorstudenten, voor internationale studenten en masterstudenten blijven de bestaande deadlines vooralsnog gehandhaafd. We hopen je snel te kunnen informeren over de geldende deadlines voor de diverse opleidingen aan de Universiteit Twente.

UPDATE (20/3): Mijn ambassade is gesloten waardoor ik geen visum kan aanvragen. Hoe ga ik hiermee om in relatie tot de gestelde deadlines?

De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden. Verschillende bachelor- en masteropleidingen kennen een afwijkende deadline of procedure voor specifieke groepen studiekiezers. Deze verschuiving geldt voor Nederlandse bachelorstudenten, voor internationale studenten en masterstudenten blijven de bestaande deadlines vooralsnog gehandhaafd. We hopen je snel te kunnen informeren over de geldende deadlines voor de diverse opleidingen aan de Universiteit Twente.

UPDATE (21/4): VISA
UPDATE (21/4): Hoe zal Corona het visumproces voor mij als aankomende student beïnvloeden?

Waarschijnlijk zal er sprake zijn van vertraging. We zijn afhankelijk van de autoriteiten: openingstijden van Nederlandse ambassades en de beschikbaarheid van vluchten zullen waarschijnlijk beperkt zijn. Vooralsnog is de deadline van 1 juli niet veranderd.

We houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

UPDATE (20/5): Start van de studie
UPDATE (20/5): Hoe ziet het onderwijs eruit als de Covid-19-maatregelen na september 2020 doorgaan?

Diverse groepen buigen zich op dit moment over het vraagstuk hoe we onze activiteiten vanaf 1 september goed kunnen organiseren. Wij streven ernaar zoveel mogelijk onderwijs weer op de campus aan te kunnen bieden. Daarbij houden we er rekening mee dat een aantal beperkingen gedurende een langere periode van kracht blijven. Vorige week publiceerden we op onze website onze visie op het onderwijs in het academisch jaar 2020-2021.

We zijn altijd zeer toegewijd geweest om al onze studenten kwalitatief hoogstaand, kleinschalig onderwijs en persoonlijk leren aan te bieden. Wat dit het komende jaar inhoudt, is dat we zoveel mogelijk contacttijd voorzien binnen de richtlijnen van Covid-19. In dit stadium is het nog niet mogelijk om een meer gedetailleerde indicatie te geven. Vuistregel is dat practica, tentamens en lessen waarbij persoonlijk contact en directe interactie onmisbaar zijn, zo vaak mogelijk op de campus worden aangeboden.

Wanneer bepaalde programmaonderdelen niet fysiek kunnen worden onderwezen, worden deze online aangeboden. Sommige opleidingen bieden zowel fysieke als online versies van hun lessen aan.

UPDATE (15/5): Kan ik mijn opleiding starten als ik vanwege Covid-19 niet naar Enschede kan reizen?

Om ervoor te zorgen dat studenten die niet kunnen deelnemen op de campus, door Covid-19-gerelateerde omstandigheden in hun land of regio, worden ondersteund, zullen we ons best doen om indien nodig online alternatieven aan te bieden.

UPDATE (20/5): Ik heb me ingeschreven als uitwisselingsstudent bij de UT. Gaat dit door?

Internationale uitwisseling is een belangrijke kans voor studenten om zich te ontplooien en ervaring op te doen. Tot 1 september kunnen we geen nieuwe inkomende exchange studenten verwelkomen.  Er is een kans dat dit ook de situatie is na 1 september. Ons streven is om alle studenten voor 27 mei te informeren of een uitwisselingsminor aan de UT mogelijk is. Dit laten we je weten via de Studentenportal en updaten deze FAQ en website van CES. Ook laten we je dan weten welke actie je moet ondernemen en bij wie.

Als je je hebt aangemeld voor een stage/uitwisseling dan zullen we je informeren over de status van je aanmelding in relatie tot Covid-19 als dat noodzakelijk is. We adviseren je om een alternatief plan in je thuisland te hebben omdat reis/quarantaine-beperkingen zowel in Nederland als in je thuisland het onmogelijk kunnen maken om je oorspronkelijke plan uit te voeren. Informeer onze Admission Exchange IN officers via Student Services wanneer je besluit om niet te komen.

UPDATE (15/5): Hoe zal de introductieperiode/Kick-In worden georganiseerd?

