Studieverenigingen organiseren jaarlijks een groot aantal activiteiten waarbij (licht)alcoholische dranken worden geschonken. De meeste van deze activiteiten vinden plaats in de borrelruimtes.  Ieder evenement waar (licht)alcoholische dranken geschonken worden, brengt bepaalde risico’s met zich mee vandaar de volgende richtlijn.

 1. Bij verenigingsactiviteiten wordt voor 15.30 uur geen alcohol geschonken. Deze regel is niet van toepassing op huiselijke sfeer of privé aangelegenheden (afstudeerborrels, recepties, etc.);
 2. Bij verenigingsactiviteiten in borrelruimtes mag geen zelf meegebrachte alcoholische drank worden genuttigd;
 3. Verenigingen schenken geen zwak alcoholische dranken aan mensen onder de wettelijke minimumleeftijd. Sterk alcoholische dranken worden door verenigingen niet geschonken. Bij twijfel dient de tapper naar een legitimatiebewijs te vragen.
 4. Definitie zwak alcohol houdende drank: alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank van 0,5% tot 15%, zoals bier en wijn, premixdranken in fles of blikjes van rond de 5% en lichte shooters van rond de 10%. Ook port, sherry en vermouth worden hiertoe gerekend, hoewel deze vaak meer dan 15% alcohol bevatten.
 5. Definitie sterke drank: alcoholhoudende drank van 15% of meer, zoals sterke shooters van rond de 20% en overige sterke drank van 15% of meer, zoals jenever, rum, whiskey, cognac, likeuren, ongeachte de wijze waarop deze drank wordt geserveerd. Let op: Een eenheid sterke drank (bijvoorbeeld rum) geserveerd met een flesje cola of gemixt in een glas, geldt dus als sterke drank. De verhouding sterke drank en de toegevoegde cola speelt daarbij geen rol.
 6. Een vereniging die alcoholhoudende drank verstrekt is verplicht de leeftijdsgrenzen zichtbaar en goed leesbaar aan te geven in de borrelruimte.
 7. Aanwezigheidsverbod voor personen die zichtbaar teveel hebben gedronken of duidelijk onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen
 8. Een registratielijst van tappers die de Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken hebben gevolgd dient aanwezig te zijn.
 9. Indirecte verstrekking is niet toegestaan. Met andere woorden geen zwak alcoholische drank voor ouderen, wanneer drank bedoeld is voor jongeren onder de wettelijke minimumleeftijd. De barvrijwilliger kan alleen verantwoordelijk worden gesteld als het voor hem duidelijk is dat drank uiteindelijk bestemd is voor iemand jonger dan de wettelijke minimumleeftijd (bij zwak alcoholhoudende drank)
 10. Op momenten dat er alcohol wordt geschonken dient er een tapper aanwezig te zijn die in het bezit is van een iva-certificaat en als zodanig is geregistreerd;
 11. Bij risicoactiviteiten wordt er één hoofdcoördinator aangesteld die tijdens de gehele activiteit nuchter blijft. Deze is actief bezig met de controlerende taak en draagt zorg voor kennisoverdracht tussen eventuele verschillende tapteams en BHV’ers. Als het nodig is, is het de taak van deze hoofdcoördinator om individuen die zich onverantwoordelijk gedragen te (laten) verwijderen van een activiteit. Voor eventuele hulp hierbij kan de beveiliging van de universiteit worden ingeschakeld.
 12. De aanwezige hoofdcoördinator en BHV-ers blijven gedurende de activiteit nuchter;
 13. Bij activiteiten in borrelruimtes waarbij een groot aantal bezoekers wordt verwacht, zorgt de vereniging voor een toegangsbeleid waardoor het maximum aantal bezoekers niet wordt overschreden.
 14. Verenigingen en organisaties kunnen op de UT in principe niet zelf een horecavergunning aanvragen.