Verandermanagement & Leiderschap

Een professionele omgang met maatschappelijke en bedrijfsmatige risico’s stelt hoge eisen aan de organisatie. 

Om de organisatie op het gewenste niveau van betrouwbaarheid te krijgen of noodzakelijke innovaties door te voeren, zijn soms ingrijpende veranderingen nodig. Een aantal kernvragen in relatie tot het (mede) leidinggeven aan dergelijke veranderingen staan in deze masterclass centraal.  

Organisatieverandering

Organisatieverandering is niet zozeer een eenmalig project, maar een regelmatig (en soms continu) proces, waarin inhoudelijke, gedrags- en interventieaspecten met elkaar zijn verweven. Thema's als vertrouwen, zingeving en ethiek spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Om die reden is er geen unieke 'beste' aanpak. De juiste diagnose van de situatie krijgt doorgaans onvoldoende aandacht, waardoor het percentage geslaagde veranderprojecten laag blijft. Daarnaast blijft de factor 'gedrag' veelal onderbelicht, terwijl deze een cruciale rol speelt in het slagen of mislukken van een verandertraject.

Ontvang digitale brochure
Master Risicomanagement

De masterclass Verandermanagement & Leiderschap is een keuze masterclass binnen de deeltijdmaster Risicomanagement. Je kunt deze masterclass volgen als onderdeel van deze master, maar de masterclass is ook eenvoudig als los programma te volgen.

Inzichten in leiderschap

Door van het individu via de groep/organisatie naar de invloed van de externe omgeving toe te werken, kunnen deelnemers hun kennis op dit terrein vergroten en hun eigen inzichten aanscherpen. In deze masterclass wordt dan ook een balans gezocht tussen het aanreiken van recente wetenschappelijke inzichten en de betekenis en toepassing hiervan in de persoonlijke situatie van de deelnemers. Het eerste seminar behandelt het gedragsniveau van veranderen en de eigen rol hierin. Vervolgens komt in het tweede seminar het meekrijgen van mensen en het inrichten van de organisatie aan de orde. In dit seminar komen ook de externe risico’s en organisatiepolitieke factoren aan bod die zowel gevolg als oorzaak van verandering kunnen zijn.

Het eindresultaat voor jou en jouw organisatie betreft het oppakken van een veranderkundig probleem binnen de organisatie. Dit probleem dient duidelijk in kaart te worden gebracht en mede op basis van inzichten uit de literatuur en de seminars te worden geanalyseerd. Vervolgens worden voorstellen uitgewerkt gericht op verbetering en/of oplossing van de geschetste problematiek.


Vragen over deze masterclass?
M.R. van der Leer (Marjolein)
Studieadviseur PLD Centre

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor managers en professionals in de private, publieke en non-profitsector die op zoek zijn naar verfrissende kennis, inspiratie en een nieuw netwerk. Managers en professionals die inzicht willen krijgen in effectief verandermanagement en leiderschap in relatie tot risicomanagement.

Je wordt als deelnemer aan de masterclass toegelaten als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Verandermanagement & Leiderschap
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social Sciences
Duur
2 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
25 januari 2024 - 31 mei 2024
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Nederland
Aantal plaatsen
Er zijn 15 opleidingsplaatsen

Meer weten?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies