Regionaal consortium

Opgericht of in oprichting, incluis visie op gemeenschappelijke transformatie doelstellingen in de regio.

Voldoende ondersteuning van praktijk-leren

Organisaties committeren zich aan concrete transformatie programma’s waarin boundary spanners samenwerken; externe experts faciliteren waar nodig.

Bestuurlijk commitment en deelname

Bestuurders zijn bereid om samen zekere risico’s te nemen door buiten (stelsel)grenzen te kijken, zonder daarbij elkaars belangen uit het oog te verliezen; bestuurders nemen actief deel aan het programma.

Selectie boundary spanners o.b.v. specifieke criteria om een zo optimaal mogelijke regionale ‘klas’ samen te stellen.