De Kick-In wil je op afstand kennis laten maken met de UT, je studie, Enschede en je nieuwe vrienden. Onze Kick-In commissie werkt er hard aan om (tenminste) een online versie van het evenement voor je te organiseren. In het meest optimale geval worden ook enkele aanvullende, kleinschalige, fysieke activiteiten georganiseerd. De Kick-In vindt plaats van 19 t / m 25 augustus. Bewaar de datum en hou deze website in de gaten, waar we binnenkort alle relevante informatie publiceren: https://www.kick-in.nl/nl/. Inschrijving is mogelijk vanaf half juni.

Docenten

UPDATE (20/5): Onderwijs
UPDATE (23/4): Waar vind ik alle uitwerkingen en informatie over onderwijs op afstand?

Landelijke regelingen en specifieke UT-uitwerkingen over onderwijs op afstand is gebundeld terug te vinden in één CELT Toolbox genaamd ‘Remote Education for Teaching Staff’ (alleen in het engels)

UPDATE (20/5): Hoe ziet het onderwijs er tot het einde van dit collegejaar uit?

We zijn trots om te zien dat het aanbieden en volgen van ons onderwijs in digitale vorm goed verloopt, en dat het niveau goed is. Daarom zullen we dit voortzetten tot het eind van dit academisch jaar. Dat geldt ook voor online toetsen. Het is tevens een compliment aan de vele medewerkers die hard hebben gewerkt aan het vinden van creatieve en werkende oplossingen om hun onderwijs aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden.

De Universiteit Twente wil de ruimte die nu ontstaat door versoepeling van de maatregelen inzetten voor activiteiten die het meest bijdragen aan het versterken van de UT-gemeenschap. We zullen de komende weken benutten voor de herstart hiervan (vanaf 16 juni), uiteraard in lijn met de richtlijnen van het Rijk omtrent veiligheid en gezondheid.

In de eerste plaats willen we waar mogelijk de activiteiten gericht op afstudeeronderzoek verder faciliteren, werkruimtes beschikbaar stellen aan studenten die thuis of op hun studentenkamer daar niet de geschikte plek voor hebben, en het samenwerken van kleine groepen studenten in teamverband accommoderen.

De procedure voor verdere ingebruikname van de faciliteiten zal vergelijkbaar zijn met eerdere procedures voor het heropenen en gebruik van de lab-faciliteiten voor onderzoek en onderwijs. Er kunnen specifieke randvoorwaarden worden gesteld, denk daarbij aan op welk tijdstip van de dag of niet-gebruik mogen maken van openbaar vervoer in de spits.

Voor wat betreft onderzoek ten behoeve van de bachelor- of masterthesis maken studenten individuele afspraken met hun studiebegeleider over wat mogelijk en haalbaar is. Wat er mogelijk is, is mede afhankelijk van beschikbaarheid van begeleiding van studenten en mogelijkheden om veilig van de onderzoeksfaciliteiten gebruik te maken (dit betekent dat elk verzoek voor gebruik van de faciliteiten de beoordelingsprocedure volgt die geldt voor de geleidelijke en gedeeltelijke openstelling onderzoeksinfrastructuur, waarin wordt bepaald welk onderzoek kan plaatsvinden en onder welke condities. Op dit moment is er nog geen gebruik t.b.v. bachelor- of masteronderzoek mogelijk).

UPDATE (20/5): Hoe ziet het onderwijs er uit vanaf 1 september?

De UT probeert na de zomer zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan te bieden op de campus. We zijn realistisch in wat er mogelijk is en houden rekening met het feit dat beperkingen nog wel even kunnen voortduren.

Diverse groepen buigen zich op dit moment over het vraagstuk hoe we onze activiteiten vanaf 1 september goed kunnen organiseren. Wij streven ernaar zoveel mogelijk onderwijs weer op de campus aan te kunnen bieden. Daarbij houden we er rekening mee dat een aantal beperkingen gedurende een langere periode van kracht blijven. Vorige week publiceerden we op onze website onze visie op het onderwijs in het academisch jaar 2020-2021.

