Over ons

Raad van Advies

Raad van Advies

De verbinding met de praktijk is voor ons van uiterst belang en borgen we ook door opleidingen te voorzien van een Raad van Advies. Dit is een vertegenwoordiging op strategisch niveau uit het beroepenveld gerelateerd aan de opleidingen. Een a twee keer per jaar wordt vanuit de Raad van Advies de opleiding beschouwd en beoordeeld. En worden actuele vraagstukken uit de praktijk toegevoegd en/of suggesties voor nieuwe docenten beoordeeld.

Raad van Advies Master Public Management

Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik, Collegelid Algemene Rekenkamer

H.G.M. (Riny) Coenders, Directeur gemeente Hengelo

Drs. H.M. (Herrie) Geuzendam, Partner BMC

Drs. J.G. (Johan) Hakkenberg, Algemeen directeur RDW

Drs. J.W. (Jan) Lintsen, Hoofddirecteur FMC Ministerie van V&W

Mr. H.T. (Herman) van der Meer, President Gerechtshof Amsterdam

Drs. M.S.R. (Martin) Sitalsing, Directeur/bestuurder Bureau Jeugdzorg Groningen

Dr. J.M.E. (Annemieke) Traag, Gedeputeerde (D’66) Provincie Gelderland

Raad van Advies Master Risico Management

Drs. F.A.M. (Frank) Kerckhaert, Directeur KISS, verbonden aan UT

Mr. C.J.L. (Chris) van Dam, Plv.-hoofdofficier van Justitie Amsterdam, landelijk portefeuillehouder Crisisbeheersing OM

T.R. (Ton) Doesburg, Voorzitter Raad van Commissarissen Alliander AG

H. (Henk) Keizer MSc MBA, Voorzitter RvB GGN

Dr. ir. B. (Bert) Knegtering, Voorzitter N.V.R.B. (Nederlandse Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfsveiligheid)

Drs. E.Th. (Eugène) Meuleman, Voorzitter PRIMO

ir. T.R. (Tjeerd) Roozendaal, Adjunct directeur Ingenieursbureau Amsterdam, Voorzitter van Risnet

Ing. S.J.M. (Stephan) Wevers (MCDM), Brandweercommandant Regio Twente

Dr. A.F. (Arie) de Wild, Lector Gedragseconomie Hogeschool Rotterdam

Chat offline (contact)