Praktijk-leertraject Regionale Zorgtransformatie

Met ‘systeem-in-de-klas’-aanpak voor effectieve regionale zorgtransformatie

Zorgtransformatie vergt het institutionaliseren van nieuwe vertrekpunten en manieren van werken. Het succes van transformatie ligt voornamelijk bij het faciliteren van zorgprofessionals: zij zijn immers degenen die een professionele mind shift doormaken en zijn tegelijkertijd degenen die het beste weten hoe dat moet.

Zorgprofessionals ervaren veelal ook de tegenwerkende kracht die kan ontstaan wanneer ongeschreven regels, normen en gedrag veranderen. Vereiste veranderkundige kennis en kunde is in de praktijk niet altijd automatisch aanwezig. Toch werken binnen veel zorgorganisaties medewerkers van het type ‘grensverleggers’: ook wel ‘boundary spanners’. Door hun praktijkkennis, persoonlijke (leiderschaps)competenties en vertrouwen bij professionals zijn boundary spanners in staat om anderen te coachen in transformatieprocessen. Van hieruit kan de benodigde re- institutionalisering en re-professionalisering geïnitieerd worden.

Daarom biedt het een op-maat en academisch gestoelde aanpak in ervaringsleren, waarbinnen een groep boundary spanners vanuit verschillende organisaties binnen een zorgregio samenwerken en leren met als gemeenschappelijk doel: collectieve, regionale transformatie.

Taskforce De Juiste Zorg op de Juiste Plek, 2019
“Transitie is het veranderen van structuren en verantwoordelijkheden. Transformatie is een andere manier van organiseren en een andere manier van werken met een ander vertrekpunt.”
Taskforce De Juiste Zorg op de Juiste Plek, 2019

Praktische informatie

Programmaleiders

dr. W.A. Keijser MD (Wouter)
Assistant Professor
prof.dr. A.P.W.P. van Montfort (Guus)
Gast Ondersteunend en beheerspersoneel