Opleidingen

Verandermanagement  & Leiderschap

masterclass

Een professionele omgang met maatschappelijke en bedrijfsmatige risico’s stelt hoge eisen aan de organisatie. Om de organisatie op het gewenste niveau van betrouwbaarheid te krijgen of noodzakelijke innovaties door te voeren, zijn soms ingrijpende veranderingen nodig. Een aantal kernvragen in relatie tot het (mede) leidinggeven aan dergelijke veranderingen staan in deze masterclass centraal.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Verandermanagement & Leiderschap
Graad: certificate
Duur
2 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
100% Nederlandstalig
Instroommoment
11 mei 2017
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding

Organisatieverandering

Organisatieverandering is niet zozeer een eenmalig project, maar een regelmatig (en soms continu) proces, waarin inhoudelijke, gedrags- en interventieaspecten met elkaar zijn verweven. Thema's als vertrouwen, zingeving en ethiek spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Om die reden is er geen unieke 'beste' aanpak. De juiste diagnose van de situatie krijgt doorgaans onvoldoende aandacht, waardoor het percentage geslaagde veranderprojecten laag blijft. Daarnaast blijft de factor 'gedrag' veelal onderbelicht, terwijl deze een cruciale rol speelt in het slagen of mislukken van een verandertraject.

Organisatieverandering is niet zozeer een eenmalig project, maar een regelmatig proces 

Inzichten in leiderschap

Door van het individu via de groep/organisatie naar de invloed van de externe omgeving toe te werken, kunnen deelnemers hun kennis op dit terrein vergroten en hun eigen inzichten aanscherpen. In deze masterclass wordt dan ook een balans gezocht tussen het aanreiken van recente wetenschappelijke inzichten en de betekenis en toepassing hiervan in de persoonlijke situatie van de deelnemers. Het eerste seminar behandelt het gedragsniveau van veranderen en de eigen rol hierin. Vervolgens komt in het tweede seminar het meekrijgen van mensen en het inrichten van de organisatie aan de orde. In dit seminar komen ook de externe risico’s en organisatiepolitieke factoren aan bod die zowel gevolg als oorzaak van verandering kunnen zijn.

vol = vol
Deze masterclass start 11 mei 2017. Er zijn nog 4 plekken vrij. 
Ja, ik neem een optie

waarde voor u en uw organisatie

Het eindresultaat voor u en uw organisatie betreft het oppakken van een veranderkundig probleem binnen de organisatie. Dit probleem dient duidelijk in kaart te worden gebracht en mede op basis van inzichten uit de literatuur en de seminars te worden geanalyseerd. Vervolgens worden voorstellen uitgewerkt gericht op verbetering en/of oplossing van de geschetste problematiek.

Praktische INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Verandermanagement en Leiderschap? Bekijk het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass Verandermanagement & Leiderschap

Chat offline (contact)