Kwaliteit

Kwaliteit van onderwijs en toepasbaarheid van kennis in de dagelijkse praktijk is van groot belang. Vanuit diverse invalshoeken borgen we de academische kwaliteit, actualiteit en toepasbaarheid van ons opleidingsaanbod.

  • Accreditatie
  • Raad van advies
  • Evaluatie
  • Examenreglement

Alle opleidingen staan onder toezicht van de opleidingsdirecteur die verbonden is aan onze universiteit. Aanvullend heeft elke opleiding een eigen inhouds-deskundige, een hoogleraar die de rol van programmaleider/kerndocent vervult. Masteropleidingen zijn er in Nederland in vele vormen en niveaus. Iets om alert op te zijn bij je studiekeuze omdat het niet altijd duidelijk is of het om een geregistreerde opleiding gaat en of het een hbo- of wo- master opleiding betreft. Uiteraard valt de toetsing in de opleiding onder het examenreglement van de universiteit.

We hebben de ambitie om onze programma’s ook te toetsen in de praktijk; een optimale aansluiting op de actualiteit en toepasbaarheid in de praktijk is voor ons van essentiële waarde. We borgen dit door continu de opleidingen te laten evalueren door deelnemers, docenten en gastdocenten en door alle programma’s jaarlijks voor te leggen aan de raden van advies en relevante praktijkforums/platformen. De raden van advies worden gevormd door een vertegenwoordiging van het beroepenveld van de betreffende opleiding.