Opleidingen

masterclass Toekomstgericht ToezichtHouden

cursus in deeltijd

Het aanvaarden van een functie als toezichthouder betekent verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijk zijn. Hoe geeft u vorm aan kritische kracht en continuïteit in een dynamische omgeving? In de masterclass Toekomstgericht Toezichthouden leert u hier alles over.             

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Toekomstgericht Toezichthouden
Graad: none
Duur
6 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
100% Nederlandstalig
Instroommoment
15 november 2017
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding

Alle aspecten komen aan bod

De inhoud richt zich op financiële sturing, juridische en strategische aspecten en op de omgang met ethische dilemma’s en integriteit. Kortom: het krachtenveld waarin u acteert! In het programma ligt de nadruk op not-for-profit organisaties en public governance. Deze opleiding biedt 42 PE punten.

actueel thema

De rol van toezichthouder kent al enige tijd veel aandacht in de media. Het aanvaarden van toezichthouderschap vraagt steeds meer daadwerkelijke verantwoordelijkheid. Ook het selecteren van een nieuwe toezichthouder gebeurt vaak vanuit de context op ambities die de organisatie heeft. Wordt de kennis en het netwerk van de Raad voldoende benut en draagt het bij aan het succes van de organisatie? Uiteindelijk kan de continuïteit van organisaties op het spel staan, met ingrijpende financiële en maatschappelijke gevolgen. 

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de masterclass Toekomstgericht Toezichthouden? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding Masterclass Toekomstgericht Toezichthouden

Bestuur en Overheid
Course Inkoop, Aanbesteden en Regievoeren

Opdrachtgeverschap: Kern-en Rolelementen en balanceren tussen inkopen, onderhandelen, subsidiëren en aanbesteden.

Course Maatschappelijke Ontwikkelingen, Verander- en Transitiemanagement

Laatmoderniteit en de veranderende verhoudingen tussen staat en burger, decentralisatie van bestuurlijke verhoudingen.

Course Publiek Leiderschap

Leiderschap nog effectiever ontwikkelen.

Course Sociale Dienstverlening in Verandering en Interne Organisatie

Evidence-based interventies in het sociale domein en activering van zelfredzaamheid.

Interactieve Online colleges

Online kennis update en inspiratie voor managers en professionals.

Master Public Management

De Master Public Management (MPM) is dé tweejarige parttime opleiding voor (aankomende) managers, leidinggevenden en bestuurders in de publieke sector.

Masterclass De Digitale Overheid

De masterclass De Digitale Overheid brengt u alles wat u moet weten over informatie- en communicatietechnologie bij de elektronische overheid.

Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering

Na afronding is uw kennis en inzicht met betrekking tot financieel management en moderne bedrijfsvoering in uw organisatie vergroot en up-to-date.

Masterclass Good Governance & Integriteit

De masterclass Good Governance & Integriteit brengt u state-of-the-art kennis over onkreukbaarheid, geloofwaardigheid, morele dilemma’s in de publieke sector.

Masterclass HR-management & Innovatie

De masterclass HR-management & Innovatie koppelt actuele onderwerpen aan de klassieke thema’s vanuit theorie en praktijk van HRM.

Masterclass Innovatieve bedrijfsvoering

De masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering brengt nieuwe ontwikkelingen in beeld en beproeft de bruikbaarheid. Leer ook kansen analyseren!

Masterclass Management Woningcorporaties

Als deelnemer aan de masterclass Management Woningcorporaties werkt u als leidinggevende, professional of potentiële manager bij een woningcorporatie.

Masterclass Organisatie & HR-management

State-of-the-art organisatie- en HRM- inzichten, concepten en instrumenten die relevant zijn in het openbaar bestuur.

Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap

Alles wat u wilt weten over opdrachten geven in de publieke sector leert u in de masterclass Publiek Opdrachtgeverschap.

Masterclass Risico Management in de Publieke Sector

De Masterclass Risico Management in de Publieke Sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Staats- & Bestuursrecht voor Provincies

Juridische kennisverdieping te bieden aan Provinciale Staten van uw provincie.

Masterclass Strategie, Beleid & Politiek

Democratische besluitvorming, de synergie en spanningsvelden tussen politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid, de 'wereld' van het beleid en van de rol(len) daarin.

Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Centraal in deze masterclass staat het leidinggeven aan strategische processen van een organisatie, of een organisatieonderdeel, in de publieke sector.

Masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen

De masterclass biedt theoretische en praktische verdieping op het gebied van verzelfstandiging, goed bestuur en toezicht.

MBA Public Management

De MBA Public Management biedt u een multidisciplinaire, analytische en creatieve benadering van thema's waarmee managers en leidinggevenden in de publieke en non-profit sector te maken hebben.

Chat offline (contact)