Wat is het verschil tussen aanmelden en inschrijven?

Aanmelden en inschrijven zijn twee verschillende acties. Je meldt je via Studielink aan voor een opleiding. Je dient vervolgens een aantal acties te ondernemen om aan te tonen dat je toelaatbaar bent. Je wordt pas ingeschreven als je alle stappen van de inschrijfprocedure hebt doorlopen, waaronder het regelen van de betaling van het collegegeld.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe meld ik me aan voor een opleiding aan de Universiteit Twente?

Studielink is de plek om je aan te melden voor een of meerdere opleidingen aan de Universiteit Twente. Nadat je je via studielink hebt aangemeld voor een opleiding, ontvang je vanzelf informatie van ons over de vervolgstappen. Je schrijft je slechts op één plek in of uit, namelijk via Studielink.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe meld ik me aan voor een pre-master?

Het is niet mogelijk om je rechtstreeks in te schrijven voor een premaster. Je meldt je aan voor de master van jouw keuze via Studielink. Wij nemen je aanmelding in behandeling en zullen deze omzetten naar een premaster aanmelding wanneer je niet toelaatbaar bent voor de master.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat zijn de aanmeld deadlines?

Universiteit Twente hanteert verschillende deadlines voor aanmelding, afhankelijk van de opleiding die je wil gaan volgen, je nationaliteit en je vooropleiding. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Welke documenten moet ik opsturen?

Dit is afhankelijk van de opleiding waarvoor je je aanmeldt. Je wordt hierover geïnformeerd door ons zodra je toelaatbaar bent.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Is het mogelijk om de documenten na de deadline op te sturen?

De digitale documenten moeten voor de aanmelddeadline zijn geüpload. Na de aanmelddeadline is het niet meer mogelijk om iets te uploaden en wordt je aanvraag niet meer in behandeling genomen. Voor het aanleveren van hardcopy documenten geldt er een andere deadline, deze dienen een maand vóór 1 september of 1 februari (instroommomenten) bij ons binnen zijn.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waarom moet ik mijn documenten laten waarmerken en wie kan dit doen?  

We vragen gewaarmerkte kopieën op om fraude te voorkomen. Een gewaarmerkt document is een hardcopy met een officiële stempel en handtekening, om aan te geven dat het een echte kopie van het originele document betreft. Diegene die de waarmerkstempel en handtekening op de kopie zet, geeft daarbij aan dat hij het origineel gezien heeft. De officiële stempel en handtekening mogen van een notaris of onderwijsinstelling zijn.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar op de Universiteit Twente kan ik mijn documenten laten waarmerken?

Voor het waarmerken van je documenten door Universiteit Twente kun je terecht bij Student Services (Vrijhof 239). Neem voor het waarmerken van je documenten je originele diploma, cijferlijst met kopieën en een identiteitsbewijs mee.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik de documenten naar toe sturen?

Je dient jouw documenten te uploaden via het online aanmeldformulier in Osiris. Als we ter aanvulling nog gewaarmerkte hardcopy documenten nodig hebben, dan informeren we jou daarover per mail. 

In dat geval kun je jouw documenten afgeven bij onze Student Services desk in Vrijhof 239B of stuur ze per post naar:

University of Twente
T.a.v. Student Services
Drienerlolaan 5                             
7522 NB Enschede, The Netherlands 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb mijn documenten verzonden, hoe weet ik dat jullie ze hebben ontvangen?

Zodra de documenten bij ons binnen zijn word je daarover geïnformeerd per mail.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb me aangemeld, wanneer hoor ik iets van jullie?

Universiteit Twente streeft er naar om binnen twee weken te laten weten of je wel of niet toelaatbaar bent. Dit kan langer duren wanneer je aanvraag niet compleet is en/of er meer informatie nodig is om een inschatting te maken over je kans op studiesucces. In dat geval nemen wij contact met je op. Om zelf de status van je aanmelding te bekijken, log je in in Osiris en klik je in de aanmelding op ‘progress’.  

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Mijn aanmelding is incompleet. Wat moet ik doen?

Als jouw aanmelding op incompleet staat, dan ontbreekt er nog een document. Log in in Osiris om te zien welk document het betreft. Je wordt hier over geïnformeerd door ons per mail.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat houdt de studiekeuzecheck in?

Als je je voor 1 mei hebt ingeschreven via Studielink voor een opleiding aan een universiteit of hogeschool  in Nederland heb je recht op een studiekeuzecheck. De activiteit kan voor iedere opleiding verschillend zijn. Dit geldt overigens niet voor opleidingen met numerus fixus of (decentrale) selectie. Wij willen hiermee de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan. Daarnaast willen we een ambitieus studieklimaat stimuleren.

Kijk voor meer specifieke informatie over de studiekeuzecheck op de website van de opleiding. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is de e-check?

De eligibility check (e-check) is ontwikkeld voor studenten met een buitenlandse vooropleiding en geeft een (vrijblijvend) advies over de kansen om toegelaten te worden tot één van de Masteropleidingen. Het duurt ongeveer 5 minuten om de e-check af te ronden, waarna je direct een (persoonlijk) advies ontvangt. Heb je een Nederlandse vooropleiding? Dan hoef je de e-check niet uit te voeren!

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is een afstudeerverklaring?

Een afstudeerverklaring is een originele brief op officieel briefpapier die tenminste de volgende gegevens bevat:

• volledige naam van de afgestudeerde, geboortedatum en geboorteplaats;

• behaalde titel en programma;

• afstudeerdatum (let op dat deze datum vóór 1 september / februari moet zijn);

• handtekening van de geautoriseerde persoon van het afstudeerinstituut.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wie mag ik opgeven als referent?

Dit dient iemand van de instelling van je vooropleiding te zijn.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat moet er in de motivatiebrief staan?

In de motivatiebrief beargumenteer je ten minste waarom jij in aanmerking wil komen voor de betreffende opleiding. Zie voor aanvullende eisen de website van de opleiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Mijn vraag staat er niet bij. Aan wie kan ik mijn vraag stellen?

Zit het antwoord op je vraag ook niet in de FAQ? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag