aankondiging colloquium BSc GZW Carleen Doppen

In het kader van de bacheloropdracht binnen de opleiding Gezondheidswetenschappen zal
Carleen Doppen
een voordracht houden over:

Evaluatie van de usability problemen en peruasiviteit van de postoperatieve herstelapp mijnERAS

Datum  :    30-9-2020
Tijd        :    15:00
Zaal      :    online

Afstudeercommissie
- dr. N. Köhle
- H. Kip MSc
 


 

  • dr. N. Köhle
  • H. Kip MSc