Sneakpreview INTERACTIEVE ONLINE COLLEGES

ONLINE KENNIS UPDATE EN INSPIRATIE VOOR MANAGERS EN PROFESSIONALS.


WERKWIJZE

We zien uw inschrijving graag tegemoet. Kort voor het college ontvangt u een link, waarmee u kunt inloggen. Om deel te kunnen nemen dient u slechts te beschikken over internet, een webcam en een link met inlogcode.

Alle colleges zijn van 16.00 tot 17.00 uur. Hier wordt het onderwerp in zijn context geplaatst en heeft u gelegenheid om vragen te stellen. 

Naast de online bijeenkomst ontvangt u aanvullende literatuur en/of video materiaal.
Hieronder een sneakpreview van de online colleges welke in 2014 reeds gegeven zijn:

SOCIAL MEDIA EN INFORMATIE MANAGEMENT

dr.ir. Ton Spil

De moderne manager van de 21e eeuw is in staat om ICT in te zetten om zijn of haar afdeling tot grotere hoogte te laten stijgen. Ondanks een nieuwe generatie managers is men vaak toch nog niet voldoende in staat om de waarde van informatie in te schatten omdat het veelal onbekend terrein betreft. In dit on-line college laat Ton Spil zien hoe de integrale manager meer de regie kan voeren over ICT en hoe hij of zij kan communiceren met de ICT afdeling. Na dit college zal de manager zich geen knollen voor citroenen laten verkopen wat op dit moment nog veelvuldig gebeurt. Het college knoopt middels de Google story social media en informatiemanagement aan elkaar.

MANAGEN VAN INNOVATIE

dr.ir. Klaasjan Visscher

Elke organisatie is tegenwoordig innovatief. Ondernemingen, non-profit organisaties en overheidsorganen proberen met nieuwe producten, diensten en processen om zich aan te passen aan de eisen van de tijd en het liefst om op die eisen iets vooruit te lopen. Veel organisaties hebben het managen van kleine, incrementele innovaties inmiddels redelijk goed in de vingers. Radicale innovaties, daarentegen, zijn veel lastiger. In dit college gaan we in op de vraag waarin radicale innovaties echt anders zijn dan incrementele, hoe je daar strategisch mee om kunt gaan, en hoe je als manager radicale innovatie kunt organiseren, zowel binnen je eigen organisatie als in samenwerking met anderen.

JURIDISCHE BEDRIJFSVOERING 

prof. Antoni Brack

De organisatie die haar juridische bedrijfsvoering op orde heeft, komt minder snel voor onaangename verrassingen te staan en heeft dus een concurrentieel voordeel. De traditionele houding van directies m.b.t. juridische kwesties is (nog steeds) reactief: "brandjes blussen" dus. De methode managerial law is een professionele manier van juridisch management. Het combineert bedrijfsrecht en bedrijfskunde; het koppelt juridische aspecten aan bedrijfsactiviteiten. Het maakt juridisch vooruitdenken mogelijk. In moderne termen: preventive law of proactive law. Antoni Brack neemt u graag mee langs de beginselen van deze boeiende en effectieve methode!

PSYCHOLOGIE VAN LEIDERSCHAP

dr.ir. Peter de Vries

In weerwil van wat vaak wordt gedacht, kunnen goede managers of leiders niet zomaar in iedere context worden ingezet. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld CEO’s na een overstap vaak veel minder succesvol zijn dan daarvoor. Blijkbaar is leiderschap niet los te zien van volgers en context.

De literatuur kent vele benaderingen van leiderschap, maar geen daarvan houdt zowel rekening met eigenschappen van leiders als van volgers en de context - met uitzondering van de sociale identiteitsbenadering. Tijdens dit college worden inzichten uit de sociale psychologie met betrekking tot groepsprocessen en sociale of groepsidentiteit toegepast op leiderschap en gekoppeld aan leiderschapsvoorbeelden uit de praktijk.

HET NIEUWE WERKEN

dr.ir. Jan de Leede

Het nieuwe werken is een wel heel breed uitgewaaierd begrip geworden. Dit college behandelt de kern ervan: tijd-, plaats en organisatieonafhankelijk werken. Naast de fysieke en virtuele dimensie wordt vooral ingegaan op de mentale dimensie: welke competenties horen bij de nieuwe medewerker en welke competenties horen bij de nieuwe leidinggevende? Het hoe van sturen op resultaat en vertrouwen komt dan ook uitgebreid aan de orde.

DECENTRALISATIE VAN TAKEN IN HET SOCIAAL DOMEIN VAN RIJK NAAR GEMEENTEN

prof. Jan Telgen

Gemeenten staan voor geweldige uitdagingen als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein. Niet alleen gaat het om een groep kwetsbare burgers waar gemeenten tot dan relatief weinig mee te maken hadden, maar ook de te verlenen diensten aan deze burgers moeten opnieuw gedefinieerd en soms zelfs uitgevonden worden. En dat alles voor een volume aan in te kopen diensten in het sociale domein dat in dezelfde orde van grootte ligt als de totale overige inkoop van de gemeente (werken, leveringen en diensten). 

Gemeenten kunnen voor deze opgave verschillende benaderingen/modellen gebruiken: Jan Telgen analyseert met u de voor- en nadelen van ieder van deze modellen.