masterclass TOEKOMSTBESTENDIGE Innovatieve Bedrijfsvoering

Met uw kerndocent Dr. Johan de Kruijf leert u tijdens de Masterclass Toekomstbestendige Innovatieve Bedrijfsvoering over vele thema’s: 

  • Introductie van de masterclass
  • Krimp en vergrijzing en de impact voor gemeentelijke bedrijfsvoering
  • Energietransitie en stimuleringsfondsen
  • Sturing op afstand geplaatste organisaties
  • Inkoop en opdrachtverlening
  • ICT, bedrijfsvoering en beleid
  • Publiek private samenwerking en strategische partnerschappen
  • Besluit Begroting en Verantwoording en control
  • Risicomanagement en continuïteit
  • Evaluatie en rechtmatigheid
Kerndocent de Kruijf over het programma

Beheersen van de belangrijkste financiële concepten in het openbaar bestuur heeft voor elke ambtenaar toegevoegde waarde. In de Masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering gaan we een stapje verder. Het woord innovatie duidt op vernieuwing en verandering. Ook in de bedrijfsvoering is van alles in beweging. De inhoud van de masterclass staat daarom pas kort voor aanvang echt vast.

Omgaan met veranderingen in een instabiele (beleids)omgeving

Voor de komende masterclass is het centrale thema ‘Omgaan met veranderingen in een instabiele (beleids)omgeving’. In een reeks van 8 collegedagen, omrand met een inleidende dag en een afsluitende opdracht met presentaties, gaan we de gevolgen van veranderingen voor de bedrijfsvoering van organisaties in het openbaar bestuur verkennen. Elk van de inleiders bespreekt met de cursisten een vakspecifiek onderwerp vanuit het perspectief van verandering en onzekerheid.

Opbouw en onderwerpen

We beginnen na de algemene inleiding met demografie als grote onbekende factor in de dienstverlening in het openbaar bestuur. Daarna komt financiering van energietransitie aan de orde en gaan we in op toenemende verzelfstandiging als concept en de gevolgen voor inkoop en uitbesteding van taken in het planning & control proces. Onzekerheid en informatieveiligheid zijn de centrale thema’s in de dag over ICT en bedrijfsvoering. In de tweede helft van de masterclass komen een aantal meer technische aspecten rond bedrijfsvoering aan orde die risico, continuïteit en strategische interventies raken. Als laatste gaan we in op de veranderende rol van de controleurs van het openbaar bestuur: hoe moeten zij met veranderingen omgaan en wat betekent dat voor hun oordeelsvorming. Uiteindelijk raakt ook dat de manier waarop de bestuurder in het publieke domein verantwoording aan de eigen belanghebbenden aflegt. Het geheel wordt afgesloten met een opdracht en daarbij behorende groepspresentaties.

Kortom een uitdagend en gevariëerd programma waar u zo vlak voor de collegevorming of voor toekomstige strategische plannen veel toegevoegde waarde uit kunt halen.  

Negen weken parttime studeren op vrijdag

De Masterclass Toekomstbestendige Innovatieve Bedrijfsvoering vergt een parttime tijdsinvestering van negen weken (vrijgeroosterde schoolvakanties niet meegerekend). In die periode volgt u wekelijks op vrijdag college, tijdens het startseminar ook op donderdag. U kunt rekening houden met een studiebelasting van acht uur per week (exclusief colleges).

Vrijstelling bij instromen

De Masterclass Toekomstbestendige Innovatieve Bedrijfsvoering is onderdeel van de Master Public Management, maar kan ook “los” gevolgd worden. Mocht u, na succesvolle afronding van de masterclass, besluiten om in te stromen in de Master Public Management dan krijgt u een vrijstelling van een masterclass in het tweede jaar van de MPM.

Toetsing in de praktijk

De Masterclass Toekomstbestendige Innovatieve Bedrijfsvoering wordt op praktische wijze getoetst. U voert een individuele case uit waarin u uw pas verworven kennis en inzichten toepast op een concreet onderwerp uit uw organisatie. Door deze wijze van toetsing worden theorie en praktijk optimaal geïntegreerd.