Een van de uitgangspunten in deze visie is dat we fysiek onderwijs belangrijk vinden omdat ons onderwijsconcept sterk leunt op veel samenwerken in kleine groepen en intensief contact tussen docenten en studenten. Daarom zullen we ook na de zomer juist ook online onderwijsvormen blijven aanbieden waar dat kan. Daarmee maken we namelijk ruimte voor activiteiten die we wel op de campus moeten of willen doen. We gebruiken de ervaringen van de afgelopen maanden waarin we veel onderwijs digitaal hebben aangeboden. In het bepalen wat we op de campus doen, stellen we prioriteiten. Voor sommige activiteiten is gebruik van de campusfaciliteiten zelfs essentieel; wij zijn immers een technische universiteit. Deze zullen prioriteit krijgen. Denk daarbij aan (onderzoeks-)practica en verschillende toetsvormen.

Wanneer zijn de nieuwe toets momenten voor reeds afgelaste?

Om de verstoring van ons onderwijs te beperken is er voor nu voor gekozen om het onderwijsrooster niet aan te passen. Daarmee eindigt het derde kwartiel zoals pre-Corona was gepland. We zijn nu hard bezig om te kijken of, hoe en wanneer de afgelaste toetsen worden ingehaald. Zodra we hierover meer weten, komen we er op terug.

UPDATE (21/4): Hoe ga ik om met studenten die recht hebben op extra tijd bij toetsen?

Zie voor meer informatie de website over de manier waarop met extra tijd voor toetsen kan worden omgegaan bij online schriftelijke toetsen.

Waar vind ik informatie over ondersteuning die TELT biedt?

Om het onderwijzend personeel te ondersteunen bij hun online onderwijsactiviteiten heeft het TELT-team een speciale webpagina gemaakt met aanbevolen hulpmiddelen voor online onderwijs. Je kunt ook contact met hen opnemen via telt@utwente.nl

Hoe verloopt communicatie richting medewerkers, docenten en studenten?

Indien er nieuws is, ontvangen medewerkers en studenten een corporate nieuwsbrief. Ook is er decentraal communicatie ingericht. Voor studenten wordt ook Canvas ingezet en gecommuniceerd via Student Union. E-mail is de belangrijkste informatiebron op dit moment, houd deze dus goed in de gaten.

Zijn eindtermen nog haalbaar bij transitie naar online onderwijs?

De examencommissie beslist of de eindtermen haalbaar zijn. Een centrale werkgroep is ingericht om hier naar te kijken en de examencommissies te adviseren. We adviseren je om zoveel mogelijk door te gaan met de normale activiteiten en met behulp van bijvoorbeeld TELT te zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor onderwijs en toetsing.

Zijn de examencommissies aangehaakt?

Dit heeft onze aandacht.

Hoe krijg ik college-materiaal bij de studenten?

Advies is om naast het college-materiaal te streamen, hiervan ook download-bestanden te maken.

UPDATE (20/5): Hoe worden schriftelijke toetsen uitgevoerd als de campus gesloten is (online toetsing)?

Op deze website vindt u informatie over de werkwijze voor het online toetsen voor docenten tijdens de Covid-19-crisis en een aanvraagformulier om de examencommissie van uw programma op de hoogte te stellen van wijzigingen.

We zijn trots om te zien dat het aanbieden en volgen van ons onderwijs in digitale vorm goed verloopt, en dat het niveau goed is. Daarom zullen we dit voortzetten tot het eind van dit academisch jaar. Dat geldt ook voor online toetsen.

Op dit moment vindt een verdere verkenning van online proctoring – online monitoring van toetsafname. We zijn ons goed bewust van alle gevoeligheden van de systematiek en willen eerst een duidelijk beeld hebben van alle aspecten. Dat betekent dat we op dit moment geen nieuwe online proctoring-instrumenten zullen introduceren in ons onderwijs, in ieder geval tot we een scherper beeld hebben van alle voors en tegens. Meer informatie over toetsen op afstand vind je op de CELT-website, onder Remote Assessment.

UPDATE (6/4): Kunnen studenten afstuderen en een diploma krijgen?

Dit wordt in overleg met de opleiding besloten. Vanwege praktische beperkingen kan de student een diploma iets later ontvangen. Zij kunnen, via BOZ, een getuigschrift van afstuderen ontvangen waarmee zij zich bijvoorbeeld kunnen aanmelden voor een vervolgopleiding. Voor een vervolgopleiding aan de UT hebben ze zo'n certificaat niet nodig.

Indien van toepassing kan een student zich na het afstuderen afmelden bij de UT via Studielink. Als hij dit op tijd doet (in de maand van afstuderen) wordt hij vanaf de eerste van de volgende maand uitgeschreven.

(update 6/4): Hoe bereiken we onze studenten?

Over de opleiding willen we jou verzoeken om te communiceren via Canvas.

UPDATE (21/4): Doorverwijzen van studenten: Waar kan mijn student terecht met vragen?

1. Medische hulp

Campusdokter of eigen huisarts

2. Verzekeringen

Student Services via studentservices@utwente.nl

3. Geestelijke gezondheid / welzijn

Studieadviseur of Student Affairs Coaching & Counselling. (+31 53 489 2035).

4. Financiele zaken

Studieadviseur

5. Sociale contacten / online communities

via website/social media van verenigingen

6. Studentenhuisvesting

je verhuurder bijvoorbeeld (for instance ITC-hotel, Stadsweide, De Veste, Camelot)

7. Vragen over opleiding

Studieadviseur

8. Roosterinformatie

Canvas of MyTimetable van module/vak

9. Studievertraging

Studieadviseur

UPDATE (8/5): Landelijke regelingen
UPDATE (8/5): Hoe gaat de UT om met het Bindend Studie Advies (BSA)?

De Universiteit Twente volgt het verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) op, om dit studiejaar (2019-2020) geen negatief bindend studieadvies (BSA) te geven aan eerstejaars studenten.

Voor eerstejaars studenten die per 31 augustus 2020 niet aan de BSA-norm voldoen, zal het eindadvies worden uitgesteld. Dit uitgestelde advies houdt in dat deze studenten de mogelijkheid krijgen om in het studiejaar 2020-2021 de BSA-norm alsnog te behalen. Verder ontvangen zij een extra, niet-bindend, tussentijds advies en worden zij uitgenodigd door de studieadviseur voor een gesprek over de vraag of het voortzetten van de opleiding wel verstandig is.

De UT doet er alles aan om vanaf aanstaande maandag het onderwijs en de toetsing zo goed als mogelijk digitaal door te laten gaan. We verwachten daarmee voor de eerstejaars een programma te bieden waarmee zij in staat worden gesteld dit studiejaar module 3 en 4 tijdig af te ronden. Voor details van de regeling kijk op de website.

UPDATE (8/5): Hoe gaan we om met de aanmelddeadline?

In verband met de COVID-19 (coronavirusziekte) is de aanmelddeadline voor starten op 1 september 2020 uitgesteld. Het is uitgesteld van 1 mei naar 1 juni 2020 (met uitzondering van de bacheloropleiding Psychologie). De regel over de Engelse taaltoets geldt nog steeds: uiterlijk op 31 mei 2020 is een Engelse taaltoets vereist. Dit betekent dat je examenresultaten op 31 mei 2020 bekend moeten zijn. Let op: onvolledige dossiers worden niet in behandeling genomen. Je kan dan of in februari 2021 voor de Master of in september 2021 voor de Bachelor te starten. Bekijk meer informatie (in het Engels).

Update (8/5): Welke regelingen zijn er met betrekking tot doorstroom BSc/MSc en overgang pre-master/master (‘harde knip’) i.v.m. Corona?

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) zijn uitgangspunten opgesteld waar de UT richtlijnen op heeft gemaakt. Studenten die hiermee te maken hebben, worden hierover geïnformeerd per mail. Docenten hebben een toelichting ontvangen via hun opleidingsdirecteur.

Voor Q4 zijn er richtlijnen vastgesteld voor een zogeheten zachte knip voor studenten die een masteropleiding bij hun eigen instelling willen volgen. Aanvullende richtlijnen voor een zachte knip bij overstap van HBO naar Universitaire (pre-)master of overstap tussen universiteiten worden vanaf 15 mei bekend gemaakt en gelden voor het collegejaar 2020-2021.

De regelingen op het gebied van doorstroom Bsc/MSc en overgang pre-master/master (‘harde knip’) zijn hier te vinden.

Update (6/4): Hoe zit het met collegegeld wanneer studenten uitlopen?

Dit heeft onze aandacht, komen we op terug als we meer weten.

