Leerdoelen

Na afloop van deze module is de deelnemer in staat om:

 • de context en de positie van de eigen organisatie hierbinnen, te begrijpen vanuit een strategisch perspectief;
 • de kansen van servitisering voor de organisatie systematisch te onderzoeken en te analyseren gebruikmakend van modellen uit de literatuur en specifiek de Service Dominant Logic (SDL);
 • aan te geven hoe servitisering als moderne waardelogica ingrijpt in klantrelaties, bedrijfsprocessen, competenties en afstemming met andere partijen in en buiten de keten;
 • op basis van het voorgaande tot wetenschappelijk verantwoorde oplossingen te komen;
 • deze oplossing te vertalen naar concrete aanbevelingen voor de organisatie;
 • de tussentijdse voortgang en de resultaten op een overtuigende en reflectieve manier te presenteren.

Deze leerdoelen worden gerealiseerd door de volgende werkvormen

 • Intensieve hoorcolleges waarin de grondslagen van de literatuur worden bediscussieerd;
 • Intensieve werkcolleges waarbij teams samenwerken rondom de verkenning, vraagformulering, het onderzoek, de analyse en oplossingen voor het vraagstuk van de deelnemende organisatie;
 • Praktijkbezoeken waarbij de teams het (tussentijdse) resultaat presenteren aan het management van het organisatie;  
 • Geplande en on-demand coachingsessies per team met docenten en trainers van  de course;
 • Regelmatige plenaire presentaties voor alle deelnemers en bedrijfskunde studenten. 

Beoordeling van het resultaat

 • Gedurende de 10 weken wordt door de teams gewerkt aan een rapport. Deelnemers krijgen regelmatige feedback op het  tussentijds resultaat.
 • Het eindrapport zal uiteindelijk worden beoordeeld aan de hand van vooraf gestelde beoordelingscriteria.
 • Een eindpresentatie door de teams maakt eveneens onderdeel uit van de beoordeling. Naast de docenten in deze module, beoordeelt ook het management van de deelnemende organisaties het resultaat.