Opleidingstraject van School of Regional Healthcare Transformation

SoRHT biedt een learning community voor professionals: op universiteiten en in het zorgveld, tezamen. Samen werken zij aan het delen en vermenigvuldigen van collectieve praktijk-leer-ervaringen, onderzoek en educatie/training op het gebied van effectieve transformatieprocessen binnen zorgregio’s.

Dit vraagt van betrokken organisaties en professionals vaak ook om een eigen ‘transformatie’. Wetenschappers passen hun onderzoeks- en onderwijsmethoden aan op de realiteit van de praktijk. Hierin weerspiegelt de transformatie in de zorg, waarin allerlei professionals (niet alleen zorgprofessionals) ook een omslag maken in vaak diepgewortelde gewoonten in denken en doen. SoRHT activiteiten en ervaringen vormen daarmee ook een rijk onderzoeksveld waaruit nieuwe kennis en kunde over zorgtransformatie niet alleen wetenschappelijk onderzocht wordt, maar ook snel en praktisch beschikbaar is.

Curriculum

Cursussen & Programma's

Professionele ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties m.b.t. transformatieprocessen in verschillende leer- en onderwijsvormen en vooral ingericht met een hybride format (online webinars; on-the-job ervaren en leren, expert-case-reports, etc.) en uitgaat van ervaringsgericht en werkend leren. Het UT model voor life-long-learning wordt hierbij vertaald naar interorganisatie en multidisciplinaire leernetwerken in zorgregio’s.

Gericht op:

Research-Practice Brokerage

Synergie tussen praktijk en research is niet altijd gemakkelijk, zeker waar het de grens tussen nieuwe en oude werkwijzen en methoden betreft. Voorheen vaak gezien als gescheiden werelden, komen praktijk en wetenschap steeds vaker samen aan tafel. Om deze trend te faciliteren brengt het SoRHT research-practise brokerage platform vraag en aanbod bijeen. Praktijkorganisaties die de inbreng van embedded researchers (bijvoorbeeld master of PhD-studenten) of een (langdurigere) researcher in residence zoeken, hebben via SoRHT direct toegang tot vele academici en onderwijsexperts. Deze combinaties maken onder meer mogelijk om snel, hoogwaardig actie-onderzoek en andere typen van veldonderzoek te realiseren (bijv. validering; marktontwikkeling; implementatietesten).

Deze vorm van samenwerking stimuleert en vergemakkelijkt o.a. de toegang tot subsidies gericht op (regionale) zorgtransformatie.

Gericht op:

Praktijk leertraject Regionale Zorgtransformatie

Het Praktijk-leertraject Regionale Zorgtransformatie vormt een centraal onderdeel binnen het SoRHT portfolio. 

Deze intensieve en multidisciplinaire ‘systeem-in-de-klas’ aanpak is bedoeld voor (startende) zorgnetwerken. Een groep regionale boundary spanners vanuit verschillende organisaties binnen dezelfde zorgregio wordt in een intensief op-maat programma begeleidt in hun collectieve transformatie initiatieve. Het traject biedt daarbij een op-maat bundel van academisch gestoelde methoden in ervaringsleren en veranderkunde. Dit is gericht op het inbedden en behouden van adequate (transformatie)expertise binnen het netwerk. Naast academici werken ook externe adviseurs, ervaringsdeskundigen, vakspecialisten en -docenten hier nauw samen met de boundary spanners. Deze laatsten worden gedurende een langere periode ‘on the job’ (persoonlijk en als team) gecoacht en getraind. Het is nadrukkelijk gericht op het creëren van transformatiekracht binnen het eigen zorgregio netwerk. Daarmee ondersteunt dit leertraject in het verminderen van een afhankelijkheid van externe expertise en het verdiepen en continueren van regionale transformatiekundigheid.

Het leertraject bouwt voort op verschillende onderdelen van cursussen & programma's en kent een serie ‘opfrisprogramma’s’ voor alumni.

Gericht op: regionale consortia of zorgnetwerken.

Academic Consultancy

SoRHT biedt gerichte consultancy activiteiten in lijn met verschillende bestaande initiatieven waarbij UT en anderen samenwerken met publieke organisaties en bedrijven. Vanuit de principes van publiek-private partnerschap (PPP) samenwerking brengt SoRHT hier vraag en aanbod bijeen. De SoRHT Academic Consultancy brengt academische kennis laagdrempelig beschikbaar in de praktijk.

Gericht op:

Student Council

Studenten vanuit de verschillende beroepsgroepen in en rondom de zorg adviseren op verschillende manieren. Deze jonge generatie professionals is grootgebracht en wordt opgeleid in een tijdperk die op vele fronten verschilt met die waarin de huidige generatie ‘het vak’ leerde. De Student Council vertegenwoordigt studierichtingen variërend van technische geneeskunde, verzorgende beroepen en medicijnen. En alles daar tussen en omheen.