Deelnemer Monique Brewster over de masterclass Woningcorporaties

Kijken met een andere blik

Monique Brewster, directeur van een woningcorporatie in Leusden, volgde vorig jaar de masterclass Management Woningcorporaties. Wat haar betreft een echte aanrader: ‘Alles waar je als woningbouwbestuurder tegenaan loopt, komt in deze masterclass voorbij.’

Een prachtige mix van wetenschappelijke en praktische kennis.Monique Brewster, Directeur Woonstichting Leusden

Monique Brewster wil graag bijblijven op haar vakgebied. ‘Niet alleen omdat de nieuwe Woningwet uit 2015 permanente scholing voor bestuurders verplicht, maar ook omdat ik vanuit een intrinsieke motivatie wil weten wat er speelt in onze sector en mijzelf voortdurend wil verbeteren.’

Symposia

Verschillende symposia en congressen bezocht ze, maar vaak kwam Monique er teleurgesteld van terug. ‘Een symposium is natuurlijk leuk: je ontmoet er collega’s en kunt er netwerken. Maar een symposium duurt naar mijn idee vaak te kort om echt inhoudelijke diepgang te krijgen. Het blijft op een bepaald niveau steken; ik putte er geen voldoening uit.’

Diepgang

Vorig jaar besloot Monique zich in te schrijven voor de Masterclass Management Woningcorporaties, onderdeel van de Master Public Management. ‘Deze masterclass laat in tien bijeenkomsten alle relevante issues voorbij komen. Weliswaar in vogelvlucht, maar mét diepgang. Alles waar je als bestuurder van een woningbouwvereniging tegenaan loopt, komt in deze masterclass voorbij. Bijvoorbeeld strategische herijking, toezicht houden, personeels- en organisatiemanagement, risicomanagement en leidinggeven aan een veranderende organisatie.’

Wat zijn de startdata, kosten en leerdoelen?
meer informatie

Verhelderend

Relevante thema’s, zeker als je bekijkt waar woningcorporaties de laatste jaren mee van doen hebben gehad. ‘Er is veel onrust en dynamiek in onze sector’, vertelt Monique. ‘Verschillende schandalen, de nieuwe woningwet. Er is flink wat beweging gekomen.’ Even een pas op de plaats met een verhelderende masterclass is volgens haar dan ook geen overbodige luxe. ‘Bestuurder zijn in een sector die zo in beweging is, biedt enerzijds een enorme uitdaging, maar kent anderzijds veel valkuilen. Niet voor niets blijkt uit onderzoek dat 70 procent van de verandertrajecten mislukt.’

Bestuurder zijn in een sector die zo in beweging is, biedt enerzijds een enorme uitdaging, maar kent anderzijds veel valkuilenMonique Brewster, Directeur Woonstichting Leusden

Handvatten

De masterclass gaat onder andere in op de valkuilen van verandertrajecten: te snel willen gaan, geen draagvlak vinden, niet duidelijk maken waarom je iets wilt, de boodschap te weinig herhalen binnen de organisatie. Monique: ‘In de Masterclass Management Woningcorporaties krijgen we handvatten uitgereikt voor hoe we hiermee om moeten gaan. De manier waarop dat gebeurt, spreekt mij erg aan. Een prachtige mix van wetenschappelijke en praktische kennis. Bovendien kun je met collega’s uit hetzelfde vak ervaringen uitwisselen. Dat vind ik erg waardevol!’

Andere blik

De Masterclass Management Woningcorporaties heeft Monique veel opgeleverd. ‘Door uit de dagelijkse kantoorcontext te stappen, kijk je opeens met een andere blik naar je werk. Soms heb je afstand nodig om te zien wat je eigen organisatie nodig heeft en wat eigenlijk al heel goed gaat. Zo zie ik door de masterclass eigenlijk nog beter dat we een prachtig en bijzonder organogram hebben. Helemaal bovenin bij ons staat de klant, daar ben ik best trots op.’