Raad van Advies

De verbinding met de praktijk is voor ons van uiterst belang en borgen we ook door opleidingen te voorzien van een Raad van Advies. Dit is een vertegenwoordiging op strategisch niveau uit het beroepenveld gerelateerd aan de opleidingen. Een a twee keer per jaar wordt vanuit de Raad van Advies de opleiding beschouwd en beoordeeld. En worden actuele vraagstukken uit de praktijk toegevoegd en/of suggesties voor nieuwe docenten beoordeeld.

Raad van Advies Master Public Management

Voorzitter

Drs. J.S. (Jeroen) Kerseboom           Hoofd Dienst Analyse en Onderzoek, Tweede Kamer der Staten Generaal

Leden

Drs. J.H.(Rob) Bats MPM                 Burgemeester gemeente Steenwijkerland

M.M.(Martien) van der Kraan          Gemeentesecretaris Dordrecht

Drs. R.(Rob) Boudewijn                   Associated educational advisor European affairs

Mr. T.(Takvor) Avedissian                 President Rechtbank Overijssel

J.(Jan) ten Doeschate MPM            Manager bestuurlijke organisatie, Noord Brabant

B.J.J. (Joris) Bengevoord                 Burgemeester gemeente Winterswijk

ing. M.(Marion) Wierda MPM          Afdelingshoofd Bestuur en Organisatie Waterschap Rivierenland

Drs. R.(René) van Kuilenburg          Bestuursvoorzitter College van Bestuur De Groene Welle

Dr. J.M.E. (Annemieke) Traag         Gedeputeerde provincie Overijssel

Raad van Advies Master Risico Management

Voorzitter

Wordt bekend in de vergadering van oktober 2019 

Leden

drs. L (Lodewijk) de Beukelaar        Lid Raad van Bestuur ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

S (Stef) Hoffman                             Chief Information & Security Officer, Philips Electronics Netherlands B.V. 

Ir. J. (Jack) Kruf                               President van PRIMO Europa en directeur PRIMO Nederland  

J.M. (Martin) Moree                        Risicomanager Rabobank Nederland en deelnemer/alumnus  

Dr. ir. B. (Bert) Knegtering              Voorzitter N.V.R.B. (Nederlandse Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfsveiligheid)

T (Thijs) van Rooden MSc               IT Risk Officer - Schiphol, Genootschap voor Risicomanagement & alumnus 

R. (Rob) Tanis MFM                       Hoofd Operatiën Eenheid Politie Oost-Nederland

dr. R (Ron) de Wit                          plv. Commandant Brandweer en Operationeel Leider Veiligheidsregio Twente