Raad van Advies

De verbinding met de praktijk is voor ons van uiterst belang en borgen we ook door opleidingen te voorzien van een Raad van Advies. Dit is een vertegenwoordiging op strategisch niveau uit het beroepenveld gerelateerd aan de opleidingen. Een a twee keer per jaar wordt vanuit de Raad van Advies de opleiding beschouwd en beoordeeld. En worden actuele vraagstukken uit de praktijk toegevoegd en/of suggesties voor nieuwe docenten beoordeeld.

Raad van Advies Master Public Management

Voorzitter

Drs. J.S. (Jeroen) Kerseboom             Hoofd Dienst Analyse en Onderzoek, Tweede Kamer der Staten Generaal

Leden

Drs. J.H.(Rob) Bats MPM                   Burgemeester gemeente Steenwijkerland

M.M.(Martien) van der Kraan            Gemeentesecretaris Dordrecht

Drs. R.(Rob) Boudewijn                     Associated educational advisor European affairs

Mr. T.(Takvor) Avedissian                 President Rechtbank Overijssel

J.(Jan) ten Doeschate MPM             Manager bestuurlijke organisatie, Noord Brabant

B.J.J. (Joris) Bengevoord                  Burgemeester gemeente Winterswijk

ing. M.(Marion) Wierda MPM          Afdelingshoofd Bestuur en Organisatie Waterschap Rivierenland

Drs. R.(René) van Kuilenburg          Bestuursvoorzitter College van Bestuur De Groene Welle

Dr. J.M.E. (Annemieke) Traag         Gedeputeerde provincie Overijssel

Raad van Advies Master Risico Management

Drs. F.A.M. (Frank) Kerckhaert, Oud-Burgemeester Hengelo (O), Vicevoorzitter CDA en Voorzitter Klachtencommissie Landelijke eenheid Politie

T.R. (Ton) Doesburg, Voorzitter Raad van Commissarissen Alliander AG

H. (Henk) Keizer MSc MBA, Alumnus Master RIsicomanagement

Dr. ir. B. (Bert) Knegtering, Voorzitter N.V.R.B. (Nederlandse Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfsveiligheid)

Ir. J. (Jack) Kruf, President van PRIMO Europa en directeur PRIMO Nederland  

ir. T.R. (Tjeerd) Roozendaal, Hoofdingenieur-directeur Programma's, Rijkswaterstaat

R. (Rob) Tanis MFM,  Hoofd Operatiën Eenheid Politie Oost-Nederland

Ing. S.J.M. (Stephan) Wevers (MCDM), Brandweercommandant Regio Twente

Dr. A.F. (Arie) de Wild, Lid Nederlands Genootschap voor Risicomanagement, Lector Gedragseconomie Hogeschool Rotterdam