Verandermanagement & Leiderschap

Een professionele omgang met maatschappelijke en bedrijfsmatige risico’s stelt hoge eisen aan de organisatie. 

Om de organisatie op het gewenste niveau van betrouwbaarheid te krijgen of noodzakelijke innovaties door te voeren, zijn soms ingrijpende veranderingen nodig. Een aantal kernvragen in relatie tot het (mede) leidinggeven aan dergelijke veranderingen staan in deze masterclass centraal.  

  • Visie ontwikkeling risicomanagement kerndocent

    Wat is uw visie op de ontwikkeling van risicomanagement?

    ''Gezien de nog steeds toenemende complexiteit, onzekerheid en ambiguïteit sterk ingegeven door steeds meer genetwerkte organisaties, wordt risicomanagement alleen nog maar belangrijker. Overheden trekken zich terug en laten daarmee meer aan de markt en de samenleving, grote bedrijven zijn over de hele wereld actief, lokale gebeurtenissen kunnen snel verstrekkende en brede gevolgen hebben door nieuwe media – kortom, hoe hier goed mee om te gaan wordt nog belangrijker.''

    - Michel Ehrenhard

Organisatieverandering

Organisatieverandering is niet zozeer een eenmalig project, maar een regelmatig (en soms continu) proces, waarin inhoudelijke, gedrags- en interventieaspecten met elkaar zijn verweven. Thema's als vertrouwen, zingeving en ethiek spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Om die reden is er geen unieke 'beste' aanpak. De juiste diagnose van de situatie krijgt doorgaans onvoldoende aandacht, waardoor het percentage geslaagde veranderprojecten laag blijft. Daarnaast blijft de factor 'gedrag' veelal onderbelicht, terwijl deze een cruciale rol speelt in het slagen of mislukken van een verandertraject.

“Organisatieverandering is niet zozeer een eenmalig project, maar een regelmatig proces”

Inzichten in leiderschap

Door van het individu via de groep/organisatie naar de invloed van de externe omgeving toe te werken, kunnen deelnemers hun kennis op dit terrein vergroten en hun eigen inzichten aanscherpen. In deze masterclass wordt dan ook een balans gezocht tussen het aanreiken van recente wetenschappelijke inzichten en de betekenis en toepassing hiervan in de persoonlijke situatie van de deelnemers. Het eerste seminar behandelt het gedragsniveau van veranderen en de eigen rol hierin. Vervolgens komt in het tweede seminar het meekrijgen van mensen en het inrichten van de organisatie aan de orde. In dit seminar komen ook de externe risico’s en organisatiepolitieke factoren aan bod die zowel gevolg als oorzaak van verandering kunnen zijn.

Ontvang digitale brochure

Waarde voor u en uw organisatie

Het eindresultaat voor u en uw organisatie betreft het oppakken van een veranderkundig probleem binnen de organisatie. Dit probleem dient duidelijk in kaart te worden gebracht en mede op basis van inzichten uit de literatuur en de seminars te worden geanalyseerd. Vervolgens worden voorstellen uitgewerkt gericht op verbetering en/of oplossing van de geschetste problematiek.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Verandermanagement & Leiderschap
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
2 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
19 januari 2023 - 7 juli 2023
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Nederland
Aantal plaatsen
Er zijn 15 opleidingsplaatsen

Praktische informatie

Meer informatie over de Masterclass Verandermanagement en Leiderschap? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Brochure aanvragen?

Wilt u een brochure over de Master Verandermanagement en Leiderschap of de verschillende masterclasses ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies