Zie Op onderwerp vinden

Dakprotocol/werken op het dak

Valgevaar vormt een aanmerkelijk risico bij het werken op daken. Het beleid van het Facilitair Bedrijf (FB) is er op gericht, dat mensen veilig hun werk moeten kunnen doen.  Op de UT zijn alle daken geïnventariseerd op risico’s en waar nodig voorzien van dakbeveiliging om het werken op daken veiliger te maken. Het is noodzakelijk om  duidelijke afspraken en procedures te volgen om te borgen dat het ook veilig blijft om op daken te werken.

Regels voor het betreden van daken van UT-gebouwen

Voor het betreden van daken gelden de volgende regels:

  • Betreden daken van UT-gebouwen mag alleen door bevoegd en VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) gecertificeerd personeel
  • Toezichthouders instrueren bij uitzondering niet-gecertificeerde personen. Na instructie en ondertekening van het formulier dakprotocol geldt dat zij binnen de veilig gemarkeerde zone op het dak moeten blijven.
  • Voor en na de werkzaamheden melden bij de servicedesk van het gebouw.
  • Gebreken aan de valbeveiliging direct melden bij de servicedesk van het gebouw
  • Daar waar van toepassing is het verplicht persoonlijke uitrusting (PBM) te gebruiken.
  • Werkzaamheden moeten zijn afgestemd met de onderhoudsgroep van het FB.
  • Bij het verlaten van het dak (indien mogelijk) de daktoegang afsluiten.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals harnas met lijnen is alleen voorbehouden aan gecertificeerd personeel. Zonder persoonlijke beschermingsmiddelen mag alleen de veilige zone van het dak betreden worden.

Verantwoordelijkheid

De UT is als eigenaar verantwoordelijk voor een adequate voorziening m.b.t. valbeveiliging op daken van UT-gebouwen. De werkgever is verantwoordelijk voor de risicobeoordeling met betrekking tot de werkzaamheden die haar werknemers verrichten. De werknemer is verplicht binnen de veilige zone te blijven of daarbuiten PBM te gebruiken.

Toezichthouders

De contractmanagers en de VGM-coördinator van het FB zijn toezichthouders. Zij mogen niet-gecertificeerd personeel instrueren hoe het dak veilig betreden kan worden. Hiervoor wordt ook een dakprotocol-formulier door beide partijen ondertekend.

Contactpersoon

Voor vragen of meer informatie kan contact opgenomen worden met de VGM-coördinator van het FB: Henri Holtkamp.