Onderzoek en medewerkersinformatie

UPDATE (6/5): Thuiswerken
UPDATE (6/5): Zoveel mogelijk thuiswerken

De verlengde periode van thuiswerken betekent dat we nog meer aandacht moeten hebben voor veilige, gezonde en prettige werkomstandigheden thuis. Voor sommige medewerkers geldt dat ze in overleg met hun leidinggevenden opnieuw moeten kijken hoe zij hun werk kunnen voortzetten vanuit huis. Op korte termijn hopen we daar meer ondersteuning voor te kunnen bieden. Daarover word je in de komen dagen geïnformeerd via de medewerkersportal. De bestaande tijdelijke verlofregeling wordt in ieder geval voortgezet tot en met 19 mei.

Momenteel is de drempel voor persoonlijke aandacht wellicht wat groter, doordat we elkaar niet fysiek ontmoeten. Tegelijkertijd is het misschien wel nog belangrijker dat we goed op elkaar en op onszelf passen. Bespreek met elkaar als er wat is. Studenten met problemen kunnen terecht bij hun studieadviseur, die hen op verschillende wijzen kan ondersteunen.

Voor studenten is een ruimte ingericht in de Spiegel waar zij kunnen werken, indien zij thuis of op hun studentenkamer daartoe niet de gelegenheid hebben. We vinden het belangrijk dat je op een goede en veilige manier thuis werkt. Daarvoor hebben we een aantal instructies link die je kunnen helpen om je thuiswerkplek op een goede manier in te richten voor digitaal werken en je werk zo te organiseren dat dat goed en veilig kan.

UPDATE (6/5): Hoe ga ik om met verlof en zorg voor kinderen of partner thuis?

Het is belangrijk dat de zorg thuis voor je kind(eren) en partner goed geregeld is. De Rijksoverheid heeft een aantal cruciale beroepsgroepen aangewezen. Medewerkers die onder deze groepen vallen, kunnen een beroep doen op kinderopvang als zij de opvang niet op een andere manier geregeld kunnen krijgen. Voor de medewerkers van universiteiten geldt dat zij vallen onder de ‘cruciale beroepen’, wanneer zij nodig zijn voor het organiseren van (afstands)onderwijs. Hieronder vallen ook externen die werkzaam zijn voor de Universiteit in een cruciaal beroep.

De komende tijd zal het grootste gedeelte van de UT-medewerkers thuis aan het werk gaan. Soms wordt dat gecombineerd met zorg voor partner of kinderen. De afdeling HR heeft richtlijnen opgesteld die je helpen op een goede manier de zorg voor een naaste te kunnen combineren met werk. Zie voor meer informatie.

UPDATE (6/5): Fiscale gevolgen UT regelingen
UPDATE (6/5): Ik heb een vergoeding reiskosten woon-werkverkeer via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Wat gebeurt hiermee?

Je keuze blijft tot nader bericht ongewijzigd doorlopen. Dit betekent dat je doel ‘reiskostenvergoeding woon-werkverkeer’ nog steeds elke maand uitbetaald wordt en dat de door jou gekozen bron nog steeds wordt ingehouden. Bij wijzigingen zullen we je informeren.

UPDATE (6/5): Ik wil de keuze voor vergoeding reiskosten woon-werkverkeer maken in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Wat moet ik doen?

Je kunt deze keuze op de reguliere wijze via de webapplicatie maken. Bij wijzigingen zullen we je informeren.

UPDATE (6/5): Ik declareer normaal gesproken mijn reiskosten woon-werkverkeer. Kan ik dit blijven doen?

Je kunt alleen declareren, als je ook daadwerkelijk kosten hebt gemaakt. Reis je normaal gesproken met de auto en werk je volledig thuis, dan zijn er geen kosten om te declareren.

UPDATE (6/5): Ik krijg een vaste vergoeding voor woonwerk-verkeer; loopt deze ook nu door?

De vaste vergoedingen voor woon-werkverkeer blijven ongewijzigd doorlopen. Bij wijzigingen zullen we je informeren.

UPDATE (6/5): Ik gebruik mijn NS-Business Card voor woon-werkverkeer. Wat moet ik doen?

Je hoeft niks te doen. Heb je een abonnement op je NS-businesscard staan, dan is deze bevroren zolang je niet reist. Zodra er met de kaart gereisd wordt, wordt het abonnement weer geactiveerd. Mocht je slechts incidenteel gaan reizen, overleg dan met je HR-eenheid of het handig is je abonnement te beëindigen of te wisselen naar een goedkoper abonnement.

