HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass Toekomstbestendige Innovatieve Bedrijfsvoering

Masterclass Toekomstbestendige Innovatieve Bedrijfsvoering

Beheersen van de belangrijkste financiële concepten in het openbaar bestuur heeft voor elke ambtenaar toegevoegde waarde

In de Masterclass Toekomstbestendige Innovatieve Bedrijfsvoering gaan we een stapje verder. Niet alleen kijken naar de praktijk van alledag, maar juist over de grenzen van jaarcyclus of coalitieakkoord heen, gericht op bedrijfsvoering die zicht soepel kan aanpassen aan de snel veranderende omgeving. 

Cursus in deeltijd

Resultaat- en klantgerichtheid, scheiding van beleid en uitvoering, uitbesteding: de Masterclass Toekomstbestendige Innovatieve Bedrijfsvoering brengt nieuwe ontwikkelingen in beeld en beproeft de bruikbaarheid. De innovatie van de bedrijfsvoering in de publieke sector staat in de masterclass centraal.

Effectiever en efficiënter werken

De afgelopen jaren wordt steeds vaker gebruik gemaakt van nieuwe instrumenten en concepten om publieke organisaties effectiever en efficiënter te maken. Voor een deel is dat het gevolg van de New Public Management benadering die vanaf de jaren negentig populair werd in veel westerse landen. Ondanks terechte kritiek op de soms klakkeloos van de marktsector overgenomen concepten zijn onderdelen van die benadering nog steeds bruikbaar. De daarnaast opgekomen ‘governance’ invalshoek van de publieke sector benadrukt de realisatie van publieke doelen door de samenwerking van publieke, semipublieke en private partijen, inclusief de burgers zelf.

Ontvang digitale brochure

Innovatieve managementconcepten

In deze masterclass passeert een groot aantal innovatieve managementinstrumenten en -concepten de revue. Nieuwe vormen van begroten worden aan de orde gesteld,  evenals het gebruik van interne en externe audits. De wetenschappelijke onderbouwing van managementinterventies wordt behandeld in een college over evidence-based public management.

Vragen over deze masterclass?
E.G.M. Veltman - van der Woning (Jacqueline)
PROGRAMMACOÖRDINATOR

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Toekomstbestendige Innovatieve Bedrijfsvoering
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
12 januari 2023 - 17 maart 2023
Aantal plaatsen
Er zijn 25 opleidingsplaatsen

Meer informatie

Meer informatie over de Masterclass Toekomstbestendige Innovatieve Bedrijfsvoering in de publieke sector? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Brochure aanvragen?

Wilt u een brochure over de Masterclass Toekomstbestendige Innovatieve Bedrijfsvoering of de verschillende masterclasses ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies