Opleidingen

Verandermanagement  & Leiderschap

masterclass

Een professionele omgang met maatschappelijke en bedrijfsmatige risico’s stelt hoge eisen aan de organisatie. Om de organisatie op het gewenste niveau van betrouwbaarheid te krijgen of noodzakelijke innovaties door te voeren, zijn soms ingrijpende veranderingen nodig. Een aantal kernvragen in relatie tot het (mede) leiding geven aan dergelijke veranderingen staan in deze masterclass centraal.

Organisatieverandering

Organisatieverandering is niet zozeer een eenmalig project, maar een regelmatig (en soms continu) proces, waarin inhoudelijke, gedrags- en interventieaspecten met elkaar zijn verweven. Thema's als vertrouwen, zingeving en ethiek spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Om die reden is er geen unieke 'beste' aanpak. De juiste diagnose van de situatie krijgt doorgaans onvoldoende aandacht, waardoor het percentage geslaagde veranderprojecten laag blijft. Daarnaast blijft de factor 'gedrag' veelal onderbelicht, terwijl deze een cruciale rol speelt in het slagen of mislukken van een verandertraject.

Informatiebijeenkomst
Op 7 februari vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Maak hier kennis met docenten en huidige deelnemers. Meld u aan!
Meer informatie

Inzichten in leiderschap

Door van het individu via de groep/organisatie naar de invloed van de externe omgeving toe te werken, kunnen deelnemers hun kennis op dit terrein vergroten en hun eigen inzichten aanscherpen. In deze masterclass wordt dan ook een balans gezocht tussen het aanreiken van recente wetenschappelijke inzichten en de betekenis en toepassing hiervan in de persoonlijke situatie van de deelnemers. Het eerste seminar behandelt het gedragsniveau van veranderen en de eigen rol hierin. Vervolgens komt in het tweede seminar het meekrijgen van mensen en het inrichten van de organisatie aan de orde. In het derde en laatste seminar ligt de nadruk op externe risico’s en organisatiepolitieke factoren die zowel gevolg als oorzaak van verandering kunnen zijn.


vol = vol
Deze masterclass start 11 mei 2017. Neem een optie en u bent verzekerd van een plek in deze unieke opleiding.
Ja, ik neem een optie

Praktische INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Verandermanagement en Leiderschap? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass Verandermanagement & Leiderschap

Chat offline (contact)