UPDATE (30/4): Onderzoek
UPDATE (3/4): Hoe manage ik mijn H2020 / NWO / ERC-project tijdens de COVID-19-uitbraak?

Wanneer je momenteel een H2020 / NWO / ERC-project managet, adviseert het grants office om een risico-inventarisatie voor je project te doen dat kan helpen te beslissen welke acties je moet ondernemen. Op de website staat uitgelegd welke stappen je hiervoor kunt volgen. Heb je nog vragen of wil je met een projectmanager praten, neem dan gerust contact op met Grants Office of bekijk de FAQ (trefwoord: COVID-19) van de Europese Commissie.

UPDATE (23/4): Zijn er financieringskansen voor corona-gerelateerd onderzoek?

Ja, die zijn er. Nationale en internationale subsidiemogelijkheden zijn beschikbaar om onderzoek naar het coronavirus te financieren. Alle financieringsmogelijkheden worden bijgehouden op de website van de Grants Office, onderdeel van Strategic Business Development. De Grants Office helpt onderzoekers graag bij het aanvragen van de geschikte subsidies. 

UPDATE (3/4): Zijn er financieringsmogelijkheden om corona te onderzoeken en te helpen?

Ja. Zowel ZonMw als NWO starten financieringsmogelijkheden voor initiatieven die helpen de COVID-19-uitbraak te overwinnen  onderzoek naar het corona virus. NWO reserveert 13 miljoen om corona-onderzoek te ondersteunen. NWO krijgt samen met ZonMW 20 miljoen voor corona-onderzoek. Hoe het zal worden gebruikt, moet nog worden aangekondigd. Ook gaat NWO 1,5 miljoen beschikbaar stellen voor urgent onderzoek naar het COVID-19-virus, waar nu in totaal 6,5 miljoen uit verschillende bronnen wordt ingezet. Daarnaast reserveert NWO ook 1,5 miljoen euro voor niet-medisch onderzoek. Op korte termijn wordt meer informatie van NWO verwacht.

ZonMw heeft ook een StartImpuls (tot 7500) of Projectimpuls (7,5 tot 10.000 euro) die gereserveerd is voor bedrijven of organisaties om creatieve oplossingen te bedenken voor getroffenen door corona. Op de website vind je meer informatie

UPDATE (30/4): Onderzoek en andere activiteiten

Een beperkt aantal lab-faciliteiten is of wordt weer in gebruik genomen ten behoeve van kritisch en urgent onderzoek. In nauwe afstemming tussen en met de faculteiten en diensten wordt steeds gekeken of er ruimte is om meer onderzoek te faciliteren, met inachtneming van de regels betreffende veiligheid en gezondheid. Op dit moment is dat nog op begrensde schaal. De portefeuillehouders onderzoek van de faculteiten zijn hierin voor onderzoekers het eerste aanspreekpunt. 

Alle gebouwen op de campus van de universiteit zijn gesloten en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die via hun medewerkerspas geautoriseerd zijn voor toegang buiten kantooruren. Voor die toegang gelden dezelfde regels als gebruikelijk. Maar ook hier: kom niet naar de gebouwen als daar geen strikte noodzaak toe is.

Contact

Als je medische vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Studenten van alle opleidingen BMS, ET, EEMCS en TNW en BSc-ATLAS die vragen hebben over het coronavirus en de consequenties kunnen contact opnemen met Student Services. Het telefoonnummer van het Student Services Contact Centre is 053-489 2124 (beschikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur).

Als je vragen studiegerelateerd zijn of wanneer je ernstige financiële problemen hebt, neem dan contact op met je studieadviseur.

ITC MSc-studenten kunnen met al hun vragen contact opnemen met Student Affairs via studentaffairs-itc@utwente.nl.

Twente Pathway studenten kunnen contact opnemen met Student.Support@twentepathway.nl.

Medewerkers met vragen kunnen contact opnemen met de HR-adviseur van de betreffende faculteit of dienst.

Heb je vragen specifiek over het coronavirus en de UT na het lezen van de informatie dan kan je gebruik maken van het contactformulier of mailen naar het centrale informatiepunt: info@utwente.nl.