Opleidingen

Verandermanagement  & Leiderschap

Een professionele omgang met maatschappelijke en bedrijfsmatige risico’s stelt hoge eisen aan de organisatie. 

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Verandermanagement & Leiderschap
Graad: certificate
Duur
2 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
20 december 2018
9 mei 2019
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 20 plaatsen

Om de organisatie op het gewenste niveau van betrouwbaarheid te krijgen of noodzakelijke innovaties door te voeren, zijn soms ingrijpende veranderingen nodig. Een aantal kernvragen in relatie tot het (mede) leidinggeven aan dergelijke veranderingen staan in deze masterclass centraal.  

Visie ontwikkeling risicomanagement kerndocent

Wat is uw visie op de ontwikkeling van risicomanagement?

''Gezien de nog steeds toenemende complexiteit, onzekerheid en ambiguïteit sterk ingegeven door steeds meer genetwerkte organisaties, wordt risicomanagement alleen nog maar belangrijker. Overheden trekken zich terug en laten daarmee meer aan de markt en de samenleving, grote bedrijven zijn over de hele wereld actief, lokale gebeurtenissen kunnen snel verstrekkende en brede gevolgen hebben door nieuwe media – kortom, hoe hier goed mee om te gaan wordt nog belangrijker.''

- Michel Erhenhard

Organisatieverandering

Organisatieverandering is niet zozeer een eenmalig project, maar een regelmatig (en soms continu) proces, waarin inhoudelijke, gedrags- en interventieaspecten met elkaar zijn verweven. Thema's als vertrouwen, zingeving en ethiek spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Om die reden is er geen unieke 'beste' aanpak. De juiste diagnose van de situatie krijgt doorgaans onvoldoende aandacht, waardoor het percentage geslaagde veranderprojecten laag blijft. Daarnaast blijft de factor 'gedrag' veelal onderbelicht, terwijl deze een cruciale rol speelt in het slagen of mislukken van een verandertraject.

Organisatieverandering is niet zozeer een eenmalig project, maar een regelmatig proces 

Inzichten in leiderschap

Door van het individu via de groep/organisatie naar de invloed van de externe omgeving toe te werken, kunnen deelnemers hun kennis op dit terrein vergroten en hun eigen inzichten aanscherpen. In deze masterclass wordt dan ook een balans gezocht tussen het aanreiken van recente wetenschappelijke inzichten en de betekenis en toepassing hiervan in de persoonlijke situatie van de deelnemers. Het eerste seminar behandelt het gedragsniveau van veranderen en de eigen rol hierin. Vervolgens komt in het tweede seminar het meekrijgen van mensen en het inrichten van de organisatie aan de orde. In dit seminar komen ook de externe risico’s en organisatiepolitieke factoren aan bod die zowel gevolg als oorzaak van verandering kunnen zijn.

WAARDE VOOR U EN UW ORGANISATIE

Het eindresultaat voor u en uw organisatie betreft het oppakken van een veranderkundig probleem binnen de organisatie. Dit probleem dient duidelijk in kaart te worden gebracht en mede op basis van inzichten uit de literatuur en de seminars te worden geanalyseerd. Vervolgens worden voorstellen uitgewerkt gericht op verbetering en/of oplossing van de geschetste problematiek.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Verandermanagement en Leiderschap? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Masterclass reeds vol

De masterclass, die start op 11 mei 2017, heeft het maximale aantal deelnemers bereikt. Helaas kunt u zich niet meer inschrijven. In verband met de grote interesse willen wij graag inventariseren of wij een extra masterclass Verandermanagement & Leiderschap kunnen aanbieden in het najaar van 2017.

Neem een optie voor het najaar

Wilt u ook graag starten in 2017 met Verandermanagement & Leiderschap? Laat het ons weten. Neem een optie of neem direct contact op met onze Studieadviseur Marjolein van der Leer. Bij voldoende aanmeldingen zijn wij u in de gelegenheid om dit najaar te starten met een extra masterclass Verandermanagement & Leiderschap.

Extra masterclass
De masterclass van 11 mei is helaas vol. Wilt u ook starten dit najaar?
Ja, ik neem een optie

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass Verandermanagement & Leiderschap

Chat offline (contact)