Leerdoelen

Deelnemers aan het programma verkrijgen brede kennis op het gebied van risicomanagement, passen de kennis toe in de praktijk en ontwikkelen persoonlijke vaardigheden. Hierdoor zijn ze in staat succesvol te transformeren van verzekeringsadviseur naar risicoadviseur cq. ruimtemaker.

Door de kennis en vaardigheden ontwikkelt de deelnemer voldoende zelfvertrouwen om succesvol te opereren in de nieuwe rol als succesvol adviseur.

Uitgangspunten

  • Kennis al tijdens de premaster toepassen in de praktijk
  • Eigen cases benutten tijdens de premaster
  • Vaardigheden zijn onderdeel van het programma.