Zie Evenementen voor studenten

KIVI Symposium Electrochemical Energy Storage

In het tijdperk van energietransitie naar volledige duurzame energie is het onderwerp energieopslag van het grootste belang.

Dit symposium richt zich op elektrochemische energieopslag - batterijen - omdat deze technologie cruciaal is voor veel van de verwachte ontwikkelingen. Bovendien bestaat er al een breed scala aan toepassingen, van batterijen in elektronische apparaten zoals tablets, smartphones en laptops tot grote batterijen in elektrische fietsen, auto's, enzovoort.

Er zal een overzicht worden gegeven van de huidige status, de stand van de techniek en van de vooruitzichten met betrekking tot het gebruik van elektrochemische energieopslag. Dunne filmbatterijen voor kleine apparaten en grootschalige toepassingen zoals gevonden in bedrijven zoals VDL zullen worden beoordeeld. Wat is de ultieme energiedichtheid die kan worden bereikt? Een belangrijke vraag is over de beschikbaarheid van voldoende materiaal voor toekomstige toepassingen en over de recyclebaarheid.

Voor meer informatie en aanmelding: www.kivi.nl/kst