Brochure ontvangen?
Alle informatie overzichtelijk en bij de hand.

bijeenkomsten ToezichtHouden

Uw kerndocent prof.dr.ir. Olaf Fisscher schoolt u tijdens de Masterclass Toekomstgericht Toezichthouden bij over vele thema’s: 

  • Maatschappelijke dynamiek en ontwikkelingen in toezicht
  • Juridische kaders en aansprakelijkheid
  • De grenzen van invloed en integriteit
  • Inzicht in financiële huishouding en verslaglegging
  • Toezicht met betrekking tot strategie en verandering
  • Dynamiek in de boardroom

9 bijeenkomsten

Het programma bestaat uit 9 inhoudelijke en inspirerende bijeenkomsten. De colleges zijn één keer per maand van 13.30 uur tot 20.00 uur met aansluitend een discussion diner. Naast de inhoudelijke thema’s is er volop aandacht voor eigen cases en ervaringen en ontvangt u praktische instrumenten die direct toepasbaar zijn in de praktijk. De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 12 deelnemers zodat er een veilige leeromgeving ontstaat.

Onderstaand programma is nog niet actueel en een indicatie van het nieuwe programma. Wilt u direct geïnformeerd worden indien gereed? Mail studieadviseur Marjolein van der Leer, zij helpt u graag.

De toezichthouder als strategisch partner

Donderdag 16 november 2017 (13.30 – 20.00 uur)

Toezicht houden en verantwoord omgaan met de speelruimte. Risico’s in het publieke en private domein.

13.30 – 16.30 uur

Prof.dr.ir. Olaf Fisscher (Em. Hoogleraar Organisatiekunde en Bedrijfsethiek, Universiteit Twente)

17.00 – 20.00 uur

Dr. Hanneke Klopper (Directeur Bestuurder Rugpoli / Bestuurslid Zelfstandige Klinieken Nederland ZKN)

 Locatie: Universiteit Twente, T-1300 (Horsttoren)

Juridische kaders en aansprakelijkheid

Donderdag 14 december 2017 (13.30 – 20.00 uur)

Inzicht in en bijdragen van de toezichthouder aan strategie, innovatie, integriteit en verandering.

13.30 – 16.30 uur

Prof.mr. Antoni Brack (Em. Hoogleraar Juridische aspecten van de Bedrijfskunde, Universiteit Twente)

17.00 – 20.00 uur

Dr.mr.ir. Richard Hoff (Toezichthouder De Nederlandsche Bank)

 Locatie: Villa “De Haer”, Oldenzaal

Financieel toezicht

Donderdag 18 januari 2018 (13.30 – 20.00 uur)

‘Financial control’, rol van controller, en van accountant en andere externe (financiële) toezichthouders, risicomanagement.

13.30 – 16.30 uur

Ellen Koster-Geerink. Financieel Directeur – Elementis Global

17.00 – 20.00 uur

Herman Hazewinkel RA (Commissaris in meerdere bedrijven, waaronder Schiphol, TKH Groep, Boskalis. Adviseur en investeerder in bedrijven)

 Locatie: Villa “De Haer”, Oldenzaal  

Maatschappelijk presteren en verantwoorden

Donderdag 22 februari 2018 (13.30 – 20.00 uur)

Deugdelijke governance. Verantwoording en sturing in het interne en externe maatschappelijke krachtenveld.

13.30 – 16.30 uur

Prof.dr.ir. Rienk Goodijk (Hoogleraar Governance in de (semi-) publieke sector, Vrije Universiteit Amsterdam / Senior consultant GITP)

17.00 – 20.00 uur

Mr.drs. Romain Rijk (Voorzitter College van Bestuur, Stichting Carmel College)

 Locatie: Villa “De Haer”, Oldenzaal  

Dynamiek in de boardroom

Donderdag 22 maart 2018 (13.30 – 20.00 uur)

Bewust omgaan met macht, moraal, spanning en conflict.

13.30 – 16.30 uur

Dr. Dennis Veltrop (Onderzoek & Onderwijs, University of Groningen en de Nederlandsche Bank)

17.00 – 20.00 uur

·         Drs. Jacques van Ek (oud bestuursvoorzitter  ASR / toezichthouder bij diverse organisaties, waaronder FC Utrecht)

·         Maaike van der Wal (Victorias Consulting / Zij begeleidt ceo’s op een nieuwe managementpositie en heeft hiervoor een aanpak, best practices en ruime ervaring).

 Locatie: Villa “De Haer”, Oldenzaal

Terugblik en vooruitzien

Donderdag 19 april 2018 ( 13.30 – 20.00 uur)

Reflectie en evaluatie, en de toekomst van het toezicht houden.  

13.30 – 16.30 uur

Prof.dr. Steven ten Have (Partner Ten Have Change Management / Hoogleraar Strategie en Verandering, Vrije Universiteit Amsterdam

17.00 – 20.00 uur

·         Prof.dr.ir. Olaf Fisscher (Em. Hoogleraar Organisatiekunde en Bedrijfsethiek, Universiteit Twente)

·         Prof.mr. Antoni Brack (Em. Hoogleraar Juridische aspecten van de Bedrijfskunde, Universiteit Twente)

 Locatie: De Wilmersberg, De Lutte

U ontvangt aanvullend diverse artikelen, checklists en literatuur zodat u uw eigen naslagwerk kan opbouwen.

Schrijf u in
Start in november 2018
Ja, ik schrijf mij direct in